meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    v betű: 46 tétel lapozás: 1-30 | 31-46
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


VINCZE Mária Sötétben tapogatózunk? Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / NUTS / régiók / Európai Unió (EU) / regionális identitás / etnoregionalizmus / Székelyföld / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd

VASS Csaba Identitásválasztás és xenológia. A magyarországi Román Kisebbségi Önkormányzat választási kudarcának tanulságai Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 253-286 old., mutatók: kisebbségszociológia / identitásválasztás / magyarországi román önkormányzat / kisebbség & többség / magyar kisebbségi törvény / SHÜTZ Alfred / RAWLS John / Erdély / magyar-román viszony / xenológia

VERESS Emőd A román parlament szerkezete Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 289-298 old., mutatók: intézményjog / román parlament / alkotmányjog

VERES Károly Egy egyetemkoncepció az illúzió és a valóság között Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 70-74 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / romániai magyar társadalom / egyetempolitika / Sapientia Alapítvány

VOFKORI László Hozzászólás az Erdélyi Magyar Magánegyetem ügyéhez Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 75-85 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / TONK Sándor / Sapientia Alapítvány

VETÉSI László Szórványstratégia - nemzetstratégia. Tervezet a romániai szórványmagyarság közösségépítéséhez és kisközösségi rehabilitációjához Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 172-214 old., mutatók: kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / romániai magyarok / szórvány-magyarok / kisebbségi oktatás / nyelvvédelem / nemzetstratégia / közösséggondozás / érdekvédelem / csángók / diaszpórakutatás / támogatáspolitika / szórvány-stratégia

VERESS Emőd A román Alkotmánybíróság hatásköre Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: alkotmányjog / Románia / román Alkotmánybíróság / román parlament / RMDSZ / TAKÁCS Imre

VARGA Attila A román alkotmány módósításának időszerűsége (elvi szempontok, javaslatok, észrevételek) Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 3-16 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány, 1991 / nemzetállam / hatalommegosztás / állampolgári jogok / választási rendszer / alkotmánymódosítás

VERESS Emőd Észrevételek a törvényerejű kormányrendeletek romániai gyakorlatáról Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 227-241 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / törvényerejű kormányrendeletek / román jogrendszer

VARGA Attila Állam és egyház viszonyrendszerének elemzése Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politológia / egyházjog / egyháztörténet / állam & egyház / Román Ortodox Egyház / vallásszabadság

VERESS Emőd Az 1991-es román Alkotmány reformja Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 51-71 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány, 1991 / alkotmánymódosítás / politikai analízis / Szociáldemokrata Párt (PSD) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Demokrata Párt (PD) / RMDSZ / NASTASE Adrian / DRAGANU Tudor

VARGA E. Árpád A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól. Néhány demográfiai szempont a 2002. évi népszámlálás előzetes közleményének értékeléséhez Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 3-16 old., mutatók: demográfia / romániai magyarok / Erdély népessége, 2002 / népességcsökkenés / népszámlálás, romániai, 2002 / GHETAU Vasile / kitelepedés / asszimiláció / migráció

VERES Valér A romániai magyarok 2002. évi lélekszámáról Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 97-108 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok / VARGA E. Árpád / Korunk / népességcsökkenés / kitelepedés / asszimiláció

VITA Sándor Tallózás az 1930. évi román népszámlálás köteteiben. [Hitel,1940/1] Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 129-147 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége, 1918-1939

VERESS Emőd A prefektusi tisztség az önkormányzati rendszerben és az alkotmánybírósági gyakorlatban Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 278-290 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / prefektus / Románia / önkormányzat

VERESS Emőd Végrehajtás és döntéshozás viszonya a helyi közigazgatásban. Miért beteg Romániában a helyi közigazgatás? Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 231-236 old., mutatók: közjog / közigazgatás / önkormányzat / Románia

VARGA Attila Autonómia - mint politikai beszédtéma, mint társadalmi igény, mint közjogi állapot Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 211-215 old., mutatók: közjog / politológia / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet / Bakk-féle autonómiatervezet / szuveranitás / hatalommegosztás / államszerkezet / Székelyföld

VIZI Balázs Autonómia és európai integráció - Gondolatok az erdélyi magyar autonómia esélyeiről - Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 226-235 old., mutatók: politológia / közjog / autonómia / RMDSZ-belső ellenzék / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / európai integráció / EU-etnopolitika / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET) / Európai Unió (EU) / Románia / romániai magyarok

VERESS Emőd A kormányzat ellenőrzése és a kormányzati hatalom korlátozása Magyarországon és Romániában (1) Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 283-320 old., mutatók: összehasonlító jog / alkotmányjog / kormányzás / hatalommegosztás / parlament / Magyarország / Románia

VIRÁG György Székelyföld Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 62-74 old., mutatók: területfejlesztés / Székelyföld / KOLUMBÁN Gábor / Maros megye / RMDSZ

VARGA Attila Vitaindító. A kisebbségi törvények helye és szerepe a nemzetiségi kérdés rendezésében. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 110-115 old., mutatók: közjog / kisebbségi jogok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi kérdés / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia

VINCZE Gábor A kisebbségpolitikus Márton Áron. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 93-108 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / bécsi döntés (második, 1940) / Maniu-gárdák / Erdély, 1944-1950 / magyarok (romániai) / koncepciós perek / magyar memorandisták / Románia / Kolozsvár / MÁRTON Áron / GROZA Petru / VENCZEL József / NAGY Géza / Erdélyi Párt (EP) / MADOSZ-Magyar Dolgozók Országos Szövetsége / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

VINCZE Gábor A Magyar Népi Szövetség válsága. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 398-431 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / intézménytörténet / sajtó / Erdély, 1944-1950 / választások (romániai, 1946) / párizsi béketárgyalások, 1945 / magyarok (romániai) / marosvásárhelyi kiáltvány (1945) / CASBI-törvény / Románia / Erdély / Kolozsvár / Marosvásárhely / KURKÓ Gyárfás / LUKA László (Vasile Luca) / DEMETER János / BALOGH Edgár / SIMÓ Gyula / GROZA Petru / JORDÁKY Lajos / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Magyar Népközösség / Erdélyi Párt (EP) / Román Kommunista Párt (PCR) / MADOSZ-Magyar Dolgozók Országos Szövetsége / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Déli Hírlap / Román Antirevizionista Liga (LAR) / Erdélyi Magyar Tanács (EMT) / Kolozsvári Tízes Szervezet (KTSZ) / Romániai Szociáldemokrata Párt (PSDR)

VINCZE Gábor Román belpolitika - magyar szemmel. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 293-312 old., mutatók: politikatörténet / sajtó / Románia, 1944-1946 / Románia / GROZA Petru / MANIU Iuliu / LUPU Nicolae / Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Nemzeti Parasztpárt (PNT) / Demokrata Parasztpárt (PTD) / Nemzeti Néppárt (PNP) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

VÁRADY Tibor Fórum. A kollektív jogok kérdéséről. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 39-51 old., mutatók: közjog / nemzetközi jog / összehasonlító jog / emberi jogok / kollektív jogok / kisebbségi jogok / JÁSZI Oszkár

VARGA Attila Fórum. Nemzeti kisebbségek, az emberi jogok és a belső önrendelkezés között. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 52-59 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / kisebbségvédelem / kisebbségi jogok / emberi jogok / autonómia / demokrácia / nemzeti identitás / kisebbségi kérdés / Európa / JÁSZI Oszkár

VOGEL László Modernitás és kisebbség. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 181-203 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / politika-szociológia / morbus minoritatis / modernitás / kisebbségi fundamentalizmus / magyarok (jugoszláviai) / középosztály / asszimiláció / kisebbségi kérdés / nemzetállam / állam / nacionalizmus / Jugoszlávia / Szerbia / BIBÓ István / NÉMETH László / WEBER Max

VINCZE Gábor Gazdaságpolitika vagy kisebbségpolitika? Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 182-208 old., mutatók: politikatörténet / gazdaságtörténet / történeti demográfia / németek (romániai) / román földreform, 1945 / gazdaságpolitika & kisebbségpolitika / kisebbségpolitika / Erdély, 1944-1950 / magyarok (romániai) / szászok (romániai) / zsidók / "abszentisták" / svábok (romániai) / CASBI-törvény / erdélyi agrárkérdés, 1945 / agrárkérdés (Erdély, 1945) / román kisebbségpolitika / Románia / Erdély / Székelyföld / VENCZEL József / KÓS Károly / GROZA Petru / Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) / Zsidó Demokrata Népközösség (ZSDNK) / MADOSZ-Magyar Dolgozók Országos Szövetsége / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Ekésfront (FP) / Román Kommunista Párt (PCR) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Nemzeti Parasztpárt (PNT)

VARGA György Az orosz nyelv Ukrajnában. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 235-247 old., mutatók: politika-szociológia / oroszok (ukrajnai) / oroszok / nyelvhasználati jog / kisebbségi kérdés / Ukrajna

VINCZE Gábor Magyar vagyon román kézen. A második világháború utáni magyar-román vagyonjogi vita, különös tekintettel a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek kérdésére. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 309-370 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / gazdaságtörténet / bankok / CASBI-törvény / romanizálás / zsidók / Románia / OERIU Simon / PATRASCANU Lucreiu / GROZA Petru / NÉKÁM Nándor / GHEORGHIU-DEJ Gheorghe / Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék