meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    m betű: 25 tétel lapozás: 1-25
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


MÁRTON János A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996-2002 közötti programjaiban és politikájában (I.) Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 295-359 old., mutatók: politikai szociológia / politológia / politikatörténet / RMDSZ-program / RMDSZ-politika / választások, romániai, 1996-2000 / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / etnoregionális párt / BAKK Miklós / BÁRDI Nándor / SZÁSZ Alpár Zoltán / KÁNTOR Zoltán / MOLNÁR Gusztáv / DE WINTER Lieven / MÜLLER-ROMMEL Ferdinand / koalíciótípusok / SMITH Gordon / ENYEDI Zsolt / KÖRÖSÉNYI András / LIJPHART Arend / FRUNDA György / BALÁZS Sándor / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / román kormányok (1996-2002)

MIRNICS Károly A balkáni Janus-arc Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 127-135 old., mutatók: politikai analízis / jugoszláv konfliktus / COSIC Dobrica / szerbek

MESTER Béla Mi(ket) értünk ma az "egyetem" szón? Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 27-33 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / posztgraduális képzés / egyetemi hálózat

MESTER Béla Kisebbségi identitás a hálózottság korában. Előzetes kérdések és dilemmák némely, remélhetőleg majd megvalósuló diskurzushoz Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 259-265 old., mutatók: kommunikációelmélet / kommunikációs technológia / információs társadalom / globalizáció / kommunikációs közösség / tribalizáció

MÁK Ferenc Az újnemzeti politika és a Határon Túli Magyarok Hivatala (1989-1999) Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikatörténet / intézménytörténet / politikai analízis / magyar kisebbségpolitika / magyar társadalom / magyarságtudat / demokrácia / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / Keleti Actio / GYŐRI SZABÓ Róbert / Magyarságkutató Csoport (OSZK) / POZSGAI Imre / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium és Titkárság / BÍRÓ Gáspár / ENTZ Géza / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / Illyés Közalapítvány (IKA) / kollektív jogok / alapszerződések / BÁBA Iván / autonómia / Balladur-terv / Európai Stabilitási Egyezmény / HORN Gyula / ANTALL József / európai integráció / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / RMDSZ / TŐKÉS László / ORBÁN Viktor / TAKÁCS Csaba / MARKÓ Béla / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

MAJTÉNYI Balázs A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény vitás jogi kérdései Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 74-79 old., mutatók: közjog / státustörvény / kisebbségvédelem / magyar igazolvány /

MANN Michael Megállította-e a globalizáció a nemzetállam emelkedését? {1997] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 136-161 old., mutatók: politikai filozófia / nemzetállam / globalizáció / transznacionális hálózatok / területiség / kapitalizmus / Amerikai Egyesült Államok / Japán / Európa / környezetvédelem / transznacionális civil társadalom / transz-militarizmus / identitás-politika / geopolitika

MÁRTON János Székelyföld területi autonómiája - Koncepciók és esélyek - Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 139-189 old., mutatók: politológia / politikatörténet / politikai analízis / autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet / Bakk- féle autonómiatervezet / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / RMDSZ-politika / Székelyföld / RMDSZ-belső ellenzék / Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) / SALAT Levente / CSAPÓ József / BAKK Miklós / romániai magyarok / Románia

MÁRTON János A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996-2002 közötti politikájában (2.) Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 529-572 old., mutatók: politikai szociológia / politológia / politikatörténet / RMDSZ-program / RMDSZ-politika / választások, romániai, 1996-2000 / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / Demokrata Konvenció (CDR) / RMDSZ-szövetségi Képviselők Tanácsa / FRUNDA György / választási küszöb / RMDSZ-program / RMDSZ-SZDP egyöttműködési megállapodás / / romániai magyar társadalom / romániai magyarok / RMDSZ-politika

MARKO Joseph Egyenlőség és különbözőség: Az etnikai csoportok közötti viszonyok politikai é jogi aspektusai Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 161-185 old., mutatók: politológia / politikai filozófia / összehasonlító jog / etnicitás / nacionalizmus / állam / nemzetépítés / SCHIEDER Theodor / szociobiológia / rasszizmus / különbözőség / TAGUUIEFF Pierre-André / szegregáció / asszimiláció / autonómia / egyéni jogok & kollektív jogok / pozitív diszkrimináció / egyenlőség

MAKKAI Béla Egy kisebbségi hetilap - a Bucuresti Híradó (1876-1882) Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 257-282 old., mutatók: sajtótörténet / művelődéstörténet / Bucuresti Híradó / VERESS Sándor / Magyar Társulat / VÁNDORY Lajos

MARKÓ Attila Fórum. Kisebbségi törvény - értelmezési prizmában. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 28-32 old., mutatók: közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi kérdés / közösség / kollektív jogok / kisebbségi jogok / alapjogok / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

MIRNICS Károly A magyar kisebbség ellenzéki magatartása, mint az alakuló civil társadalom tényezője Jugoszláviában. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 165-173 old., mutatók: politikatörténet / politológia / politika-szociológia / sajtó / magyarok (jugoszláviai) / kisebbségpolitika (jugoszláv) / asszimiláció / kommunizmus / kisebbségpolitika / Jugoszlávia / Vajdaság / TITO Joszip Broz / Jugoszláv Kommunista Párt / Új Symposion / Magyar Szó

MOLNÁR Gusztáv Vitaindító. Az erdélyi kérdés. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 208-232 old., mutatók: politika-filozófia / geopolitika / politikatörténet / magyarok (romániai) / erdélyi románok / választások (romániai, 1996) / devolúció / ortodoxia / identitás (regionális) / regionális identitás / Schengeni Egyezmény / európai integráció / civilizációs konfliktusok / kereszténység / erdélyi kérdés / románok / regionalizmus / Románia / Erdély / Kelet-Európa / HUNTINGTON Samuel / BEHAR Pierre / PATAPIEVICI Horia-Roman / SZÉKELY István

MÁK Ferenc Magyarok Horvátországban. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 258-278 old., mutatók: politikatörténet / politika-szociológia / magyarok (horvátországi) / horvátországi magyarok l: magyarok (horvátországi) / Horvátország

MIRNICS Károly A vajdasági magyarok politikai önszerveződése éa a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 279-291 old., mutatók: politikatörténet / magyarok (jugoszláviai) / Jugoszlávia / Vajdaság / Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK)

MÜLLER Hermann Archívum. Erdélyi kérdés. Erdély lehetséges jövője. (1926). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 131-137 old., mutatók: politikatörténet / autonómia / kisebbségi kérdés / Erdély-modellek / erdélyi kérdés / Erdély, 1918-1939 / Románia / Erdély

MÁTIS Jenő Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Az önálló gadasági alrendszer megvalósításának lehetőségei. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 32-36 old., mutatók: gazdaságpolitika / bankok / alapítványok / magyarok (romániai) / kisebbségi intézményrendszer / romániai magyar beruházások / privatizáció / magyar gazdaság (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / gazdaság / BIRTALAN Ákos / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) / Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) / Új Kézfogás Közalapítvány

MESTER Béla Fórum. Öndefinícios kísérletek. Többség, kisebbség, filozófia. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 34-40 old., mutatók: politológia / kisebbségi lét / nemzettudat / nyelvi közösség / filozófia / VERESS Károly / MÉSZÁROS András

MIRNICS Károly Várható hanyatlás a vajdasági magyar tannyelvű általános iskolai hálózatban. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 203-221 old., mutatók: iskolaszociológia / demográfia / iskolák / magyarok (jugoszláviai) / Jugoszlávia / Vajdaság

MIKÓ Imre Archivum. Erdélyi politika (1940-1941). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 110-117 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / bécsi döntés (második, 1940) / Trianon / kisebbségi lét / csúcsai-paktum / magyarok (romániai) / Erdély, 1918-1939 / Erdély / JÓSIKA Samu / BETHLEN György / BÁNFFY Miklós / KRENNER Miklós (Spectator) / Magyar Szövetség (MSZ) / Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Népközösség

MÉDER Zsolt Az erdélyi magyar egyetem ügye - román szemszögből. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 409-411 old., mutatók: intézménytörténet / egyetemek / sajtó / magyar felsőoktatás (romániai) / magyar egyetem (romániai) / felsőoktatás / Románia / SORA Mihai / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / 22 (a GDS hetilapja)

MIRNICS Károly Fórum. Külpolitika, euró-atlanti és összmagyar integráció. Magyarország külpolitikája Jugoszlávia(Szerbia) felé és a vajdasági magyarság. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 57-60 old., mutatók: politológia / európai integráció / jugoszláv konfliktus / magyarok (jugoszláviai) / magyar-szerb kapcsolatok / szerbek / / Magyarország / Jugoszlávia / Vajdaság / Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) / Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)

MOLNÁR Gusztáv Még egyszer az erdélyi kérdésról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 293-315 old., mutatók: geopolitika / politikatörténet / politika-filozófia / erdélyi kérdés / európai integráció / magyarok (romániai) / románok / erdélyi románok / politikai elit / román nacionalizmus / választások (romániai, 1996) / elit / politika / Románia / Erdély / ANDREESCU Gabriel / MARINO Adrian / BARBU Daniel / GHERMAN Sabin / ALEXANDRESCU Sorin / Román Demokrata Konvenció (CDR) / Demokrata Párt (PD) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNTCD) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Nagy-Románia Párt (PRM)

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék