meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    t betű: 44 tétel lapozás: 1-30 | 31-44
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


TŐKÉS László A budapesti kormányzatok támogatáspolitikájáról Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 77-79 old., mutatók: támogatáspolitika / támogatási rendszer / Királyhágómelléki Református Egyházkerület / RMDSZ

TONK Sándor Romániai magyar magánegyetem Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 110-118 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar felsőoktatás / romániai magyar magánegyetem / Sapientia Alapítvány / Kolozsvár

TÓTH Pál Péter Szórványban... Hozzászólás Vetési László vitaindító írásához Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / kisebbségtörténet / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / Trianon / migráció / nyelvváltás / identitásváltás / asszimiláció / reformátusok / szórvány-misszió / MIKÓ Imre / SZATHMÁRY Lajos / GABÁNYI Imre / PAÁL Árpád / ALBRECHT Dezső

TABAJDI Csaba A kedvezménytörvény 1989-ben kezdődött a kisebbségi rendszerváltozás folyamatában - A magyar szocialisták viszonya a kedvezménytörvényhez - Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 87-102 old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / státustörvény / magyar kisebbségpolitika / rendszerváltás / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / Illyés Közalapítvány (IKA) / Új Kézfogás Közalapítvány / Apáczai Csere János Közalapítvány / NATO / európai integráció / FIDESZ-magyar Polgári Párt / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / magyar nemzetstratégia

TÓTH Judit Sem nemzetpolitika, sem kisebbségvédelem Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 102-112 old., mutatók: politikai analízis / közjog / státustörvény / magyar állampolgárság / nemzet (politikai & kulturális) / CSEPELI György / magyar igazolvány / diszkrimináció / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / nemzetpolitika / kisebbségvédelem / KÁNTOR Zoltán

TAKÁCS Ferenc László Alkotmányosdi Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 23-35 old., mutatók: politikai filozófia / román alkotmány, 1991 / európai jogrend / Szociáldemokrata Párt (PSD) / alkotmánymódosítás / IORGOVAN Antonie / VARGA Attila / nemzetállam / RMDSZ / romániai magyarok

TORÓ T. Tibor Alkotmányozás és közösségi felelősség Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 36-45 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány, 1991 / alkotmánymódosítás / RMDSZ-Reform Tömörülés / alkotmánymódosítás / autonómia / európai integráció

TÓTH Judit Alkotmányos hit - politikai illúziók nélkül Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 46-47 old., mutatók: politikai analízis / román alkotmány, 1991 / alkotmánymódosítás / alapjogok

TÓTH Károly Antal A nemzet halott Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 209-235 old., mutatók: történetfilozófia / politikai filozófia / nemzet / NIETZSCHE Friedrich / magyar-román viszony / kisebbségi kérdés / MOLNÁR Gusztáv / ANDREESCU Gabriel / Provincia / ROTH Harald / történetírás / Erdély / regionalizmus / kisebbségi lojalitás / nagyszebeni tartománygyűlés, 1863-1864 / liberalizmus / szocializmus / Európai Unió (EU) / ORBÁN Viktor / SCHRÖDER Gerhard / FISCHER Joschka / JOSPIN Lionel

TAYLOR Charles Nacionalizmus és modernitás Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 174-202 old., mutatók: politológia / politikai filozófia / nacionalizmus / nemzet / homogénizáció / modernitás / idő / demokrácia / patriotizmus / GELLNER Ernst / CALHOUN Craig

TAMÁS Simon Szimbólumok és érdekek az új autonómia-vitában Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 197-203 old., mutatók: politikai analízis / autonómia / CSAPÓ József / BAKK Miklós / / multikulturalizmus / EU-etnopolitika / székely autonómia / Provincia

TÓTH Judit Autonómia: az államhatalom demokratikus lebontása Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 204-210 old., mutatók: közjog / autonómia / BÁRDI Nándor / / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / MOLNÁR Gusztáv

TORÓ T. Tibor A Székelyföld autonómia-statútuma tervezetének módosulása a parlamenthez való benyújtás előtt Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 295-303 old., mutatók: közjog / Csapó-féle autonómiatervezet / Székelyföld / székely autonómia / politikai dokumentumok

TELEKI Béla gr. napirend előtti felszólalásában ismerteti az Erdélyi Párt programját. Az országgyűlés képviselőházának 195. ülése. [Az 1939. évi június 10-re hírdetett Országgyűlés képviselőházi Naplója X. köt] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 138-143 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdély, 1940-1945 / Erdélyi Párt-program

TAMÁS Sándor Tisztelt olvasó! Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 3-5 old., mutatók: sajtótörténet / sajtó / Magyar Kisebbség

TAKÁCS Imre Vitaindító. Gondolatok Románia alkotmányáról. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 81-92 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány (1991) / nemzetállam / szuveranitás / kollektív jogok / kisebbségi jogok / nyelvhasználati jog / Románia

TABAJDI Csaba Fórum. A nemzetközi kisebbségvédelem időszerű kérdései 1994. végén. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 49-53 old., mutatók: politológia / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / kisebbségi kérdés / kisebbségvédelem / autonómia / Európa / Magyarország / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)

TÓTH Sándor Fórum. A francia típusú polgári alkotmányok retrográd alapjairól. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 19-29 old., mutatók: politikatörténet / politika-filozófia / alkotmány (francia, 1793) / francia alkotmány (1793) / polgári társadalom / demokrácia / nemzet (politikai & kultúr-) / nemzetállam / dunai-konföderáció / francia forradalom / állam & egyén & társadalom / franciák / polgárság / Franciaország / TAKÁCS Imre / ROUSSEAU Jean-Jacques / ANDRÁSSY Gyula

TŐKÉS László Elveszett és megtaláltatott. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 7-8 old., mutatók: sajtótörténet / sajtó / JAKABFFY Elemér / Magyar Kisebbség

TORÓ T. Tibor Vitaindító. "Eredeti" demokrácia vagy "liberalizált" diktatúra. A politikai rendszer néhány sajátossága a posztkommunista Romániában. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 158-169 old., mutatók: politika-szociológia / politológia / politikatörténet / politika / politikai kultúra / politikai elit / elit / rendszerváltás / politikai rendszer (román) / román politikai rendszer / kommunizmus & posztkommunizmus / Románia

TAKÁCS F. László Fórum. Integrálodás vagy kiszorulás a peremre? Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 125-149 old., mutatók: politológia / liberalizmus / kommunizmus / nácizmus / európai integráció / rendszerváltás / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Románia / Magyarország / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Nemzeti Megmentési Front (FSN)

TISMANEANU Vladimir ; TUDORAN Dorin A Bukarest szindróma. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 135-149 old., mutatók: politológia / Marosvásárhely, 1990 március / rendszerváltás / bányászjárás / politikai kultúra / választások (romániai, 1992) / román nacionalizmus / nacionalizmus / politika / Románia / CEAUSESCU Nicolae / CONSTANTINESCU Emil / ILIESCU Ion / ROMAN Petre / Nemzeti Megmentési Front (FSN) / Román Demokrata Konvenció (CDR) / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR)

TABAJDI Csaba A részelemeiben működő modelltől a teljes körű működésig - és tovább. (Helyzetkép és közös teendőink számbavétele fél évvel az önkormányzati választások után). Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 278-285 old., mutatók: politológia / kisebbségi önkormányzat (magyarországi) / magyar kisebbségpolitika / cigányok / választások (magyarországi, 1996) / kisebbségpolitika / Magyarország

TŐKÉS László A román-magyar történelmi megbékélésről. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 286-292 old., mutatók: politikai publicisztika / magyar-román kapcsolatok / kisebbségi kérdés / ILIESCU Ion / MARKÓ Béla / CEAUSESCU Nicolae / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

TÓTH Zoltán József A magyarok alkotmányos jogállásáról és Szlovákia közigazgatási és területi átszervezéséről Komáromban 1994. január 8-án elfogadott dokumentumok elemzése. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 329-337 old., mutatók: nemzetközi jog / közjog / közigazgatás / magyarok (szlovákiai) / kisebbségi kérdés / Szlovákia

TŐKÉS László Fórum. Tárcák az alapszerződésről. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 47-58 old., mutatók: politikai publicisztika / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / HORN Gyula / KOVÁCS László / KÁDÁR János / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR)

TÖRZSÖK Erika Fórum. Kisebbségek és stabilitás. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 41-46 old., mutatók: politológia / rendszerváltás / európai integráció / modernizáció / kisebbségi kérdés / Kelet-Európa

TAMÁS Sándor Fórum. Elemek a kisebbségi törvény puzzle-táblájához. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 33-47 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / román alkotmány (1991) / nyelvhasználati jog / román tanügyi törvény, 1995 l: tanügyi törvény (román, 1995) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / tanügyi törvény (román, 1995) / Románia

TÁNCZOS Vilmos Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 370-390 old., mutatók: történeti demográfia / kisebbségtörténet / sajtó / magyarságtudat / csángók / székelyek / nyelvi asszimiláció / magyarságtudat (csángó) / Moldva / Csángó Magyarok Szövetsége / Moldvai Magyarság / Csángó Újság

TORÓ T. Tibor Vitaindító. Szövetségi belső választások: egyszerű tisztújítás vagy az "erdélyi magyar parlamentarizmus" rehabilitációjának kísérlete. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 153-164 old., mutatók: politológia / RMDSZ-belső választások / önkormányzat / magyarok (romániai) / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / Szövetségi Képviselők Tanácsa l; RMDSZ-

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék