meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    b betű: 97 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-97
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


BÁRDI Nándor Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 83-84 old., mutatók: támogatáspolitika / ANGYAL Béla / SAJTI A. Enikő / BETHLEN István / Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Népies Irodalmi társaság (NIT)

BÁRDI Nándor Kiegészítés a vitaindítóhoz Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 218-222 old., mutatók: támogatáspolitika / magyar-magyar viszony / Magyar Kisebbség / erdélyi magyar közélet / közjó / SALAT Levente / MARKÓ Béla / oral-history / BÁRDI Nándor

BUDAY-SÁNTHA Attila Székelyföld. Horváth Gyula. Budapest-Pécs, MTA Regionális kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó. 2003. A Kárpát-medence régiói I. 453 oldal Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 360-363 old., mutatók: területfejlesztés-recenzió / Székelyföld

BODÓ Barna Régió és politika Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd / regionális politika / Románia / közigazgatás / romániai régiók / regionalizmus / NUTS

BAKK Miklós ; HORVÁTH Andor ; SALAT Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / RMDSZ-program / RMDSZ-stratégia / RMDSZ-politika / RMDSZ-struktúra / magyar-román viszony / romániai magyar társadalom / civil szervezetek / politikai közösség / konszociáció / autonómia / LIJPHART Arend / BÁRDI Nándor / BIBÓ István

BENEDEK Gyula Az asszimilációról, mint statisztikus Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: demográfia / politikai szociológia / asszimiláció / mobilitás / vegyesházasságok / nyelvvesztés / iskolaválasztás / romániai magyarok

BAKK Miklós Modellviták - rejtett stratégiák Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 9-14 old., mutatók: politológia / RMDSZ-belső választások / TORÓ T. Tibor / RMDSZ-stratégia / autonómia / konszociáció / regionális stratégia

BORBÉLY Zsolt Attila A belső választások és a belső parlamentarizmus viszonyrendszere Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 15-35 old., mutatók: politológia / politikatörténet / RMDSZ-belső választások / RMDSZ- struktúra / BIRTALAN Ákos / TORÓ T. Tibor / RMDSZ-kongresszusok / DOMOKOS Géza / BORBÉLY Imre / RMDSZ-Kolozsvári Nyilatkozat / autonómia / TŐKÉS László / RMDSZ-Küldöttek Országos Tanácsa / SZŐCS Géza / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / MARKÓ Béla

BERÉNYI Dénes Az erdélyi magánegyetem kérdéséhez Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 3-4 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / TONK Sándor

BÍRÓ A. Zoltán Romániai magyar magánegyetem székelyföldi szemszögből Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 5-9 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / Sapientia Alapítvány / Székelyföld

BARANYI László Magyar rádiós közszolgálat Romániában Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 236-249 old., mutatók: médiaszociológia / romániai magyar rádió / rádió / Románia / Román Rádió

BICZÓ Gábor Megjegyzések Vetési László: Szórványstratégia - nemzetstratégia című tanulmányához Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / asszimiláció / etnikai tudat / etnikai identitás / nemzet / globalizáció / identitásválasztás / modernizáció / RMDSZ / VETÉSI László / BÉLTEKY Kálmán / SZŰCS Jenő

BODÓ Barna Jövőtervezet és bűnbánat Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / szórvány-stratégia / anyanyelvű oktatás / iskolaválasztás / Temes megye / VETÉSI László

BAKK Miklós ; SZÉKELY István Az RMDSZ és az önkormányzati választások Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikai szociológia / választások (romániai, 2000) / RMDSZ-előválasztások / önkormányzat / RMDSZ-program

BODÓ Barna Választás és váltás Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / választások (romániai, 2000) / BAKK Miklós / SZÉKELY Zoltán / szórvány-magyarok / RMDSZ-képviselet / RMDSZ-program / választási küszöb

BÁRDI Nándor Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet / választások (romániai, 1922-1939) / Országos Magyar Párt (OMP) / BERNÁDY György / UGRON István / GYÁRFÁS Elemér

BOGA Emese Az ígéret mint árúcikk - marketing technikák alkalmazása a választási kampányban Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / politikai marketing / reklámszociológia / választások (romániai, 2000) / NEWMAN Bruce / politikai reklám / Kolozsvár / FUNAR Gheorghe / EKSTEIN KOVÁCS Péter / RMDSZ

BOGNÁR Zoltán Róluk, de nélkülük... Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947). A bevezet tanulmányt írta és összeállította Fülöp Mihály, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Vincze Gábor. (Teleki László Alapí Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet-recenzió / politikai dokumentumok / magyar-román viszony / kisebbségi kérdés / VINCZE Gábor / FÜLÖP Mihály

BAKK Miklós A menetközbeni paradigma Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 21-26 old., mutatók: magyar nemzetpolitika / kisebbségvédelem / státustörvény / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / nemzet (politikai & kulturális) / KÁNTOR Zoltán / BAUER Tamás / SCHÖPFLIN György / modernizáció / magyarország / nemzetállam / etnicitás / magyar-román viszony / TAMÁS Pál / magyar szomszédságpolitika

BAUER Tamás A státustörvény: kisebbségvédelem helyett "nemzetpolitika Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 27-44 old., mutatók: politológia / nemzetpolitika / státustörvény / Trianon / kisebbségi jogok / DURAY Miklós / CSOÓRI Sándor / CSURKA István / ANTALL József / HORN Gyula / alapszerződések / kisebbségvédelem / autonómia / magyar igazolvány / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / NÉMETH Zsolt / magyar-román viszony / magyar szomszédságpolitika / Európai Unió (EU) / Európa Tanács (ET) / Velencei Bizottság / Orbán-Nastase megállapodás / RMDSZ

BÍRÓ Béla Megkülönböztetett diszkrimináció? Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 40-44 old., mutatók: politikai analízis / nemzetpolitika / politológia / státustörvény / diszkrimináció / magyar igazolvány / magyar-román viszony /

BODÓ Barna Eseménytörténet és szellemrajz Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 45-53 old., mutatók: politikai szociológia / közvéleménykutatás / politikai analízis / magyar-román viszony / státustörvény / Szórvány Alapítvány

BORBÉLY Zsolt Attila A státustörvény: magyar nemzetstratégiai alapvetés és nemzetpolitikai lakmuszpapír Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 54-667 old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / magyar nemzetpolitika / magyar nemzetstratégia / HORN Gyula / RMDSZ / ORBÁN Viktor / nemzet (politikai &kulturális) / KÁNTOR Zoltán / Magyarok Világszövetsége (MVSZ) / státustörvény / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Orbán-Nastase megállapodás / SZDSZ / BAUER Tamás / EÖRSI Mátyás / NADREESCU Gabriel / MOLNÁR Gusztáv / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / magyar-román alapszerződés

BÁRDI Nándor ; KOVÁCS Éva ; MISOVICZ Tibor Politikai attitüdök, nemzeti önképek az erdélyi magyarság körében (1997) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 177-201 old., mutatók: politikai szociológia / nemzeti önkép (magyarok) / sztereotípiák / romániai magyarok / politikai attitüd / románságkép (romániai magyar) / cigányságkép (romániai magyar) / romániai magyar társadalom

BALÁZS Sándor Hatvanéves a "Huszonkét év Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 191 old., mutatók: művelődéstörténet / kisebbségtörténet / politikatörténet / MIKÓ Imre / GYÁRFÁS Elemér

BERECZKI Kinga Hozzászólás Somai József: Rendszert teremteni a civil szférában című írásához Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 12-15 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szervezetek / RMDSZ-civil szervezetek / támogatáspolitika / közösségépítés

BODÓ Barna Civil önépítkezés Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 16-26 old., mutatók: intézményszociológia / támogatáspolitika / romániai magyar civil szervezetek / ARATÓ András / SALAT Levente / közösségépítés / SOMAI József / RMDSZ-civil szervezetek / VETÉSI László / szórvány-magyarok / Iskola Alapítvány / Apáczai Csere János Közalapítvány

BENEDEK Gyula Vélemény Varga E. Árpád: A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól c. tanulmányáról. Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 17-23 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / VARGA E. Árpád

BAKK Miklós Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 39-60 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / politológia / autonómia-tervezetek 1990-2004 / Nemzetiségi Statútum / RMDSZ-kongresszusok / RMDSZ-Kolozsvári Nyilatkozat / CSAPÓ József / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / SZILÁGYI N. Sándor / autonómia-statútumok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / BODÓ Barna / SZÁSZ Alpár Zoltán / RMDSZ-program / regionalizmus / Székelyföld / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / TŐKÉS László / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / európai integráció

BAUER Tamás Az autonómia dilemmái Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 61-66 old., mutatók: politológia / kisebbségi lét / szovjet autonómia modell / svájci autonómia modell / többség & kisebbség / etnikai autonómia / autonómia modellek / Kárpát-medence / belga autonómia modell

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék