meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    g betű: 34 tétel lapozás: 1-30 | 31-34
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


GERENCSÉR Balázs Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon [Győri Szabó Róbert:Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon. Osiris. Budapest, 1998} Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikatörténet-recenzió / magyar kisebbségpolitika / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium és Titkárság / TABAJDI Csaba / POZSGAI Imre / GYŐRI SZABÓ Róbert / Magyarország / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

GYŐRI SZABÓ Róbert A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 136-158 old., mutatók: kisebbségpolitika (osztrák) / kisebbségi oktatás (Ausztria) / burgenlandi magyarok

GRUBER Károly Machbethől Sean Conneryig. A skót nacionalizmus politikatörténeti vázlata Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 175-212 old., mutatók: politikatörténet / skót nacioanalizmus / Skócia / Nagy-Brittania / skót munkásmozgalom / Skót Nemzeti Párt / MOLNÁR Gusztáv / RMDSZ-politika

GYÖRGY Lajos A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete és jövő feladatai Erdélyben [Teleki Alapítvány Könyvtára. Ms. 2284] Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 131-148 old., mutatók: művelődéstörténet / Erdély, 1918-1939 / magyar tanárképzés / erdélyi tudományosság / kisebbségi intézményrendszer

GYŐRI SZABÓ Róbert A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Lengyelországban Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 223-235 old., mutatók: oktatáspolitika / kisebbségszociológia / kisebbségi oktatás (lengyelországi) / Lengyelország

GERENCSÉR Balázs ; JUHÁSZ Albin A kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 287-321 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi kérdés / autonómia / föderalizmus / kisebbségvédelem / kisebbség / KOVÁCS Péter / HEINTZE Hans-Joachim / CAPOTORTI Francesco / autonómia & nemzetközi jog

GERGELY Ferenc A megoldott kévék A Nagysajói Református Egyházmegye szórványainak állapotrajza az 1934. évben Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / kisebbségtörténet / történeti demográfia / egyháztörténet / reformátusok / Nagysajói Református Egyházmegye / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / Szászpéntek / Beszterce / Naszód / Tacs / szórvány-misszió / Mezőség / Tuson / agrárkisajátítás / Sármás / vegyesházasságok / Radna

GERENCSÉR Balázs ; JUHÁSZ Albin A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: alkotmányjog / kisebbségi jogok / Slovénia / Horvátország / Szlovákia / Ukrajna / Románia / Jugoszlávia

GYŐRI SZABÓ Róbert A parlamenti pártok és az alapszerződések (1994-1997) Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / magyar kisebbségpolitika / kisebbségi kérdés / magyar szomszédságpolitika / Magyar Szocialista Párt-program / Szabad Demokrata Párt-program / Magyar Demokrata Fórum-program / Kereszténydemokrata Néppárt-program / FIDESZ-program / Független Kisgazda Párt-program / magyar kormányprogram, 1994 / Európai Stabilitási Egyezmény / magyar-szlovák viszony / magyar-román viszony / alapszerződések / magyar-szlovák alapszerződés / magyar-román alapszerződés / ANTALL József / SZŰRÖS Mátyás / RMDSZ

GERENCSÉR Balázs ; JUHÁSZ Albin A kisebbségvédelem megvalósulása a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, ET, EBESZ, KEK) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 287-309 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségvédelem / Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) / kisebbségi jogok

GÁTI Attila ; ORBÁN Márta Privatizáció és vállalatértékelés Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 275-291 old., mutatók: közgazdaság / román gazdaság / privatizáció / vállalatértékelés

GÖRÖMBEI Sára Demográfiai kutatás a kárpát-medencei magyarság fogyásának okairól Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 109-110 old., mutatók: demográfia / magyarok / Kárpát-medence / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / népességcsökkenés

GOLOPENTIA Anton Ajánlások a jövő rendszer kormányprogramjához (1949) Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 226-237 old., mutatók: politikatörténet / Románia / rendszerváltás

GERGELY A. András Kisebbség, vagy relatív többség? Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 121-134 old., mutatók: politikai filozófia / autonómia / kisebbségi kultúra / önkormányzat / Erdély / romániai magyarok / SALAT Levente / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / multikulturalizmus

GYŐRI SZABÓ Róbert Kombinált autonómia és regionalizálás - Gondolatok az erdélyi autonómia tervezetek és a vitaindító kapcsán - Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 135-137 old., mutatók: politológia / autonómia / BAKK Miklós

GYŐRI SZABÓ Róbert Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 497-525 old., mutatók: politikatörténet / politológia / katalánok / autonómia / Spanyolország / baszkok / galíciaiak / kisebbségi jogok / Európai Unió (EU)

GORDOS Árpád István Az Európai Unió további kibővítése a 2004. május 1-i csatlakozás hatásainak fényében Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 53-62 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-alkotmány / csatlakozási feltételek / kisebbségi jogok

GAGYI József 1949-es jelentés az ellenségről Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 184-191 old., mutatók: politikatörténet / Erdély, 1944-1950 / Székelyföld / MÁRTON Áron / katolikusok / vallásszabadság / csíksomlyói búcsú

GÖRÖMBEI Sára A Gross-jelentés - Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 350-367 old., mutatók: politológia / autonómia / Gross-jelentés / Európa Tanács (ET) / Helsinki Nyilatkozat / pozitív diszkrimináció / EU-Kisebbségi Keretegyezmény, 1995 / Helyi Önkormányzatok Európai Chartája / Koppenhágai dokumentum / kisebbségi kérdés / szubszidiaritás

GÁL Mária Szemle. Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 212-214 old., mutatók: politikatörténet-recenzió / magyarok (romániai) / VINCZE Gábor

GÁL Kinga Kisebbségvédelmi rendelkezések a nemzetközi intézmények tükrében. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 259-277 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET) / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete

GUEDELSBERGER John Fórum. Romániai kisebbségi törvénytervezetekkel kapcsolatos megjegyzések. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 96-102 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

GÁL Kinga Fórum. A Román Parlament elé terjesztett kisebbségi törvénytervezetek összehasonlítása. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 244-264 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / kisebbségi jogok / autonómia / nyelvhasználati jog / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Polgári Szövetség Pártja (PAC) / Kisebbségi tanács

GYŐRI SZABÓ Róbert Kisebbségi oktatási rendszerek a példaértékű kisebbségpolitikai gyakorlatú európai államokban - Finnországban és Olaszországban. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 203-234 old., mutatók: oktatásszociológia / politika-szociológia / pedagógia / oktatás (finnországi, svéd) / kisebbségi lét / oktatás (kisebbségi) / lappok / oktatás (olaszországi) / kisebbségi kérdés / oktatás / Finnország / Olaszország / Dél-Tirol / kisebbségi oktatás

GARDA Dezső Fórum. Főiskola a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 36-41 old., mutatók: intézménytörténet / egyetemek / magyar egyetem (romániai) / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / Székelyföld / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

GRUBER Károly Összeegyeztethető-e a szabadság és a közösség eszménye? Etnonacionalizmus és demokrácia az ezredforduló Európájában. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 335-357 old., mutatók: politológia / politikatörténet / politika-filozófia / nacionalizmus / demokrácia / demokrácia & nacionalizmus / jugoszláv konfliktus / nacionalizmus & demokrácia / nacionalizmus (skót) / skótok / liberalizmus & nacionalizmus / nacionalizmus & liberalizmus / magyar nemzettudat / kádárizmus / posztmodern & modern / liberalizmus / BIBÓ István / KOHN Hans / DYKER David / CSEPELI György / MOLNÁR Gusztáv / TAMIR Yael / KYMLICKA Will

GYÁRFÁS Elemér Archívum. Az erdélyi három nemzet uniójának alapelvei (1923). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 123-130 old., mutatók: politikatörténet / Erdély-modellek / Erdély, 1918-1939 / kisebbségi kérdés / erdélyi kérdés / Erdély / Románia / MANIU Iuliu

GRUBER Károly Regionalizmus, nemzetállamok, európai integráció, közép-kelet- és nyugat európai távlatok. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 301-323 old., mutatók: politológia / politikatörténet / regionalizmus / európai integráció / globalizáció / Kelet-Európa / Európa / Erdély / Skócia / HARVIE Cristopher / SCHÖPFLIN György / Európai Unió (EU) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Skót Nemzeti Párt (SNP)

GRUBER Károly Néhány megjegyzés Magyarország önkormányzati rendszeréről az Európai Unió keleti bővítése kapcsán. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 254-276 old., mutatók: politológia / európai integráció / önkormányzat / Magyarország / Kelet-Európa / BIBÓ István / PHARE-program / Európai Közösség / INTERREG

GRUBER Károly Fórum. Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció. Hozzászolás Szilágyi Zsolt Külpolitika, határon túli magyarok és jószomszédság című írásához. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 35-43 old., mutatók: politológia / európai integráció / magyarok (romániai) / magyar-román kapcsolatok / kisebbségi kérdés / Magyarország / Románia / SZILÁGYI Zsolt / SCHÖPFLIN György / CIORBEA Victor / SEVERIN Adrian / VASILE Radu / ORBÁN Viktor / Európa Tanács (ET) / Európai Unió (EU) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék