meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    700 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 691-700
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1989. (folytatás) Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 120-133 old., mutatók: politikai dokumentumok / státustörvény

A Velencei Bizottság jelentése a nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes bánásmódról. Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 134157 old., mutatók: politikai dokumentumok / Velencei Bizottság

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1990 Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 313-316 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

Az alkotmány-javaslat főbb szakaszai {Magyar Kisebbség, 1923. 114-115} Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 93-95 old., mutatók: román alkotmány, 1923 / politikai dokumentumok

2.2. Az 1991-es Alkotmány vitája. [Geneza Constitutiei Românesti, Regia Autonoma Monitorul Oficial, 1998] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 102-135 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1991 / DOMOKOS Géza / HAJDÚ Gábor / HOSSZÚ Zoltán

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1990 - folytatás - Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 339-342 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

Dokumentumok. A lakosság megoszlása nemzetiség szerint a 2002-es népszámlálási adatok alapján Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 204-221 old., mutatók: demográfia / románia népessége, 2002 / népszámlálás, romániai, 2002

A Népies Irodalmi Társaság Politikai Osztályának Tájékoztatója a romániai magyarság megszervezéséről és a népkisebbség helyzetének tanulmányozásáról (1924) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 66-75 old., mutatók: politikatörténet / intézménytörténet / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Erdély, 1918-1939

Románia Kormányának Véleménye Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslattal kapcsolatban Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 304-311 old., mutatók: politikai dokumentumok / autonómia / Székelyföld / székely autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet

Románia Parlamentje Véleményezése a Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslatról Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 313-324 old., mutatók: politikai dokumentumok / autonómia / Székelyföld / székely autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet

Szerződés az európai alkotmány létrehozásáról. (Részlet) Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 81-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / Eu-alkotmány / európai integráció

Csatlakozási kritériumok Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 113-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / csatlakozási feltételek / európai integráció

Az uniós befizetők és nettó felvevők sorrendje Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 115 old., mutatók: politikai dokumentumok / európai integráció

Románia pénzügyi csomagja Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 116-120 old., mutatók: politikai dokumentumok / európai integráció / Románia

Következtetés Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 129-134 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-csatlakozás / Románia / csatlakozási feltételek

Az Európai Bizottság 2004. évi jelentése. Románia előrehaladása a csatlakozási folyamatban Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 135-138 old., mutatók: politikai dokumentumok / EU-csatlakozás / Románia / csatlakozási feltételek

A csatlakozási tárgyalások helyzete Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 139 old., mutatók: politikai dokumentumok / EU-csatlakozás / európai integráció / Románia

Az Udvarhely magyaei gazdasági egyesület folyó 1902. évi október 30-án 292/1902. szám alatt kelt és a m. kir. földművesügyi miniszterhez intézett felirata (Magyar Országos Levéltár, K 184} Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 90-92 old., mutatók: területrendezés / Udvarhely megye / gazdaságtörténet

Az Erdélyi szövetség munkaterve. [Kolozsvár, Lyceum, 1917] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 106-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdélyi Szövetség / Erdély, 1910-1918 / magyar kisebbségpolitika, 1910-1918

A Magyar Népi Szövetség sóváradi szervezetének jegyzőkönyvei (válogatás). [Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye, K410. sz] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 165-184 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdély, 1944-1950 / Sóvárad / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Maniu-gárdák / kollektivizálás

Jelentés a csíksomlyói búcsúról. [Arhiva nationala a judetului Mures, Fond 1073] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 192-197 old., mutatók: politikai dokumentumok / csíksomlyói búcsú / Erdély, 1944-1950 / MÁRTON Áron

J.V. Sztálin távirata Gheorghiu-Dejnek az új román Alkotmány előkészítésében nyújtandó segítségről. [[RCHIDNI Fond 2, Opis 2] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 2002 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

A. Visinszkij észrevételei a Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 203-207 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

V.M. Molotov kísérőfeljegyzése J.V. Sztálinhoz, és észrevételek A Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban [RCHIDNI Fond 82., Opis 2] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 208 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Tervezet. A Román Munkáspárt Központi Bizottságának. Gheorghiu -Dej elvtársnak Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 209-211 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i üléséről Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 219-225 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Tájékoztatás a nemzetiségi problémáról. Maros tartomány Pártbizottsága. A Pártvezető Szervek Osztálya. Szakszervezet és IMSZ. Pártdokumentáció Osztálya. {Arhivele Nationale dierectia Judeteana Mures, fond 1134, dosar 46/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 226--228 old., mutatók: politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / Maros megye / Erdély, 1945-1964

Jelentés "A tanulok kommmunista neveléséröl a hathonapos partsicolában" Magyar autonóm Tartományi Pártbizottsága 6 Honapos iskolája. [Arhivele Nationale Directia Judeteana Mures, fond 1134...dosar 44/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 229-235 old., mutatók: politikai dokumentumok / Magyar Autonóm Tartomány / Erdély, 1950-1964

Tájékoztató a propagandista-képző kurzus első évfolyamáról. A Román Munkáspárt Maros tartományi Bizottsága. Propaganda és Agitációs Osztály. [Arhivele nationale directia judeteana Mures, fond 1134, dosar 46/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 236-238 old., mutatók: politikai dokumentumok / propagandista-kurzus / Maros-megye

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék