meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    n betű: 16 tétel lapozás: 1-16
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


NEMESS NAGY József Regionális fejlődés, regionális politika Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / Magyarország / régiók / határmenti együttműködés

NEUBERGER Benyamin Nemzeti önrendelkezés : egy fogalom dilemmái [1995] Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politológia / eszmetörténet / nemzeti önrendelkezés / szecesszió / dominóelmélet / demokrácia / nacionalizmus / nemzet / függetlenség / WILSON Woodrow / KOHN Hans / KEDOURIE Elie / FROST Robert / WALZER Michael / COBBAN Alfred

NÉMETH Zsolt A határokon átívelő nemzeti integráció jegyében - Hozzászálás Kántor Zoltán tanulmányához a státustörvényről - Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 80-86 old., mutatók: politikai szociológia / státustörvény / KÁNTOR Zoltán / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / nemzet / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / identitásválasztás / kisebbségi intézményrendszer / Velencei Bizottság / / kisebbségpolitika / Románia / Szlovákia

NAGY Csongor István A romániai kisebbségi jog 1945 és1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a romániai magyarság történetére (1.) Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 292-338 old., mutatók: kisebbségtörténet / jogtörténet / romániai magyarok / kisebbségi jogok / nemzetállam / Románia, 1945-1989 / nacionálkommunizmus / román kisebbségpolitika / kisebbségi érdekvédelem / egyházak / demográfia / asszimiláció / egyházak / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Romániai Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága (RSZDPOMB) / Román Kommunista Párt (PCR) / CASBI-törvény / GROZA Petru / GHEORGHIU-DEJ Gheorghe / CEAUSESCU Nicolae / födreform, 1945 / MÁRTON Áron / román migrációs politika

NAGY Csongor István A romániai kisebbségi jog 1945 és 1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a romániai magyarság történetére (2.) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 257-282 old., mutatók: jogtörténet / politikatörténet / kisebbségi jogok / romániai magyarok / kisebbségi kérdés / nemzetállam / nacionálkommunizmus / nyelvhasználat / autonómia / romániai magyar nyelvű oktatás / könyvkiadók / könyvkiadók / műemlékek / múzeumok / CEAUSESCU Nicolae / KÁDÁR János / Román Kommunista Párt (PCR) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Magyar Autonóm Tartomány

NICULESCU Tóni Románia Eu-csatlakozása Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 3-9 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / Románia / balkanizmus / román mentalitás / román gazdaság / korrupció / Európai Unió (EU) / EU-csatlakozás

NAGY Lajos Archívum. A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. (Fejezetek). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 30-48 old., mutatók: politikatörténet / alkotmányjog / Gyulafehérvári Határozatok / román alkotmány (1923) / román alkotmány (1938) / kisebbségi kérdés / Románia / MANIU Iuliu / GUSTI Dimitrie / MIRON Cristea / WILSON Woodrow / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Országos Magyar Párt (OMP)

NÉMETH Tünde Szemle. Kisebbségkutatás. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 340-341 old., mutatók: sajtótörténet / sajtórecenzió / sajtó / magyarország / BENDA Kálmán / CHOLNOKY Győző / Kisebbségkutatás

NÉMETH Zsolt Kisebbségvédelem az Európa Tanácsban és a Bindig jelentés. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 159-180 old., mutatók: nemzetközi jog / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / Emberi Jogok Európai Egyezménye / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET)

NEMES Árpád A magyar kisebbség és Románia NATO-integrációja. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 163-169 old., mutatók: politikai publicisztika / magyarok (romániai) / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / lojalitás / szeparatizmus / kisebbségi kérdés / Románia / Magyarország / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

NEMÉNYI József Nándor Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. A gazdasági átmenet paradoxonai a mai Romániában. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., institutii economice/banci old., mutatók: gazdaságpolitika / politika / magyarok (romániai) / rendszerváltás / infláció / politika & gazdaság / gazdaság & politika / gazdaság / magyar gazdaság (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / Románia / Nemzetközi Valutaalap (FMI)

NICULESCU Antal Fórum. A kormányzás dilemmái. Legalább megprobáltuk! Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 88-89 old., mutatók: politológia / / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

NABI-KHAN Rahat A kisebbségek kulturális jogainak és identitásának védelme Ázsia egyes alkotmányaiban. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 255-279 old., mutatók: összehasonlító jog / nemzetközi jog / alkotmányjog / kisebbségvédelem / Ázsia

NÁNAY Béla Archívum. A kisebbségi magyar lélek (1937). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., old., mutatók: politikatörténet / szociálpszichológia / kisebbségi kérdés / morbus minoritatis / kisebbségi lét / kisebbségi szellem / kisebbségkép / NÉMETH László / MAKKAI Sándor / SZVATKÓ Pál

NETTL John Peter Az állam mint fogalmi változó Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 105-137 old., mutatók: politológia / politikai filozófia / állam / államiság / szuverenitás / nemzetállam / hatalom / állami autonómia / állam & nemzet / állam & kormányzat / társadalomtudomány / konszenzuális társadalom / állam & politikai rendszer / európai államok / WATKINS Frederick / MARX Karl / LENIN V.I. / HEGEL G.W.F.

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék