meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    k betű: 51 tétel lapozás: 1-30 | 31-51
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


KOLUMBÁN Gábor A román regionalizmus paradoxona Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: regionalizmus / nemzetállam / Románia / regionális tudomány (regional science) / területfejlesztés / ISARD Walter / MTA Regionális Kutatások Központja / NEMES NAGY József / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd / regionális identitás / OLÁH Miklós / mobilitás / regionális politika

KRENNER Miklós A magyarság vezéreihez [Ellenzék 1927 szeptember 4] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

KISS Tamás A szocialista típusú modernizáció és a hetednapot ünneplő adventista vállakozók Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: vallásszociológia / politikai szociológia / faluszociológia / adventisták / modernizáció / kollektivizálás / szövetkezetek / hiánygazdaság / plauzibilitási struktúra / konverzió (vallás) / szekta & egyház / HUNYA Gábor / LUCKMANN Thomas / WEBER MAX / KISS Dénes

KOVÁCS Péter A rodopi mufti esete a nemzetközi joggal: Kisebbségi autonómiabarát ítélet az Emberi Jogok Európai Bíróságán: magányos fecske vagy új tendencia? Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 213-225 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi jogok / Emberi Jogok Európai Bírósága / Európa Tanács (ET) / autonómia / görögországi muzulmánok

KEREKES Jenő Hozzászólás a romániai magyar egytemi hálozat kiépítésének kérdéséhez Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 23-26 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / TONK Sándor / Sapientia Alapítvány / Kolozsvár

KURDI Krisztina ; RING Éva Kisebbségi felsőoktatási modellek az Európai Unióban és az Erdélyi Magyar Magánegyetem Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 94-122 old., mutatók: intézményszociológia / kisebbségi oktatás (EU-s modell) / Európai Unió (EU) / romániai magyar felsőoktatás / romániai magyar magánegyetem / regionalizmus / multikulturalizmus

KÓSA András László Új biztonságpolitika az Európai Unióban. Meghatározó lesz-e a Nyugat-európai Unió? Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 250-258 old., mutatók: biztonságpolitika / Európai Unió (EU) / NATO / szuveranitás / európai integráció

KISS Dénes Civil szféra és politikum. Esettanulmány: a kolozsvári magyar egyetemi háttérintézmények és a politikai szféra viszonya Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: intézményszociológia / civil szféra / egyetemi háttérintézmények / Kolozsvár / Bolyai Társaság / Collegium Trassylvanicum Alapítvány / Iskola Alapítvány / romániai magyar diákszervezetek / Apáczai Csere János Közalapítvány / Illyés Közalapítvány (IKA) / RMDSZ

KÁNTOR Zoltán A státustörvény: nemzetpolitika, vagy a kisebbségvédelem új megközelítése? Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 3-20 old., mutatók: politológia / magyar nemzetpolitika / státustörvény / kisebbségvédelem / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / BORBÉLY Zsolt Attila / SZABÓ Tibor / / TABAJDI Csaba / SZENT-IVÁNYI István / támogatáspolitika / BODÓ Barna / BAUER Tamás / / nemzet (politikai &kulturális) / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / magyar igazolvány / BAKK Miklós / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / TÓTH Judit / Velencei Bizottság / magyar-román viszony

KÁNTOR Zoltán Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? (2001) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 208-217 old., mutatók: politikai analízis / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / romániai magyarok / romániai magyar civil szervezetek / etno-civil társadalom / romániai magyar társadalom / BAKK Miklós / SZÉKELY István / RMDSZ-stratégia / / státustörvény / magyar nemzetpolitika

KÁNTOR Zoltán Az állam és az alkotmány Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 17-22 old., mutatók: politológia / román alkotmány, 1991 / Memorandum (Provincia, 2001) / központ & priféria / nemzetállam / GRILLO Ralph / BRUBAKER Rogers / többség & kisebbség / alkotmánymódosítás

KOLUMBÁN Gábor A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei között Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 5-35 old., mutatók: területfejlesztés / Székelyföld / elvándorlás / székely kérdés / Székely Kongresszus, 1902 / modernizáció / régiók / RMDSZ-regionális politika / Európai Unió (EU) / Románia / román területfejlesztési politika, 1998- / önkormányzat / közösségépítés / RMDSZ-stratégia / NEMES NAGY József / SANDU Dumitr / FRISNYÁK Sándor

KISS Dénes A határon túli magyarság egészségügyi helyzete és a státustörvény egészségügyi kedvezményeivel szembeni viszonyulása Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 162-174 old., mutatók: kisebbségszociológia / egészségügy / státustörvény / magyar igazolvány / egészségügyi kedvezménycsomag / Magyarország / Erdély / Felvidék / Kárpátalja / Vajdaság

KÓSA András László A romániai magyar civil szféra természetrajzához Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 35-42 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szféra / SOMAI József / kisebbségi intézményrendszer / civil társadalom / maffia / támogatáspolitika / romániai magyar társadalom / RMDSZ-civil szervezetek

KÖTŐ József A civil társadalom erői felszabadításának egy lehetséges útja Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 43-48 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szféra / érdekvédelem / kisebbségi intézményrendszer / RMDSZ-civil szervezetek / támogatáspolitika

KISS Tamás A népességfogyás "kontextusa". Válasz Varga E. Árpád vitaindító tanulmányára Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 36-58 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok / népességcsökkenés / VARGA E. Árpád / GHETAU Vasile / MAGYARI Nándor László / cigány disszimiláció / SZILÁGYI N. Sándor / asszimiláció / migráció / VERES Valér

KOVÁCS Alajos A nemzetiségi statisztika problémája [Magyar Statisztikai Szemle,1929/2] Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 172-203 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége,1918 -1939 / romániai magyarok / ISTRATE Nicolae / Buletinul Statistic al României

KÁDÁR Magor Az érem másik oldala: a státustörvény az erdélyi román köztudatban és a román nyelvű írott sajtóban Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 310-337 old., mutatók: médiapszichológia / politikai szociológia / státustörvény / román sajtó / Erdély / státustörvény / közvéleménykutatás / médiaszociológia / BODÓ Barna

KÁNTOR Zoltán ; MAJTÉNYI Balázs Autonómia modellek Erdélyben - jövőkép és stratégia Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 3-29 old., mutatók: politológia / politikai analízis / autonómia / RMDSZ-politika / RMDSZ-stratégia / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) / regionalizmus / Provincia / Csapó-féle autonómiatervezet / Bakk- féle autonómiatervezet / önkormányzat / Székelyföld

KOVÁCS György Gyalogszerrel a Székelyföldön. Feljegyzések a Székelyföldről 1935 Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 107-127 old., mutatók: szociográfia / Székelyföld / Erdély, 1918-1939

KÉRI NAGY Zsolt A magyar nemzetpolitika szerepe a térség stabilitása tükrében Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 223-256 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / magyar külpolitika / magyar nemzetpolitika / rendszerváltás / magyar kisebbségpolitika / Magyarország

KEREKES Gábor Beszéljük meg! - kommentárok Kolumbán gábor "A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt" című vitaindítójához Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 51 old., mutatók: területfejlesztés / KOLUMBÁN Gábor / Székelyföld / RMDSZ

KOVÁCS Miklós A kárpátaljai magyar politika. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 128-148 old., mutatók: politikatörténet / sajtó / magyarok (kárpátaljai) / magyar politika (kárpátaljai) / elit / kisebbség & többség / Kárpátalja / FODÓ Sándor / Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) / Kárpátaljai Kisebbségi Szervezetek Ligája{KKSZL) / Kárpáti Igaz Szó

KÓSA András László A Maros megyei ifjúság politikai szocialiációja. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 432-447 old., mutatók: ifjúságszociológia / politika-szociológia / intézménytörténet / diákszervezetek / iskolák / szocializáció / ifjúság / Maros megye / Marosvásárhely / Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) / MADISZ-Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség

KOVÁCS Péter Fórum. A kisebbségi jogok nemzetközi garanciái. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 20-27 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / kisebbségvédelem / emberi jogok / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / UNESCO / Európa Tanács (ET)

KÓS Károly Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához! Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 9-14 old., mutatók: kisebbségtörténet / politikai publicisztika / Kiáltó szó / magyarok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Erdély

KUKORELLY István Románia alkotmányáról. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 3-7 old., mutatók: alkotmányjog / pártállam / román alkotmány (1991) / nemzetállam / Románia

KATONA Ádám Tézisek a magyar-román alapszerződés ügyében. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 201-207 old., mutatók: politikai publicisztika / Trianon / magyarok (romániai) / emberi jogok / kollektív jogok / autonómia / Maniu-gárdák / Nemzetiségi Statutum / kisebbségi kérdés / Románia / ANTALL József / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

KEREKES Gábor Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Észrevételek Birtalan Ákos a Magyar Kisebbség 1999/2-3 számában megjelent tanulmánya kapcsán. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 16-18 old., mutatók: gazdaságpolitika / bankok / magyarok (romániai) / privatizáció / önkormányzat / BIRTALAN Ákos

KERESKÉNYI Sándor Fórum. A közéleti hitvallástól a politikai szociológiáig. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 10-14 old., mutatók: politika-szociológia / román politikai rendszer / politikai rendszer (román) / választások (romániai, 1996) / Románia / TORÓ T. Tibor / CEAUSESCU Nicolae /

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék