meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    s betű: 62 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


SORBÁN Angella ; NAGY Kata Merre haladt a romániai magyar társadalom az elmúlt tizenkét évben Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai szociológia / rendszerváltás / romániai magyarok / romániai magyar társadalom / kisebbségi kérdés / kisebbség & többség / magyarságkép / magyar-román viszony / kisebbségi jogok / román gazdaság / tulajdonviszonyok / asszimiláció / cigánykérdés / erdélyi falu / mezőgazdaság / migráció / szórvány & tömb / ifjúság / munkanélküliség / Románia / Erdély

SZABÓ Máté Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus (1) Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politológia / civil társadalom / regionalizmus / globalizáció / európai integráció / regionális autonómia / pluralizmus / posztkommunizmus / globális mozgalmak / NGO-hálozat / ALBROW Martin / GERDES Dirk / GLATZ Ferenc / ZÜRN Michael / MÖSER Justus / LASKI Harold / TOURAINE Alain

SZÉKELY Tünde A civil szféra és a politikai szféra mozgalmainak viszonya a gondolkodás történetében és a különböző európai társadalmakban Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: eszmetörténet / politológia / civil társadalom / civil szféra / GRAMSCI Antonio / MOLNÁR Szilárd / HABERMAS Jürgen / HEGEL G.W.F. / LOCKE John / TAYLOR Charles / EGRI István / KENDE Péter

SOMAI József A demokrácia nem játékszer Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 71-76 old., mutatók: politikai analízis / RMDSZ-alapszabályzat / pluralizmus / romániai magyarok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-platformok / RMDSZ-belső választások

SZÉKELY István A belső választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 77-84 old., mutatók: politológia / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-belső választások / RMDSZ-platformok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa

SALAT Levente Szempontok a multikulturalitás fogalmának romániai értelmezéséhez Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 226-252 old., mutatók: eszmetörténet / multikulturalizmus / KYMLICKA Will / RAWLS John / asszimiláció / kultúra / HOLLINGER David / hivatalos nyelv / WALZER Michael / TAYLOR Charles

SOMAI József Válaszúton a függőség vagy a függetlenség felé Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 49-60 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / multikulturalizmus / Bolyai Társaság / Apáczai Csere János Közalapítvány / Sapientia Alapítvány / Iskola Alapítvány / RMDSZ / Kolozsvár

SZABÓ Bálint György Az erdélyi magyarok 21. századim felsőfokú oktatásának alapelveiről a Transylvania Trust Alapítvány értelmezésében. Reflexiók Tonk Sándor Romániai magyar magánegyetem c. tanulmánya kapcsán Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 61-69 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / Transilvania Trust Alapítvány / kisebbségi komplexus / romániai magyar felsőoktatás / egyetemi hálózat

SZÉKELY István Értelmezési keret az erdélyi magyar egyetem kérdéséhez, különös tekintettel annak demográfiai összetevőire Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 123-130 old., mutatók: intézményszociológia / demográfia / romániai magyar magánegyetem / Partium / Székelyföld / Marosvásárhely / Kolozsvár / romániai magyar felsőoktatás / egyetemi hálózat

SCHNELLER Károly Szórványok és szigetek sorsa Kolozs vármegyében [1943] Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: történeti demográfia / kisebbségtörténet / kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / Kolozs megye / Mezőség / asszimiláció / zsidók / szórvány-magyarok / Kalotaszeg

SZATHMÁRY Lajos Gyakorlati hozzászólás a magyar szórványügyhöz [Magyar kisebbség, 1937/12] Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: történeti demográfia / kisebbségszociológia / kisebbségtörténet / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / asszimiláció / szórvány-misszió / szórvány-kataszter / Országos Magyar Párt (OMP) / Román Nemzeti Párt (PNR)

SORBÁN Angella Tanuljon románul a gyermek, hogy jobban érvényesülhessen" Az asszimiláció természetrajzához Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / asszimiláció / iskolaválasztás / vegyesházasságok / kisebbségi oktatás

SÜKET Levente Pro Universitate Siculorum Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / európai oktatáspolitika / Európai Unió (EU) / Székelyföld / posztindusztriális társadalom

SZÁSZ Jenő RMDSZ és médiadiktatúra Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / Székelyföld / RMDSZ-előválasztások / Székelyudvarhely / választási küszöb / Udvarhelyi Polgári Egyesület (UPE)helyi érdekképviselet

SZÉKELY István Cselekvési alternatívák 2001 tavaszán Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai analízis / politikai szociológia / választások (romániai, 2000) / RMDSZ / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / Demokrata Párt (PD) / Nagy-Románia Párt (PRM) / RMDSZ-politika / RMDSZ-stratégia / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás

SALAT Levente Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének megreformálására - A romániai magyarság közösségi integrációjának háromszintű modellje Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 218-226 old., mutatók: politológia / RMDSZ-politika / kisebbségi érdekvédelem / nemzeti integráció / státustörvény / közösségszervezés /

SULYOK István Az alkotmányosság kérdése Romániában - C. Stere alkotmánytervezete [Magyar Kisebbség, 1923. 207-213] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 88-92 old., mutatók: alkotmányjog / STERE Constantin / DRAGHICESCU D. / román alkotmány, 1866 / kisebbségi jogok / román alkotmány, 1923

SZENKOVICS Dezső A civil szervezetek helye és szerepe a társadalomban Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 51-59 old., mutatók: intézményszociológia / civil társadalom / LOCKE John / GERGUSON Adam / MARX Karl / HEGEL G.W.F / ARATÓ András / DAHRENDORF Ralf / hatalommegosztás / romániai magyar civil szervezetek / kisebbségi intézményrendszer / Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány / SEBESTYÉN István

SEBŐK László Hozzászólás Varga E. Árpád viaindító írásához Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 59-63 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok

SZILÁGYI N. Sándor Észrevételek a romániai magyar népesség fogyásáról, különös tekintettel az asszimilációra. Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 64-96 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok / asszimiláció / népességcsökkenés

SCHNELLER Károly Magyarok és románok erőviszonyai Erdélyben. [Társadalomtudomány, 1940/3.] Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 148-163 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége, 1918 -1939 / romániai magyarok / zsidók

SOMAI József Rendszert teremteni a civil szférában Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 3-11 old., mutatók: intézményszociológia / civil szféra / alapítványok / kisebbségi intézményrendszer / romániai magyarok / Kisebbségi Tanács / RMDSZ-civil szervezetek / SALAT Levente / közösségépítés

SEBESTYÉN István A nonprofit szektor érdekképviseletének megoldása Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 60-62 old., mutatók: intézményszociológia / intézményjog / nonprofit szektor / civil szféra / NGO-hálozat

SULYOK István tervezete az EMKE átalakítására (1926) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 81-85 old., mutatók: intézménytörténet / Magyar Nép / Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) / GYALLAY Domokos / FRITZ László / GYÖRGY Lajos / Erdély, 1918-1939 / politikai dokumentumok

SULYOK István tervezete magyar kultúrhivatal felállítására (1927) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 86-88 old., mutatók: intézménytörténet / művelődéstörténet / Erdély, 1918-1939 / politikai dokumentumok

SULYOK István Az erdélyi magyarság társadalmi szervezete (1918-1929) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 89-103 old., mutatók: intézménytörténet / dalegyesületek / olvasókörök / nőmozgalom / Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) / Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkársága / Szociális Testvérek Társasága / Katholikus Nőszövetség / Református Nőszövetség / Unitárius Nők Szövetsége / Erdély, 1918-1939

SULYOK István A magyar könyv Erdélyben (1918-1929) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 104-106 old., mutatók: intézménytörténet / könyvtártörténet / Erdély, 1918-1939

SORBÁN Angella ; NAGY Kata Beszélgetések a státustörvényről Erdélyben Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 203-230 old., mutatók: politikai szociológia / státustörvény / magyar-magyar viszony / magyar igazolvány / magyar-román viszony / romániai magyarok / RMDSZ / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / ORBÁN Viktor / NASTASE Adrian / Románia / Moldovai Köztársaság / Magyarország

SZÁSZ Alpár Zoltán A demokrácia modelljei Romániában: a valóság számokban kifejezve Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 237-256 old., mutatók: politológia / politikai szociológia / demokrácia / magyar-román viszony / MUNGIU-PIPPIDI Alina / MOLNÁR Gusztáv / LIJPHART Arend / ANDREESCU Gabriel / BORBÉLY Zsolt / RMDSZ / Románia / Provincia

SZILÁGYI Zsolt Identitás, integráció, autonómia Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 190-196 old., mutatók: politológia / nemzetállam / autonómia / etnikai identitás / romániai magyarok / Erdély / európai integráció / kisebbségi érdekvédelem / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Románia

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék