meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    - 700 tétel
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


BÁRDI Nándor Látszat és való - a budapesti kormányzatok támogatáspolitikája Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 3-35 old., mutatók: politikatörténet / támogatáspolitika / magyarságpolitika / státustörvény / kisebbségi intézményrendszer / magyar-magyar viszony / támogatási rendszer / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / Duna Tv / alapítványok / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Illyés Közalapítvány (IKA) / kisebbségtörténet

ELEKES Botond Rész az egészben. Gondolatok a határon túli magyar közösségek támogatásáról Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 36-43 old., mutatók: támogatáspolitika / státustörvény / magyarságpolitika / kisebbségi intézményrendszer / magyar-magyar viszony / támogatási rendszer / Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) / Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) / BÁRDI Nándor / VERESS László

ENTZ Géza Magyarország határon túli magyarsággal kapcsolatos támogatáspolitikája 1990 után Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 44-55 old., mutatók: támogatáspolitika / státustörvény / magyarságpolitika / kisebbségi intézményrendszer / magyar-magyar viszony / vidékfeklesztés / elitképzés / BÁRDI Nándor / ANTALL József / MITTERAND Francois / CHIRAC Jacques / Európai Unió (EU) / nyilvánosság / Apáczai Csere János Közalapítvány / Trianon / Új Kézfogás Közalapítvány / Illyés Közalapítvány (IKA) / Pro Professione Alapítvány / Sapientia Alapítvány

MISOVICZ Tibor Magyar.tampol@guv.hu Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 56-69 old., mutatók: támogatáspolitika / státustörvény / magyarságpolitika / kisebbségi intézményrendszer / magyar-magyar viszony / vidékfeklesztés / alapítványok / BÁRDI Nándor / magyar gazdaságpolitika / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Európai Unió (EU)

POMOGÁTS Béla Támogatáspolitika és szolidaritás Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 70-73 old., mutatók: támogatáspolitika / Illyés Közalapítvány (IKA) / BÁRDI Nándor

TIBÁD Zoltán Gondolatok a Bárdi-tanulmány kapcsán Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 74-76 old., mutatók: támogatáspolitika / támogatási rendszer / kisebbségi intézményrendszer / BÁRDI Nándor / Európai Unió (EU)

TŐKÉS László A budapesti kormányzatok támogatáspolitikájáról Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 77-79 old., mutatók: támogatáspolitika / támogatási rendszer / Királyhágómelléki Református Egyházkerület / RMDSZ

Dokumentumok. A határon túli magyarok támogatása 2002. és a 2003-2004. évi költségvetés szerint (millió forintban) Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 80-82 old., mutatók: politikai dokumentumok / támogatáspolitika

BÁRDI Nándor Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 83-84 old., mutatók: támogatáspolitika / ANGYAL Béla / SAJTI A. Enikő / BETHLEN István / Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Népies Irodalmi társaság (NIT)

IRATOK az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról. Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 85-131 old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / támogatáspolitika / Erdély, 1918-1939 / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Társadalmi Szervezetek Központja

IRATOK a szomszédos szocialista országok magyarságának kulturális támogatásáról Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 132-166 old., mutatók: politikai dokumentumok / támogatáspolitika / politikatörténet / Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / kisebbségi kérdés

KEATING Michael Nemzetek államok nélkül: a nacionalizmus elhelyezkedése az új államrendben Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 192 old., mutatók: politológia / nacionalizmus / nemzetállam / nemzet & állam / globalizáció / nemzet & terület / nemzeti kultúra / nemzeti identitás / transznacionális állam / NAFTA / Európai Unió (EU) / Québec / Skócia / Észak Írország / Baszkföld / szuveranitás / önrendelkezés / Belgium / európai integráció / nacionalista konfliktus / kisebbségi kérdés

SORBÁN Angella ; NAGY Kata Kisebbségbe zárva. Közéletről, RMDSZ-ről, érdekérvényesítésről, politikáról. Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 193-217 old., mutatók: politológia / politikai szociológia / kisebbségi politizálás / erdélyi magyar közélet / radikális & mérsékelt dichotómia / RMDSZ-platformok / kisebbségi kérdés / RMDSZ-politika / RMDSZ-reform / kisebbségi érdekvédelem / RMDSZ-Reform Tömörülés / MAKKAI Sándor / TREND Társadalomkutató Műhely / kisebbségi lét

BÁRDI Nándor Kiegészítés a vitaindítóhoz Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 218-222 old., mutatók: támogatáspolitika / magyar-magyar viszony / Magyar Kisebbség / erdélyi magyar közélet / közjó / SALAT Levente / MARKÓ Béla / oral-history / BÁRDI Nándor

NAGY Csongor István Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 223-266 old., mutatók: összehasonlító jog / státustörvény / Magyarország / SZABÓ Tibor / államnyelv / nyelvhasználat / BAKK Miklós / támogatáspolitika / magyar igazolvány / Velencei Bizottság / Jürgens-jelentés / Európa Tanács (ET) / diszkrimináció / idegenrendészet / Schengeni Egyezmény / Európai Unió (EU) / Római Szerződés

VERESS Emőd Alkotmánymódosítás után Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 267-294 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány (1991) / alkotmánymódosítás

MÁRTON János A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996-2002 közötti programjaiban és politikájában (I.) Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 295-359 old., mutatók: politikai szociológia / politológia / politikatörténet / RMDSZ-program / RMDSZ-politika / választások, romániai, 1996-2000 / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / etnoregionális párt / BAKK Miklós / BÁRDI Nándor / SZÁSZ Alpár Zoltán / KÁNTOR Zoltán / MOLNÁR Gusztáv / DE WINTER Lieven / MÜLLER-ROMMEL Ferdinand / koalíciótípusok / SMITH Gordon / ENYEDI Zsolt / KÖRÖSÉNYI András / LIJPHART Arend / FRUNDA György / BALÁZS Sándor / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / román kormányok (1996-2002)

BUDAY-SÁNTHA Attila Székelyföld. Horváth Gyula. Budapest-Pécs, MTA Regionális kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó. 2003. A Kárpát-medence régiói I. 453 oldal Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 360-363 old., mutatók: területfejlesztés-recenzió / Székelyföld

HORVÁTH Réka ; VERESS Emőd Regionális politika és területfejlesztés Romániában Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionalizmus / regionális politika / Európai Unió (EU) / NUTS / közigazgatás / SDEC / Franciaország / Olaszország / Románia / határmenti együttműködés / regionális identitás

BODÓ Barna Régió és politika Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd / regionális politika / Románia / közigazgatás / romániai régiók / regionalizmus / NUTS

HORVÁTH Gyula Területi fejlődés és regionalizmus - Hozzászólás Horváth Réka és Veress Emőd tanulmányához - Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionalizmus / regionális politika / Románia / Székelyföld / Székelyföld 200 munkacsoport / Székely Kongresszus, 1902 / modernizáció / NUTS / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd

KOLUMBÁN Gábor A román regionalizmus paradoxona Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: regionalizmus / nemzetállam / Románia / regionális tudomány (regional science) / területfejlesztés / ISARD Walter / MTA Regionális Kutatások Központja / NEMES NAGY József / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd / regionális identitás / OLÁH Miklós / mobilitás / regionális politika

NEMESS NAGY József Regionális fejlődés, regionális politika Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / Magyarország / régiók / határmenti együttműködés

PÁLNÉ KOVÁCS Ilona Gondolatok Horváth Réka és Veress Emőd: Regionális politika és területfejlesztés Romániában c. tanulmánya ürügyén Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / regionalizmus / NUTS / közigazgatás / Magyarország / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd

PERGER Éva Gondolatok Horvát Réka - Veress Emőd: Regionális politika és területfejlesztés Romániában című tanulmánya kapcsán Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / Európai Unió (EU) / Románia / Magyarország / Regionalizmus / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd / SDEC / NUTS / közigazgatás / EU-közösségi politika / HORVÁTH Gyula / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd / határmenti együttműködés

VINCZE Mária Sötétben tapogatózunk? Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / NUTS / régiók / Európai Unió (EU) / regionális identitás / etnoregionalizmus / Székelyföld / HORVÁTH Réka / VERESS Emőd

REGIONÁLIS és helyi dimenziók Európában Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / területfejlesztés / regionalizmus / Európai Unió (EU) / régiók / Régiók Bizottsága / EU Alkotmány / EU-közösségi jog / regionális politika /

ROMÁNIA állásfoglalása Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / politikai dokumentumok / Románia / Európai Unió (EU) / regionális intézményrendszer (Románia)

GYÖRGY Béla Reformmozgalom a romániai Országos Magyar Pártban (1926-1927) Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Erdély, 1918-1939 / csúcsai paktum / UGRON István / GYÁRFÁS Elemér / KRENNER Miklós (Spectator) / Kolozsvár / KECSKEMÉTHY István / Kisebbségi-Blokk / BERNÁDY György / Országos Magyar Párt-reformcsopot

A Magyar Párt igen tisztelt elnökségének! [Krenner Miklós magánhagyatéka, OSZK] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Erdély, 1918-1939 / Országos Magyar Párt-reformcsopot

Az Elnöki Tanács kommünikéje az emlékiratról [1926 október 3. Krenner Miklós magánhagyatéka OSZK] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Erdély, 1918-1939 / Országos Magyar Párt-reformcsopot

KRENNER Miklós a reformcsoport céljairól {Keleti Újság, 1926 október 13] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Erdély, 1918-1939 / Országos Magyar Párt-reformcsopot

Nagyságos Krenner Miklós Úrnak [Tabéry Géza, Nagyvárad, 1926 november 16} Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / TABÉRY Géza / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

Dr. Kecskeméthy István Nyilatkozata a Krenner csoportról, a pártegységről és a Magyar Párt mai vezetőségéről [Nagyvárad, 1926 november 28] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

KRENNER Miklós megállapítja, hogy a reformcsoport kiegyenlítő munkáját mindenben meghiúsították [Keleti Újság, 1927 május 8] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

KRENNER Miklós A magyarság vezéreihez [Ellenzék 1927 szeptember 4] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

HECHTER Michael A nacionalizmus megfékezése Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politológia / eszmetörténet / nacionalizmus-tipológia / nemzet / patriotizmus / állam / önrendelkezés / szuveranitás / szolidaritás / csoport / társadalom / kormányzás

SORBÁN Angella ; NAGY Kata Merre haladt a romániai magyar társadalom az elmúlt tizenkét évben Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai szociológia / rendszerváltás / romániai magyarok / romániai magyar társadalom / kisebbségi kérdés / kisebbség & többség / magyarságkép / magyar-román viszony / kisebbségi jogok / román gazdaság / tulajdonviszonyok / asszimiláció / cigánykérdés / erdélyi falu / mezőgazdaság / migráció / szórvány & tömb / ifjúság / munkanélküliség / Románia / Erdély

BAKK Miklós ; HORVÁTH Andor ; SALAT Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / RMDSZ-program / RMDSZ-stratégia / RMDSZ-politika / RMDSZ-struktúra / magyar-román viszony / romániai magyar társadalom / civil szervezetek / politikai közösség / konszociáció / autonómia / LIJPHART Arend / BÁRDI Nándor / BIBÓ István

BENEDEK Gyula Az asszimilációról, mint statisztikus Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: demográfia / politikai szociológia / asszimiláció / mobilitás / vegyesházasságok / nyelvvesztés / iskolaválasztás / romániai magyarok

KISS Tamás A szocialista típusú modernizáció és a hetednapot ünneplő adventista vállakozók Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: vallásszociológia / politikai szociológia / faluszociológia / adventisták / modernizáció / kollektivizálás / szövetkezetek / hiánygazdaság / plauzibilitási struktúra / konverzió (vallás) / szekta & egyház / HUNYA Gábor / LUCKMANN Thomas / WEBER MAX / KISS Dénes

SZABÓ Máté Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus (1) Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politológia / civil társadalom / regionalizmus / globalizáció / európai integráció / regionális autonómia / pluralizmus / posztkommunizmus / globális mozgalmak / NGO-hálozat / ALBROW Martin / GERDES Dirk / GLATZ Ferenc / ZÜRN Michael / MÖSER Justus / LASKI Harold / TOURAINE Alain

GERENCSÉR Balázs Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon [Győri Szabó Róbert:Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon. Osiris. Budapest, 1998} Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikatörténet-recenzió / magyar kisebbségpolitika / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium és Titkárság / TABAJDI Csaba / POZSGAI Imre / GYŐRI SZABÓ Róbert / Magyarország / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

SZÉKELY Tünde A civil szféra és a politikai szféra mozgalmainak viszonya a gondolkodás történetében és a különböző európai társadalmakban Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: eszmetörténet / politológia / civil társadalom / civil szféra / GRAMSCI Antonio / MOLNÁR Szilárd / HABERMAS Jürgen / HEGEL G.W.F. / LOCKE John / TAYLOR Charles / EGRI István / KENDE Péter

ANDRÁS Péter Hosszú távú szempontok a belső választásokról való gondolkodáshoz Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 3-8 old., mutatók: politológia / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-belső választások / transzparencia / kommunikáció / érdekképviselet / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa

BAKK Miklós Modellviták - rejtett stratégiák Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 9-14 old., mutatók: politológia / RMDSZ-belső választások / TORÓ T. Tibor / RMDSZ-stratégia / autonómia / konszociáció / regionális stratégia

BORBÉLY Zsolt Attila A belső választások és a belső parlamentarizmus viszonyrendszere Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 15-35 old., mutatók: politológia / politikatörténet / RMDSZ-belső választások / RMDSZ- struktúra / BIRTALAN Ákos / TORÓ T. Tibor / RMDSZ-kongresszusok / DOMOKOS Géza / BORBÉLY Imre / RMDSZ-Kolozsvári Nyilatkozat / autonómia / TŐKÉS László / RMDSZ-Küldöttek Országos Tanácsa / SZŐCS Géza / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / MARKÓ Béla

FÓRIKA Éva Amire felesküdtünk Isten és ember előtt Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 36-52 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / RMDSZ-kongresszusok / RMDSZ-program / RMDSZ-alapszabályzat / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-belső választások

RÁDULY Róbert A politikai önrendelkezésünk alapjairól, avagy a belső választásoktól az erdélyi magyar önkormányzatig Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 53-63 old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / RMDSZ-belső választások / Csíkszereda / Gyergyószentmiklós / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / reprezentativitás

REITER József Belső választások a felvidéki magyarság körében (dilemmák és perspektívák) Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 64-70 old., mutatók: politikai analízis / szlovákiai magyarok / Magyar Koalició Pártja (Szlovákia) / CSEMADOK

SOMAI József A demokrácia nem játékszer Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 71-76 old., mutatók: politikai analízis / RMDSZ-alapszabályzat / pluralizmus / romániai magyarok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-platformok / RMDSZ-belső választások

SZÉKELY István A belső választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 77-84 old., mutatók: politológia / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-belső választások / RMDSZ-platformok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa

Az RMDSZ III. Kongresszusán jováhagyott Alapszabályzat-határozat 1993. január 15-17 Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 85-87 old., mutatók: politikai dokumentumok / RMDSZ-Alapszabályzat / RMDSZ-belső választások

HATÁROZAT az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa megválasztásáról Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 88-109 old., mutatók: politikai dokumentumok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-belső választások

TONK Sándor Romániai magyar magánegyetem Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 110-118 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar felsőoktatás / romániai magyar magánegyetem / Sapientia Alapítvány / Kolozsvár

HÓDI Sándor Tíz év után Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 119-126 old., mutatók: politikai analízis / jugoszláv konfliktus / vajdasági magyarok

MIRNICS Károly A balkáni Janus-arc Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 127-135 old., mutatók: politikai analízis / jugoszláv konfliktus / COSIC Dobrica / szerbek

GYŐRI SZABÓ Róbert A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 136-158 old., mutatók: kisebbségpolitika (osztrák) / kisebbségi oktatás (Ausztria) / burgenlandi magyarok

EGYED Ákos A román történetírás az 1848-as magyar forradalomról és a magyar-román nemzetiségi kérdésről Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 159-167 old., mutatók: historiográfia / román történetírás / Erdély, 1848 / magyar-román viszony / BARNUTIU Simion / BARITIU George / BALCESCU Nicolae / balázsfalvi gyűlés, 1848 / DRAGOMIR Silviu / PRODAN David / MURESAN Camil / CHERESTESIU Victor / MAIOR Liviu / Unió (Erdély & Magyarország) / jobbágyfelszabadítás Erdély, 1848) / NEAMTU Gelu

EGYED Péter Az autonómia, az egyetem és a család kérdése az RMDSZ-programokban Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 168-174 old., mutatók: politikai analízis / RMDSZ-program / Autonómia / romániai magyarok / BIBÓ István / RMDSZ-kongresszusok / romániai magyar felsőoktatás

GRUBER Károly Machbethől Sean Conneryig. A skót nacionalizmus politikatörténeti vázlata Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 175-212 old., mutatók: politikatörténet / skót nacioanalizmus / Skócia / Nagy-Brittania / skót munkásmozgalom / Skót Nemzeti Párt / MOLNÁR Gusztáv / RMDSZ-politika

KOVÁCS Péter A rodopi mufti esete a nemzetközi joggal: Kisebbségi autonómiabarát ítélet az Emberi Jogok Európai Bíróságán: magányos fecske vagy új tendencia? Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 213-225 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi jogok / Emberi Jogok Európai Bírósága / Európa Tanács (ET) / autonómia / görögországi muzulmánok

SALAT Levente Szempontok a multikulturalitás fogalmának romániai értelmezéséhez Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 226-252 old., mutatók: eszmetörténet / multikulturalizmus / KYMLICKA Will / RAWLS John / asszimiláció / kultúra / HOLLINGER David / hivatalos nyelv / WALZER Michael / TAYLOR Charles

VASS Csaba Identitásválasztás és xenológia. A magyarországi Román Kisebbségi Önkormányzat választási kudarcának tanulságai Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 253-286 old., mutatók: kisebbségszociológia / identitásválasztás / magyarországi román önkormányzat / kisebbség & többség / magyar kisebbségi törvény / SHÜTZ Alfred / RAWLS John / Erdély / magyar-román viszony / xenológia

VERESS Emőd A román parlament szerkezete Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 289-298 old., mutatók: intézményjog / román parlament / alkotmányjog

ZSIGMOND Csilla A NATO-terjeszkedés és a koszovói háború a román sajtóban (1999. március 1-április 30.) Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 299-308 old., mutatók: sajtóanalízis / politikai analízis / román sajtó / Adevarul / Ziua / Curierul National / Azi / NATO / jugoszláv konfliktus / Koszovó

A magyar nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1988 Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 311-318 old., mutatók: politológiai bibliográfia

BERÉNYI Dénes Az erdélyi magánegyetem kérdéséhez Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 3-4 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / TONK Sándor

BÍRÓ A. Zoltán Romániai magyar magánegyetem székelyföldi szemszögből Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 5-9 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / Sapientia Alapítvány / Székelyföld

HOLLANDA Dénes Hozzászólás Tonk Sándor Romániai magyar magánegyetem című vitaindító írásához Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 10-13 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / Sapientia Alapítvány

HORVÁTH Sándor Hozzászólás Tonk Sándor, a Sapientia Kuratórium elnökének tanulmányához Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 14-22 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / sapientia Alapítvány / romániai magyar felsőoktatás

KEREKES Jenő Hozzászólás a romániai magyar egytemi hálozat kiépítésének kérdéséhez Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 23-26 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / TONK Sándor / Sapientia Alapítvány / Kolozsvár

MESTER Béla Mi(ket) értünk ma az "egyetem" szón? Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 27-33 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / posztgraduális képzés / egyetemi hálózat

PÉLI Gábor Romániai magyar magánegyetem. Hozzászólás Tonk Sándor professzor úr vitaindítójához Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 34-39 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / TONK Sándor / Kolozsvár / határmenti együttműködés

PÉNTEK János Elvek, tervek és realitások Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 40-45 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / TONK Sándor / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH)) / WEBER Renate

PUSZTAI Kálmán Vélemény a Tonk Sándor írásával kapcsolatban Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 46-48 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / TONK Sándor

SOMAI József Válaszúton a függőség vagy a függetlenség felé Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 49-60 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / multikulturalizmus / Bolyai Társaság / Apáczai Csere János Közalapítvány / Sapientia Alapítvány / Iskola Alapítvány / RMDSZ / Kolozsvár

SZABÓ Bálint György Az erdélyi magyarok 21. századim felsőfokú oktatásának alapelveiről a Transylvania Trust Alapítvány értelmezésében. Reflexiók Tonk Sándor Romániai magyar magánegyetem c. tanulmánya kapcsán Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 61-69 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / Transilvania Trust Alapítvány / kisebbségi komplexus / romániai magyar felsőoktatás / egyetemi hálózat

VERES Károly Egy egyetemkoncepció az illúzió és a valóság között Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 70-74 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / romániai magyar társadalom / egyetempolitika / Sapientia Alapítvány

VOFKORI László Hozzászólás az Erdélyi Magyar Magánegyetem ügyéhez Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 75-85 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / TONK Sándor / Sapientia Alapítvány

WANEK Ferenc Gondolatok a Romániai magyar magánegyetemről, Tonk Sándor vitaindító írása kapcsán Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 86-93 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / Bolyai Társaság / Sapientia Alapítvány / TONK Sándor

KURDI Krisztina ; RING Éva Kisebbségi felsőoktatási modellek az Európai Unióban és az Erdélyi Magyar Magánegyetem Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 94-122 old., mutatók: intézményszociológia / kisebbségi oktatás (EU-s modell) / Európai Unió (EU) / romániai magyar felsőoktatás / romániai magyar magánegyetem / regionalizmus / multikulturalizmus

SZÉKELY István Értelmezési keret az erdélyi magyar egyetem kérdéséhez, különös tekintettel annak demográfiai összetevőire Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 123-130 old., mutatók: intézményszociológia / demográfia / romániai magyar magánegyetem / Partium / Székelyföld / Marosvásárhely / Kolozsvár / romániai magyar felsőoktatás / egyetemi hálózat

GYÖRGY Lajos A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete és jövő feladatai Erdélyben [Teleki Alapítvány Könyvtára. Ms. 2284] Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 131-148 old., mutatók: művelődéstörténet / Erdély, 1918-1939 / magyar tanárképzés / erdélyi tudományosság / kisebbségi intézményrendszer

Tanulmányi Bizottság Kolozsvárott [Magyar Országos Levéltár, Keleti Actio, P.1077.I. Köt. Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 149-160 old., mutatók: művelődéstörténet / Erdély, 1918-1939 / Keleti Actio

A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Nyilatkozata az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozásáról Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 161-163 old., mutatók: politikai dokumentumok / romániai magyar magánegyetem / Sapientia Alapítvány

A Sapientia Alapítvány pályázati felhívása [2000 április 20.] Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 164-169 old., mutatók: intézményszociológia / Sapientia Alapítvány / romániai magyar magánegyetem

A kolozsvári székhelyű Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Közleménye [2000.május 30.] Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 170-171 old., mutatók: intézményszociológia / Sapientia Alapítvány / romániai magyar magánegyetem

VETÉSI László Szórványstratégia - nemzetstratégia. Tervezet a romániai szórványmagyarság közösségépítéséhez és kisközösségi rehabilitációjához Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 172-214 old., mutatók: kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / romániai magyarok / szórvány-magyarok / kisebbségi oktatás / nyelvvédelem / nemzetstratégia / közösséggondozás / érdekvédelem / csángók / diaszpórakutatás / támogatáspolitika / szórvány-stratégia

OPRESCU Dan A nemzeti kisebbségek 1999-ben Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 215-222 old., mutatók: román kisebbségpolitika / politikai analízis / RMDSZ / romániai magyarok / radikális & mérsékelt dichotómia / cigánykérdés /

GYŐRI SZABÓ Róbert A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Lengyelországban Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 223-235 old., mutatók: oktatáspolitika / kisebbségszociológia / kisebbségi oktatás (lengyelországi) / Lengyelország

BARANYI László Magyar rádiós közszolgálat Romániában Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 236-249 old., mutatók: médiaszociológia / romániai magyar rádió / rádió / Románia / Román Rádió

KÓSA András László Új biztonságpolitika az Európai Unióban. Meghatározó lesz-e a Nyugat-európai Unió? Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 250-258 old., mutatók: biztonságpolitika / Európai Unió (EU) / NATO / szuveranitás / európai integráció

MESTER Béla Kisebbségi identitás a hálózottság korában. Előzetes kérdések és dilemmák némely, remélhetőleg majd megvalósuló diskurzushoz Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 259-265 old., mutatók: kommunikációelmélet / kommunikációs technológia / információs társadalom / globalizáció / kommunikációs közösség / tribalizáció

ZAKOTA Zoltán Centralizáció és provizorátus. A helyi közigazgatás alakulása a modern kori Romániában Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 266-284 old., mutatók: politikatörténet / közjog / román közigazgatás / helyi közigazgatás (román) / Magyar Autonóm Tartomány / román alkotmány 1923- 1991 / néptanács

GERENCSÉR Balázs ; JUHÁSZ Albin A kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 287-321 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi kérdés / autonómia / föderalizmus / kisebbségvédelem / kisebbség / KOVÁCS Péter / HEINTZE Hans-Joachim / CAPOTORTI Francesco / autonómia & nemzetközi jog

HUNYADI Attila Romániai magyar gazdaságpolitika 1918-1940 Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 322-339 old., mutatók: gazdaságtörténet / romániai magyar gazdaság / Erdély, 1918-1939 / NAGY Lajos / Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE) / Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Szövetség (MSZ) / SZÁSZ Pál / LÁSZLÓ Dezső / Kiáltó Szó / MAKKAI Sándor / KRENNER Miklós (Spectator) / Erdélyi Fiatalok / szövetkezeti mozgalom

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1988 folytatás Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 351-355 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. 1999. második negyedév Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 316-317 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. 1999. harmadik negyedév Magyar Kisebbség, 2000, 2 sz., 356-357 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1988 folytatás Magyar Kisebbség, 2000, 1 sz., 311-315 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

BICZÓ Gábor Megjegyzések Vetési László: Szórványstratégia - nemzetstratégia című tanulmányához Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / asszimiláció / etnikai tudat / etnikai identitás / nemzet / globalizáció / identitásválasztás / modernizáció / RMDSZ / VETÉSI László / BÉLTEKY Kálmán / SZŰCS Jenő

BODÓ Barna Jövőtervezet és bűnbánat Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / szórvány-stratégia / anyanyelvű oktatás / iskolaválasztás / Temes megye / VETÉSI László

PÉTER István Szórvány - kisebbség - etnikum - erdélyi magyarság Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikai esszé / szórvány-kérdés / romániai magyar társadalom / NAGY Ödön / szórvány-magyarok / zsidók / / cigányok

TÓTH Pál Péter Szórványban... Hozzászólás Vetési László vitaindító írásához Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / kisebbségtörténet / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / Trianon / migráció / nyelvváltás / identitásváltás / asszimiláció / reformátusok / szórvány-misszió / MIKÓ Imre / SZATHMÁRY Lajos / GABÁNYI Imre / PAÁL Árpád / ALBRECHT Dezső

GERGELY Ferenc A megoldott kévék A Nagysajói Református Egyházmegye szórványainak állapotrajza az 1934. évben Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / kisebbségtörténet / történeti demográfia / egyháztörténet / reformátusok / Nagysajói Református Egyházmegye / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / Szászpéntek / Beszterce / Naszód / Tacs / szórvány-misszió / Mezőség / Tuson / agrárkisajátítás / Sármás / vegyesházasságok / Radna

SCHNELLER Károly Szórványok és szigetek sorsa Kolozs vármegyében [1943] Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: történeti demográfia / kisebbségtörténet / kisebbségszociológia / szórvány-kérdés / Kolozs megye / Mezőség / asszimiláció / zsidók / szórvány-magyarok / Kalotaszeg

SZATHMÁRY Lajos Gyakorlati hozzászólás a magyar szórványügyhöz [Magyar kisebbség, 1937/12] Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: történeti demográfia / kisebbségszociológia / kisebbségtörténet / szórvány-kérdés / szórvány-magyarok / asszimiláció / szórvány-misszió / szórvány-kataszter / Országos Magyar Párt (OMP) / Román Nemzeti Párt (PNR)

BAKK Miklós ; SZÉKELY István Az RMDSZ és az önkormányzati választások Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikai szociológia / választások (romániai, 2000) / RMDSZ-előválasztások / önkormányzat / RMDSZ-program

A kisebbségek jogai. Nyilatkozat az etnokulturális és nemzeti kisebbségekre, valamint őshonos lakosságokra vonatkozó liberális demokrata elvekről (végső változat, 2000. 09. 16) Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / kisebbségi jogok / autonómia / önkormányzat / kisebbségi lojalitás / kisebbség / öshonos lakosság / Neumann Alapítvány / KYMLICKA Will / MENDES Errol /

NEUBERGER Benyamin Nemzeti önrendelkezés : egy fogalom dilemmái [1995] Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politológia / eszmetörténet / nemzeti önrendelkezés / szecesszió / dominóelmélet / demokrácia / nacionalizmus / nemzet / függetlenség / WILSON Woodrow / KOHN Hans / KEDOURIE Elie / FROST Robert / WALZER Michael / COBBAN Alfred

SORBÁN Angella Tanuljon románul a gyermek, hogy jobban érvényesülhessen" Az asszimiláció természetrajzához Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: kisebbségszociológia / asszimiláció / iskolaválasztás / vegyesházasságok / kisebbségi oktatás

IZSÁK Balázs Román tanügyi törvény a nemzetközi jog szemszögéből Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi jogok / privilégium / anyanyelvű oktatás / román tanügyi törvény, 1995 / emberi jogok / nyelvhasználat / romániai magyarok

JÁNKI András Mítosz és valóság Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikatörténet / Ukrajna / Szovjetunió / Oroszország / Fehéroroszország / KRAVCSUK Leonyid / KUCSMA Leonyid / ukrán államépítés / ukrán politika / kárpátaljai magyarok / Független Államok Közössége (FÁK)

KISS Dénes Civil szféra és politikum. Esettanulmány: a kolozsvári magyar egyetemi háttérintézmények és a politikai szféra viszonya Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: intézményszociológia / civil szféra / egyetemi háttérintézmények / Kolozsvár / Bolyai Társaság / Collegium Trassylvanicum Alapítvány / Iskola Alapítvány / romániai magyar diákszervezetek / Apáczai Csere János Közalapítvány / Illyés Közalapítvány (IKA) / RMDSZ

MÁK Ferenc Az újnemzeti politika és a Határon Túli Magyarok Hivatala (1989-1999) Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikatörténet / intézménytörténet / politikai analízis / magyar kisebbségpolitika / magyar társadalom / magyarságtudat / demokrácia / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / Keleti Actio / GYŐRI SZABÓ Róbert / Magyarságkutató Csoport (OSZK) / POZSGAI Imre / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium és Titkárság / BÍRÓ Gáspár / ENTZ Géza / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / Illyés Közalapítvány (IKA) / kollektív jogok / alapszerződések / BÁBA Iván / autonómia / Balladur-terv / Európai Stabilitási Egyezmény / HORN Gyula / ANTALL József / európai integráció / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / RMDSZ / TŐKÉS László / ORBÁN Viktor / TAKÁCS Csaba / MARKÓ Béla / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

SÜKET Levente Pro Universitate Siculorum Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar magánegyetem / romániai magyar felsőoktatás / európai oktatáspolitika / Európai Unió (EU) / Székelyföld / posztindusztriális társadalom

GERENCSÉR Balázs ; JUHÁSZ Albin A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: alkotmányjog / kisebbségi jogok / Slovénia / Horvátország / Szlovákia / Ukrajna / Románia / Jugoszlávia

VERESS Emőd A román Alkotmánybíróság hatásköre Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: alkotmányjog / Románia / román Alkotmánybíróság / román parlament / RMDSZ / TAKÁCS Imre

PATAPIEVICI Horia Roman Egy identitáselmélet margójára {Leon Wieseltier: When a Sage Dies, All are His Kin In: The New Republic 27 (December 1. 1997)] Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: politikai filozófia-recenzió / identitás / individuum / tradició / FEUERABEND Paul / WIESELTIER Leon

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1989 Magyar Kisebbség, 2000, 3 sz., old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

BODÓ Barna Választás és váltás Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / választások (romániai, 2000) / BAKK Miklós / SZÉKELY Zoltán / szórvány-magyarok / RMDSZ-képviselet / RMDSZ-program / választási küszöb

JAKABFFY László Egy vélemény Biharból Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / Bihar megye / RMDSZ-előválasztások

RÁDULY Róbert Szövetség az önkormányzatokban Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai analízis / erdélyiség / területfejlesztés / Székelyföld / valásztási küszöb / szórvány-magyarok / nyelvhasználat / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / önkormányzat / Szövetség Csíkért-program

SZÁSZ Jenő RMDSZ és médiadiktatúra Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / Székelyföld / RMDSZ-előválasztások / Székelyudvarhely / választási küszöb / Udvarhelyi Polgári Egyesület (UPE)helyi érdekképviselet

BÁRDI Nándor Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet / választások (romániai, 1922-1939) / Országos Magyar Párt (OMP) / BERNÁDY György / UGRON István / GYÁRFÁS Elemér

A romániai magyar és német népkisebbség parlamenti képviseletének számadatai kilenc választásról [Magyar Kisebbség 1939/12] Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / választások (romániai, 1922-1939) / Országos Magyar Párt (OMP)

FRITZ László A Közigazgatási választások eredményei [Magyar Kisebbség, 1930] Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / választások (romániai, 1922-1939) / Országos Magyar Párt (OMP)

FRITZ László A Jorga kormány "interimár-bizottságai" és a magyar nemzetkisebbség {Magyar Kisebbség 1032/3-4] Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / román kormányok (1918-1939) / román közigazgatás

A Magyar Párt paktumtárgyalása [Aichorn Rudolf, 1926. MOL K-64-1926-27 a 102] Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / csúcsai paktum / BERNÁDY György / BETHLEN György / UGRON István / CONSTANTINESCU Tancred

UGRON Istvánnak, az Országos Magyar Párt elnökének lemondása {MOL, K-64-1926-27 a 218] Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / csúcsai paktum / BERNÁDY György / BETHLEN György / BÁNFFY Miklós / UGRON István

Önkormányzati vál;asztások 1996-2000. A megyei tanács megválasztása Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / választások, romániai, 1996-2000 / megyei tanács

Önkormányzati választások 1996-2000. A helyi tanács megválasztása Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / választások, romániai, 1996-2000 / helyi tanács

Önkormányzati választások 1996-2000. Polgármesterek Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / választások, romániai, 1996-2000 / polgármesterek

SZÉKELY István Cselekvési alternatívák 2001 tavaszán Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai analízis / politikai szociológia / választások (romániai, 2000) / RMDSZ / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / Demokrata Párt (PD) / Nagy-Románia Párt (PRM) / RMDSZ-politika / RMDSZ-stratégia / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás

HABERMAS Jürgen Az európai nemzetállam és a globalizáció hatásai Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai filozófia / nemzetállam / globalizáció / kapitalizmus / demokrácia / multinacionális korporáció / MAIER Charles / STREECK Wolfgang / területiség / xenofóbia / neoliberalizmus / szociáldemokrácia / Európai Unió (EU) / legitimáció / piacgazdaság

Romániai magyar választók 2000 szeptemberében (szociológiai felmérés) Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / romániai magyarok / közvéleménykutatás

DEMETER M. Attila Negatív és pozitív szabadság, liberalizmus és kommunitarizmus Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai filozófia / kommunitarizmus / liberalizmus / szabadság / RAWLS John / CONSTANT Benjamin / BERLIN Isaiah / MILL John Stuart

GYŐRI SZABÓ Róbert A parlamenti pártok és az alapszerződések (1994-1997) Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / magyar kisebbségpolitika / kisebbségi kérdés / magyar szomszédságpolitika / Magyar Szocialista Párt-program / Szabad Demokrata Párt-program / Magyar Demokrata Fórum-program / Kereszténydemokrata Néppárt-program / FIDESZ-program / Független Kisgazda Párt-program / magyar kormányprogram, 1994 / Európai Stabilitási Egyezmény / magyar-szlovák viszony / magyar-román viszony / alapszerződések / magyar-szlovák alapszerződés / magyar-román alapszerződés / ANTALL József / SZŰRÖS Mátyás / RMDSZ

VARGA Attila A román alkotmány módósításának időszerűsége (elvi szempontok, javaslatok, észrevételek) Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 3-16 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány, 1991 / nemzetállam / hatalommegosztás / állampolgári jogok / választási rendszer / alkotmánymódosítás

BOGA Emese Az ígéret mint árúcikk - marketing technikák alkalmazása a választási kampányban Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikai szociológia / politikai marketing / reklámszociológia / választások (romániai, 2000) / NEWMAN Bruce / politikai reklám / Kolozsvár / FUNAR Gheorghe / EKSTEIN KOVÁCS Péter / RMDSZ

FÁKÓ Péter A gazdasági növekedés alakulása Romániában (1991-1997) [1999] Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: gazdasági analízis / gazdaságtörténet / gazdasági növekedés / nemzeti jövedelem / tőkeintenzitás / társadalmi termék / román gazdaság, 1991-1997 / Románia

BOGNÁR Zoltán Róluk, de nélkülük... Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947). A bevezet tanulmányt írta és összeállította Fülöp Mihály, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Vincze Gábor. (Teleki László Alapí Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politikatörténet-recenzió / politikai dokumentumok / magyar-román viszony / kisebbségi kérdés / VINCZE Gábor / FÜLÖP Mihály

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1989. (folytatás) Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

KÁNTOR Zoltán A státustörvény: nemzetpolitika, vagy a kisebbségvédelem új megközelítése? Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 3-20 old., mutatók: politológia / magyar nemzetpolitika / státustörvény / kisebbségvédelem / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / BORBÉLY Zsolt Attila / SZABÓ Tibor / / TABAJDI Csaba / SZENT-IVÁNYI István / támogatáspolitika / BODÓ Barna / BAUER Tamás / / nemzet (politikai &kulturális) / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / magyar igazolvány / BAKK Miklós / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / TÓTH Judit / Velencei Bizottság / magyar-román viszony

BAKK Miklós A menetközbeni paradigma Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 21-26 old., mutatók: magyar nemzetpolitika / kisebbségvédelem / státustörvény / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / nemzet (politikai & kulturális) / KÁNTOR Zoltán / BAUER Tamás / SCHÖPFLIN György / modernizáció / magyarország / nemzetállam / etnicitás / magyar-román viszony / TAMÁS Pál / magyar szomszédságpolitika

BAUER Tamás A státustörvény: kisebbségvédelem helyett "nemzetpolitika Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 27-44 old., mutatók: politológia / nemzetpolitika / státustörvény / Trianon / kisebbségi jogok / DURAY Miklós / CSOÓRI Sándor / CSURKA István / ANTALL József / HORN Gyula / alapszerződések / kisebbségvédelem / autonómia / magyar igazolvány / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / NÉMETH Zsolt / magyar-román viszony / magyar szomszédságpolitika / Európai Unió (EU) / Európa Tanács (ET) / Velencei Bizottság / Orbán-Nastase megállapodás / RMDSZ

BÍRÓ Béla Megkülönböztetett diszkrimináció? Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 40-44 old., mutatók: politikai analízis / nemzetpolitika / politológia / státustörvény / diszkrimináció / magyar igazolvány / magyar-román viszony /

BODÓ Barna Eseménytörténet és szellemrajz Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 45-53 old., mutatók: politikai szociológia / közvéleménykutatás / politikai analízis / magyar-román viszony / státustörvény / Szórvány Alapítvány

BORBÉLY Zsolt Attila A státustörvény: magyar nemzetstratégiai alapvetés és nemzetpolitikai lakmuszpapír Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 54-667 old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / magyar nemzetpolitika / magyar nemzetstratégia / HORN Gyula / RMDSZ / ORBÁN Viktor / nemzet (politikai &kulturális) / KÁNTOR Zoltán / Magyarok Világszövetsége (MVSZ) / státustörvény / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Orbán-Nastase megállapodás / SZDSZ / BAUER Tamás / EÖRSI Mátyás / NADREESCU Gabriel / MOLNÁR Gusztáv / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / magyar-román alapszerződés

FOWLER Brigid Hozzászólás Kántor Zoltán vitaindító írásához Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 68-73 old., mutatók: politológia / állam & nemzet / posztmodern állam / státustörvény / KÁNTOR Zoltán / / Velencei bizottság / Európai Unió (EU) / Magyarország

MAJTÉNYI Balázs A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény vitás jogi kérdései Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 74-79 old., mutatók: közjog / státustörvény / kisebbségvédelem / magyar igazolvány /

NÉMETH Zsolt A határokon átívelő nemzeti integráció jegyében - Hozzászálás Kántor Zoltán tanulmányához a státustörvényről - Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 80-86 old., mutatók: politikai szociológia / státustörvény / KÁNTOR Zoltán / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / nemzet / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / identitásválasztás / kisebbségi intézményrendszer / Velencei Bizottság / / kisebbségpolitika / Románia / Szlovákia

TABAJDI Csaba A kedvezménytörvény 1989-ben kezdődött a kisebbségi rendszerváltozás folyamatában - A magyar szocialisták viszonya a kedvezménytörvényhez - Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 87-102 old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / státustörvény / magyar kisebbségpolitika / rendszerváltás / Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / Illyés Közalapítvány (IKA) / Új Kézfogás Közalapítvány / Apáczai Csere János Közalapítvány / NATO / európai integráció / FIDESZ-magyar Polgári Párt / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / magyar nemzetstratégia

TÓTH Judit Sem nemzetpolitika, sem kisebbségvédelem Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 102-112 old., mutatók: politikai analízis / közjog / státustörvény / magyar állampolgárság / nemzet (politikai & kulturális) / CSEPELI György / magyar igazolvány / diszkrimináció / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / nemzetpolitika / kisebbségvédelem / KÁNTOR Zoltán

PLUGOR Magor A státustörvény vitája a Magyar Hírlapban Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 113-119 old., mutatók: politikai analízis / sajtóanalízis / státustörvény / Magyar Hírlap / Velencei Bizottság / KÁNTOR Zoltán / EÖRSI Mátyás / Európai Unió (EU) / EÖRSI István / SZÁLE László / IVÁN Zsolt / / MARKÓ Béla / RMDSZ / / BAUER Tamás / MÁTHÉ Éva / BÍRÓ Béla

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 120-133 old., mutatók: politikai dokumentumok / státustörvény

A Velencei Bizottság jelentése a nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes bánásmódról. Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 134157 old., mutatók: politikai dokumentumok / Velencei Bizottság

HUTCHINSON John Etnicitás és modern nemzetek Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 161-176 old., mutatók: politikatörténet / politológia / nemzet / nemzetállam / globalizáció

BÁRDI Nándor ; KOVÁCS Éva ; MISOVICZ Tibor Politikai attitüdök, nemzeti önképek az erdélyi magyarság körében (1997) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 177-201 old., mutatók: politikai szociológia / nemzeti önkép (magyarok) / sztereotípiák / romániai magyarok / politikai attitüd / románságkép (romániai magyar) / cigányságkép (romániai magyar) / romániai magyar társadalom

FRÁTER Olivér Kivándorlás és menekültügyi kérdés a székelyudvarhelyi református egyházközség számadatai tükrében (1908-1936) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 202-207 old., mutatók: történeti demográfia / politikai szociológia / Erdély, 1918-1939 / kivándorlás / kiutasítás, Erdély, 1919 / reformátusok / Székelyudvarhely / Székelyudvarhelyi Református Egyházközség

KÁNTOR Zoltán Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? (2001) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 208-217 old., mutatók: politikai analízis / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / romániai magyarok / romániai magyar civil szervezetek / etno-civil társadalom / romániai magyar társadalom / BAKK Miklós / SZÉKELY István / RMDSZ-stratégia / / státustörvény / magyar nemzetpolitika

SALAT Levente Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének megreformálására - A romániai magyarság közösségi integrációjának háromszintű modellje Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 218-226 old., mutatók: politológia / RMDSZ-politika / kisebbségi érdekvédelem / nemzeti integráció / státustörvény / közösségszervezés /

VERESS Emőd Észrevételek a törvényerejű kormányrendeletek romániai gyakorlatáról Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 227-241 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / törvényerejű kormányrendeletek / román jogrendszer

ALT Mónika ; BOGA Emese Se vele, se nélküle. A Nemzetközi Valutaalap és Romániai kapcsolata 1989-1999 között (2000) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 242-259 old., mutatók: közgazdaság / Nemzetközi Valutaalap (FMI) / román gazdaság / Románia / hitelmechanizmusok (NVA)

CSATA Zsombor A politikai adminisztratív elit változásai Csíkszeredában (1968-2000) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 260-286 old., mutatók: politikai szociológia / hatalom / elit / rendszerváltás / posztkommunizmus / ceausizmus / Csíkszereda / elit / RMDSZ / helyi tanács / BOURDIEU Pierre / SZALAY Erzsébet / SZELÉNYI Iván / TAKÁCS Károly / BÍRÓ A. Zoltán / BODÓ Julianna / GAGYI József / OLÁH Sándor

GERENCSÉR Balázs ; JUHÁSZ Albin A kisebbségvédelem megvalósulása a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, ET, EBESZ, KEK) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 287-309 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségvédelem / Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) / kisebbségi jogok

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1990 Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 313-316 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

VARGA Attila Állam és egyház viszonyrendszerének elemzése Magyar Kisebbség, 2000, 4 sz., old., mutatók: politológia / egyházjog / egyháztörténet / állam & egyház / Román Ortodox Egyház / vallásszabadság

KÁNTOR Zoltán Az állam és az alkotmány Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 17-22 old., mutatók: politológia / román alkotmány, 1991 / Memorandum (Provincia, 2001) / központ & priféria / nemzetállam / GRILLO Ralph / BRUBAKER Rogers / többség & kisebbség / alkotmánymódosítás

TAKÁCS Ferenc László Alkotmányosdi Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 23-35 old., mutatók: politikai filozófia / román alkotmány, 1991 / európai jogrend / Szociáldemokrata Párt (PSD) / alkotmánymódosítás / IORGOVAN Antonie / VARGA Attila / nemzetállam / RMDSZ / romániai magyarok

TORÓ T. Tibor Alkotmányozás és közösségi felelősség Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 36-45 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány, 1991 / alkotmánymódosítás / RMDSZ-Reform Tömörülés / alkotmánymódosítás / autonómia / európai integráció

TÓTH Judit Alkotmányos hit - politikai illúziók nélkül Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 46-47 old., mutatók: politikai analízis / román alkotmány, 1991 / alkotmánymódosítás / alapjogok

VERESS Emőd Az 1991-es román Alkotmány reformja Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 51-71 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány, 1991 / alkotmánymódosítás / politikai analízis / Szociáldemokrata Párt (PSD) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Demokrata Párt (PD) / RMDSZ / NASTASE Adrian / DRAGANU Tudor

DUCULESCU Victor Az Alkotmány felülvizsgálatának néhány elméleti és gyakorlati szempontja Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 72-87 old., mutatók: alkotmányjog / alkotmánymódosítás / román alkotmány, 1991 / Európai Unió (EU) / európai integráció / EU-alkotmány

POENARU Iulian Gondolatok egyes alkotmányos rendelkezések demokratikus természetéről Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 81-87 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány, 1991 / alkotmánymódosítás / kormányzás / román parlament

SULYOK István Az alkotmányosság kérdése Romániában - C. Stere alkotmánytervezete [Magyar Kisebbség, 1923. 207-213] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 88-92 old., mutatók: alkotmányjog / STERE Constantin / DRAGHICESCU D. / román alkotmány, 1866 / kisebbségi jogok / román alkotmány, 1923

Az alkotmány-javaslat főbb szakaszai {Magyar Kisebbség, 1923. 114-115} Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 93-95 old., mutatók: román alkotmány, 1923 / politikai dokumentumok

WILLER József A kisebbségi jog az utódállamok alkotmányaiban {Magyar Kisebbség, 1923. 207-213] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 96-101 old., mutatók: összehasonlító jog / alkotmányjog / kisebbségi jogok / román alkotmány, 1923 / csehszlovák alkotmány / lengyel alkotmány / jugoszláv alkotmány

2.2. Az 1991-es Alkotmány vitája. [Geneza Constitutiei Românesti, Regia Autonoma Monitorul Oficial, 1998] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 102-135 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1991 / DOMOKOS Géza / HAJDÚ Gábor / HOSSZÚ Zoltán

KOLUMBÁN Gábor A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei között Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 5-35 old., mutatók: területfejlesztés / Székelyföld / elvándorlás / székely kérdés / Székely Kongresszus, 1902 / modernizáció / régiók / RMDSZ-regionális politika / Európai Unió (EU) / Románia / román területfejlesztési politika, 1998- / önkormányzat / közösségépítés / RMDSZ-stratégia / NEMES NAGY József / SANDU Dumitr / FRISNYÁK Sándor

MANN Michael Megállította-e a globalizáció a nemzetállam emelkedését? {1997] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 136-161 old., mutatók: politikai filozófia / nemzetállam / globalizáció / transznacionális hálózatok / területiség / kapitalizmus / Amerikai Egyesült Államok / Japán / Európa / környezetvédelem / transznacionális civil társadalom / transz-militarizmus / identitás-politika / geopolitika

KISS Dénes A határon túli magyarság egészségügyi helyzete és a státustörvény egészségügyi kedvezményeivel szembeni viszonyulása Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 162-174 old., mutatók: kisebbségszociológia / egészségügy / státustörvény / magyar igazolvány / egészségügyi kedvezménycsomag / Magyarország / Erdély / Felvidék / Kárpátalja / Vajdaság

BALÁZS Sándor Hatvanéves a "Huszonkét év Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 191 old., mutatók: művelődéstörténet / kisebbségtörténet / politikatörténet / MIKÓ Imre / GYÁRFÁS Elemér

JOBBÁGY István A kissebbségek fogalmának meghatározási problémája a nemzetközi kapcsolatokban - A kérdés szlovákiai vonatkozásai - Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 194-208 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségszociológia / kisebbség-típusok / kisebbségpolitika / szlovákiai magyarok / státustörvény

TÓTH Károly Antal A nemzet halott Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 209-235 old., mutatók: történetfilozófia / politikai filozófia / nemzet / NIETZSCHE Friedrich / magyar-román viszony / kisebbségi kérdés / MOLNÁR Gusztáv / ANDREESCU Gabriel / Provincia / ROTH Harald / történetírás / Erdély / regionalizmus / kisebbségi lojalitás / nagyszebeni tartománygyűlés, 1863-1864 / liberalizmus / szocializmus / Európai Unió (EU) / ORBÁN Viktor / SCHRÖDER Gerhard / FISCHER Joschka / JOSPIN Lionel

ZAKOTA Zoltán A romániai magyarság intézményrendszereinek gazdasági feltételeiről Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 236-255 old., mutatók: intézményszociológia / közgazdaság / kisebbségi intézményrendszer / romániai magyar gazdaság / romániai magyarok / közösség / elit / egyházak / RMDSZ-gazdaságpolitika / autarchia / magyar-magyar viszony / globalizáció

DEMÉNY Gyöngyvér Kisebbségek oktatási jogai és a magyar nyelvű felsőfokú oktatás Romániában Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 256-274 old., mutatók: oktatáspolitika / intézménytörténet / intézményszociológia / romániai magyar nyelvű oktatás / romániai magyar felsőoktatás / anyanyelvű oktatás / kisebbségi jogok / romániai magyar magánegyetem / multikulturalizmus / KYMLICKA Will / Sapientia Alapítvány / Erdélyi Magyar Tudományegyetem / Partiumi Keresztény Egyetem / MARGA Andrei / HORVÁTH Andor / KÁSA Zoltán / NÉDA Árpád / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

GÁTI Attila ; ORBÁN Márta Privatizáció és vállalatértékelés Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 275-291 old., mutatók: közgazdaság / román gazdaság / privatizáció / vállalatértékelés

NAGY Csongor István A romániai kisebbségi jog 1945 és1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a romániai magyarság történetére (1.) Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 292-338 old., mutatók: kisebbségtörténet / jogtörténet / romániai magyarok / kisebbségi jogok / nemzetállam / Románia, 1945-1989 / nacionálkommunizmus / román kisebbségpolitika / kisebbségi érdekvédelem / egyházak / demográfia / asszimiláció / egyházak / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Romániai Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága (RSZDPOMB) / Román Kommunista Párt (PCR) / CASBI-törvény / GROZA Petru / GHEORGHIU-DEJ Gheorghe / CEAUSESCU Nicolae / födreform, 1945 / MÁRTON Áron / román migrációs politika

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1990 - folytatás - Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 339-342 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

VARGA E. Árpád A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól. Néhány demográfiai szempont a 2002. évi népszámlálás előzetes közleményének értékeléséhez Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 3-16 old., mutatók: demográfia / romániai magyarok / Erdély népessége, 2002 / népességcsökkenés / népszámlálás, romániai, 2002 / GHETAU Vasile / kitelepedés / asszimiláció / migráció

BERECZKI Kinga Hozzászólás Somai József: Rendszert teremteni a civil szférában című írásához Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 12-15 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szervezetek / RMDSZ-civil szervezetek / támogatáspolitika / közösségépítés

BODÓ Barna Civil önépítkezés Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 16-26 old., mutatók: intézményszociológia / támogatáspolitika / romániai magyar civil szervezetek / ARATÓ András / SALAT Levente / közösségépítés / SOMAI József / RMDSZ-civil szervezetek / VETÉSI László / szórvány-magyarok / Iskola Alapítvány / Apáczai Csere János Közalapítvány

FARKAS Éva Civilek együtt Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 27-30 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szervezetek / RMDSZ-civil szervezetek

FARKAS Miklós Az érdekegyeztetés, érdekérvényesítési szolidaritás és partnerségi kapcsolatok kialakításának jelentősége a civil szerveződésben Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 31-32 old., mutatók: romániai magyar civil szervezetek / Gaudeamus Alapítvány (Segesvár) / SOMAI József

KÓSA András László A romániai magyar civil szféra természetrajzához Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 35-42 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szféra / SOMAI József / kisebbségi intézményrendszer / civil társadalom / maffia / támogatáspolitika / romániai magyar társadalom / RMDSZ-civil szervezetek

KÖTŐ József A civil társadalom erői felszabadításának egy lehetséges útja Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 43-48 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szféra / érdekvédelem / kisebbségi intézményrendszer / RMDSZ-civil szervezetek / támogatáspolitika

LŐRINCZ Zsuzsanna Hozzászólás Somai József vitaindító írásához Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 49-50 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szervezetek / kisebbségi intézményrendszer

SZENKOVICS Dezső A civil szervezetek helye és szerepe a társadalomban Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 51-59 old., mutatók: intézményszociológia / civil társadalom / LOCKE John / GERGUSON Adam / MARX Karl / HEGEL G.W.F / ARATÓ András / DAHRENDORF Ralf / hatalommegosztás / romániai magyar civil szervezetek / kisebbségi intézményrendszer / Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány / SEBESTYÉN István

BENEDEK Gyula Vélemény Varga E. Árpád: A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól c. tanulmányáról. Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 17-23 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / VARGA E. Árpád

HORVÁTH István A migráció hatása a népesség előszámítására Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 24-35 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002. / migráció / romániai magyarok / kivándorlás / kitelepedés / népességcsökkenés

KISS Tamás A népességfogyás "kontextusa". Válasz Varga E. Árpád vitaindító tanulmányára Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 36-58 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok / népességcsökkenés / VARGA E. Árpád / GHETAU Vasile / MAGYARI Nándor László / cigány disszimiláció / SZILÁGYI N. Sándor / asszimiláció / migráció / VERES Valér

SEBŐK László Hozzászólás Varga E. Árpád viaindító írásához Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 59-63 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok

SZILÁGYI N. Sándor Észrevételek a romániai magyar népesség fogyásáról, különös tekintettel az asszimilációra. Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 64-96 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok / asszimiláció / népességcsökkenés

VERES Valér A romániai magyarok 2002. évi lélekszámáról Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 97-108 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / Erdély népessége, 2002 / romániai magyarok / VARGA E. Árpád / Korunk / népességcsökkenés / kitelepedés / asszimiláció

GÖRÖMBEI Sára Demográfiai kutatás a kárpát-medencei magyarság fogyásának okairól Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 109-110 old., mutatók: demográfia / magyarok / Kárpát-medence / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / népességcsökkenés

RÓNAI András Erdély népességi viszonyai [Magyar Statisztikai Szemle,1939/4.) Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 111-128 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége,1918 -1939 / romániai magyarok

VITA Sándor Tallózás az 1930. évi román népszámlálás köteteiben. [Hitel,1940/1] Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 129-147 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége, 1918-1939

SCHNELLER Károly Magyarok és románok erőviszonyai Erdélyben. [Társadalomtudomány, 1940/3.] Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 148-163 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége, 1918 -1939 / romániai magyarok / zsidók

OBERDING József György Adatok az erdélyi magyar középosztály termeléséhez [Kisebbségvédelem, 1940/5-6] Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 164-171 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége,1918 -1939 / romániai magyar középosztály / romániai magyarok / erdélyi felekezeti iskolák /

KOVÁCS Alajos A nemzetiségi statisztika problémája [Magyar Statisztikai Szemle,1929/2] Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 172-203 old., mutatók: történeti demográfia / Erdély népessége,1918 -1939 / romániai magyarok / ISTRATE Nicolae / Buletinul Statistic al României

Dokumentumok. A lakosság megoszlása nemzetiség szerint a 2002-es népszámlálási adatok alapján Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 204-221 old., mutatók: demográfia / románia népessége, 2002 / népszámlálás, romániai, 2002

ROSTÁS Zoltán Előszó A. Golopentia: Ajánlások a jövő rendszer kormányprogramjához c. írásához Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 222-225 old., mutatók: szociológiatörténet / GOLOPENTIA Anton / GUSTI Dimitrie / STAHL Henry H.

GOLOPENTIA Anton Ajánlások a jövő rendszer kormányprogramjához (1949) Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 226-237 old., mutatók: politikatörténet / Románia / rendszerváltás

JARÁBIK Balázs ; CSIRIK Zsolt ; GÁL Gábor Memorandum: a Szlovák Köztársaság által a magyar kedvezménytörvény módosításához kidolgozott jegyzék jogi elemzése. (Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja) Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 238 old., mutatók: politológia / közjog / etnicitás / identitás / státustörvény / közösség / BARTH Fredrik / COHEN A.P. / MARX Karl / BOURDIEU Pierre / JENKINS R. / Szlovákia / Velencei bizottság / magyar igazolvány / kisebbségi jogok

HORVÁTH Réka Az RMDSZ céljainak változása az elmúlt tizenkét év során Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 269-277 old., mutatók: politológia / politikai analízis / RMDSZ-program / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-politika

VERESS Emőd A prefektusi tisztség az önkormányzati rendszerben és az alkotmánybírósági gyakorlatban Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 278-290 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / prefektus / Románia / önkormányzat

CSÁSZÁR Melinda A kedvezménytörvény megjelenítése a központi román sajtóban Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 291-309 old., mutatók: médiapszichológia / politikai szociológia / státustörvény / román sajtó / Cotidianul / Curentul / Evenimentul Zilei / magyar-román viszony

KÁDÁR Magor Az érem másik oldala: a státustörvény az erdélyi román köztudatban és a román nyelvű írott sajtóban Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 310-337 old., mutatók: médiapszichológia / politikai szociológia / státustörvény / román sajtó / Erdély / státustörvény / közvéleménykutatás / médiaszociológia / BODÓ Barna

JENKINS Richard Az etnicitás újragondolása: identitás, kategorizáció és hatalom Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 243-268 old., mutatók: antropológia / etnicitás / identitás-tudat / BARTH Fredrik / MARX Karl / csoport / etnikai kategorizáció / hatalom

KÁNTOR Zoltán ; MAJTÉNYI Balázs Autonómia modellek Erdélyben - jövőkép és stratégia Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 3-29 old., mutatók: politológia / politikai analízis / autonómia / RMDSZ-politika / RMDSZ-stratégia / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) / regionalizmus / Provincia / Csapó-féle autonómiatervezet / Bakk- féle autonómiatervezet / önkormányzat / Székelyföld

AGOSTON András Autonómia, nemzeti integráció Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 30-38 old., mutatók: politikai analízis / autonómia / nemzeti integráció / politikai elit / ORBÁN Viktor / multietnikus társadalom / állampolgárság (kettős) / státustörvény / Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP)

BAKK Miklós Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 39-60 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / politológia / autonómia-tervezetek 1990-2004 / Nemzetiségi Statútum / RMDSZ-kongresszusok / RMDSZ-Kolozsvári Nyilatkozat / CSAPÓ József / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / SZILÁGYI N. Sándor / autonómia-statútumok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / BODÓ Barna / SZÁSZ Alpár Zoltán / RMDSZ-program / regionalizmus / Székelyföld / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / TŐKÉS László / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / európai integráció

SOMAI József Rendszert teremteni a civil szférában Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 3-11 old., mutatók: intézményszociológia / civil szféra / alapítványok / kisebbségi intézményrendszer / romániai magyarok / Kisebbségi Tanács / RMDSZ-civil szervezetek / SALAT Levente / közösségépítés

BAUER Tamás Az autonómia dilemmái Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 61-66 old., mutatók: politológia / kisebbségi lét / szovjet autonómia modell / svájci autonómia modell / többség & kisebbség / etnikai autonómia / autonómia modellek / Kárpát-medence / belga autonómia modell

BODÓ Barna Autonómia-paradoxonok Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 67-72 old., mutatók: politikai analízis / autonómia / BAKK Miklós / SALAT Levente / félelem / BIBÓ István / többség & kisebbség / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / etnikai szavazás / érdekképviselet

BORBÉLY Imre A magyar állampolgárság odaítélése minden azt igénylő magyarnak és az erdélyi magyar autonómia Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 73-80 old., mutatók: politológia / politikai analízis / autonómia / nemzeti integráció / kisebbségi lojalitás / állampolgárság (kettős) / elvándorlás / HORTHY Miklós / európai integráció

FLEISZ János Hozzászólás Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 33-34 old., mutatók: intézménytörténet / civil szféra / civil szervezetek / BINCISZ

BORBÉLY László A mindennapok jövőbe vezető hosszú útja Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 81-87 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / székely autonómia / CSAPÓ József / BAKK Miklós / asszimiláció / POPA-LISSEANU Gheorghe / ANGHELESCU Constantin / CALIANI August / CEAUSESCU Nicolae / Trianon / székelyek / romániai magyarok / autonómia / kisebbségi jogok / Székelyföld

BORBÉLY Zsolt Attila Az autonómia mint nemzetpolitikai imperativus Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 88-105 old., mutatók: KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / autonómia / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / RMDSZ / RMDSZ-Kolozsvári Nyilatkozat / BORBÉLY Imre / RMDSZ-belső ellenzék / / MARKÓ Béla / Reform Tömörülés / RMDSZ-kongresszusok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) / RMDSZ-politika

DEMETER M. Attila Autonómia: mi végre? Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 106-120 old., mutatók: politikai filozófia / szabadság / demokrácia / ROUSSEAU Jean-Jacques / CONSTANT Benjamin / MONTESQUIEU / de WITTE Bruno / kisebbségi jogok / autonómia / KYMLICKA Will / / Koppenhágai Dokumentum / romániai magyarok / etnikai identitás / önkormányzat / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs

GERGELY A. András Kisebbség, vagy relatív többség? Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 121-134 old., mutatók: politikai filozófia / autonómia / kisebbségi kultúra / önkormányzat / Erdély / romániai magyarok / SALAT Levente / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / multikulturalizmus

SEBESTYÉN István A nonprofit szektor érdekképviseletének megoldása Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 60-62 old., mutatók: intézményszociológia / intézményjog / nonprofit szektor / civil szféra / NGO-hálozat

BÁRDI Nándor Önszerveződés és önreflexió a két világháború közötti magyar kisebbségtörténetben. Társadalmi önszerveződés mint nemzeti önösszeszedés Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 63-65 old., mutatók: politikatörténet / művelődéstörténet / önszerveződés / Erdély, 1918-1939 / BÖHM Károly / TAVASZY Sándor / JANCSÓ Benedek / SULYOK István / Országos Magyar Párt (OMP) / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Tanulmányi Bizottság / Ellenzék / Keleti Újság

A Népies Irodalmi Társaság Politikai Osztályának Tájékoztatója a romániai magyarság megszervezéséről és a népkisebbség helyzetének tanulmányozásáról (1924) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 66-75 old., mutatók: politikatörténet / intézménytörténet / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Erdély, 1918-1939

JANCSÓ Benedek Feljegyzése az erdélyi kulturális és társadalmi akciókról (1926) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 76-80 old., mutatók: politikatörténet / művelődéstörténet / intézménytörténet / Erdély, 1918-1939 / Magyar Nép / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) / GYALLAY Domokos / GYÖRGY Lajos / JAKABFFY Elemér / SEBESS Dénes

SULYOK István tervezete az EMKE átalakítására (1926) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 81-85 old., mutatók: intézménytörténet / Magyar Nép / Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) / GYALLAY Domokos / FRITZ László / GYÖRGY Lajos / Erdély, 1918-1939 / politikai dokumentumok

SULYOK István tervezete magyar kultúrhivatal felállítására (1927) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 86-88 old., mutatók: intézménytörténet / művelődéstörténet / Erdély, 1918-1939 / politikai dokumentumok

SULYOK István Az erdélyi magyarság társadalmi szervezete (1918-1929) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 89-103 old., mutatók: intézménytörténet / dalegyesületek / olvasókörök / nőmozgalom / Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) / Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkársága / Szociális Testvérek Társasága / Katholikus Nőszövetség / Református Nőszövetség / Unitárius Nők Szövetsége / Erdély, 1918-1939

SULYOK István A magyar könyv Erdélyben (1918-1929) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 104-106 old., mutatók: intézménytörténet / könyvtártörténet / Erdély, 1918-1939

KOVÁCS György Gyalogszerrel a Székelyföldön. Feljegyzések a Székelyföldről 1935 Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 107-127 old., mutatók: szociográfia / Székelyföld / Erdély, 1918-1939

IORDACHI Constantin A nemzet újrarajzolt határai: A magyar "státustörvény" és Románia kettős állampolgárságra vonatkozó politikája a Moldvai Kötársaságban Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 128-149 old., mutatók: alkotmányjog / politikatörténet / politikai analízis / állampolgárság (kettős) / státustörvény / Románia / Magyarország / Moldovai Köztársaság / román-román viszony / magyar-magyar viszony / RMDSZ / MARKÓ Béla / KATONA Ádám / ORBÁN Viktor

LINZ Juan J. Nemzetépítés és államépítés Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 150-173 old., mutatók: politikatörténet / nemzetépítés / államépítés / nemzet / nacionalizmus / állam / nemzetállam / ROKKAN Stein / WEBER Max / TILLY Charles / GELLNER Ernst / GEERTZ Clifford

TAYLOR Charles Nacionalizmus és modernitás Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 174-202 old., mutatók: politológia / politikai filozófia / nacionalizmus / nemzet / homogénizáció / modernitás / idő / demokrácia / patriotizmus / GELLNER Ernst / CALHOUN Craig

SORBÁN Angella ; NAGY Kata Beszélgetések a státustörvényről Erdélyben Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 203-230 old., mutatók: politikai szociológia / státustörvény / magyar-magyar viszony / magyar igazolvány / magyar-román viszony / romániai magyarok / RMDSZ / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / ORBÁN Viktor / NASTASE Adrian / Románia / Moldovai Köztársaság / Magyarország

VERESS Emőd Végrehajtás és döntéshozás viszonya a helyi közigazgatásban. Miért beteg Romániában a helyi közigazgatás? Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 231-236 old., mutatók: közjog / közigazgatás / önkormányzat / Románia

SZÁSZ Alpár Zoltán A demokrácia modelljei Romániában: a valóság számokban kifejezve Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 237-256 old., mutatók: politológia / politikai szociológia / demokrácia / magyar-román viszony / MUNGIU-PIPPIDI Alina / MOLNÁR Gusztáv / LIJPHART Arend / ANDREESCU Gabriel / BORBÉLY Zsolt / RMDSZ / Románia / Provincia

NAGY Csongor István A romániai kisebbségi jog 1945 és 1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a romániai magyarság történetére (2.) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 257-282 old., mutatók: jogtörténet / politikatörténet / kisebbségi jogok / romániai magyarok / kisebbségi kérdés / nemzetállam / nacionálkommunizmus / nyelvhasználat / autonómia / romániai magyar nyelvű oktatás / könyvkiadók / könyvkiadók / műemlékek / múzeumok / CEAUSESCU Nicolae / KÁDÁR János / Román Kommunista Párt (PCR) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Magyar Autonóm Tartomány

GYŐRI SZABÓ Róbert Kombinált autonómia és regionalizálás - Gondolatok az erdélyi autonómia tervezetek és a vitaindító kapcsán - Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 135-137 old., mutatók: politológia / autonómia / BAKK Miklós

MÁRTON János Székelyföld területi autonómiája - Koncepciók és esélyek - Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 139-189 old., mutatók: politológia / politikatörténet / politikai analízis / autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet / Bakk- féle autonómiatervezet / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / RMDSZ-politika / Székelyföld / RMDSZ-belső ellenzék / Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) / SALAT Levente / CSAPÓ József / BAKK Miklós / romániai magyarok / Románia

SZILÁGYI Zsolt Identitás, integráció, autonómia Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 190-196 old., mutatók: politológia / nemzetállam / autonómia / etnikai identitás / romániai magyarok / Erdély / európai integráció / kisebbségi érdekvédelem / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Románia

TAMÁS Simon Szimbólumok és érdekek az új autonómia-vitában Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 197-203 old., mutatók: politikai analízis / autonómia / CSAPÓ József / BAKK Miklós / / multikulturalizmus / EU-etnopolitika / székely autonómia / Provincia

TÓTH Judit Autonómia: az államhatalom demokratikus lebontása Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 204-210 old., mutatók: közjog / autonómia / BÁRDI Nándor / / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / MOLNÁR Gusztáv

VARGA Attila Autonómia - mint politikai beszédtéma, mint társadalmi igény, mint közjogi állapot Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 211-215 old., mutatók: közjog / politológia / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet / Bakk-féle autonómiatervezet / szuveranitás / hatalommegosztás / államszerkezet / Székelyföld

VIZI Balázs Autonómia és európai integráció - Gondolatok az erdélyi magyar autonómia esélyeiről - Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 226-235 old., mutatók: politológia / közjog / autonómia / RMDSZ-belső ellenzék / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / európai integráció / EU-etnopolitika / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET) / Európai Unió (EU) / Románia / romániai magyarok

BAKK Miklós Kerettörvény a régiókról. Tervezet Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 236-246 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / régió-kerettörvény (tervezet)

BAKK Miklós Törvény Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról. Tervezet Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 246-249 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / Székelyföld / régiók

BAKK Miklós Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma. Tervezet Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 250-260 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / autonómia / Székelyföld / Bakk- féle autonómiatervezet / székely autonómia

CSAPÓ József Székelyföld autonómia-statútuma (Terra Siculorum - Tinutul Secuiesc). Tervezet Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 260-294 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / Csapó-féle autonómiatervezet / Székelyföld / székely autonómia

TORÓ T. Tibor A Székelyföld autonómia-statútuma tervezetének módosulása a parlamenthez való benyújtás előtt Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 295-303 old., mutatók: közjog / Csapó-féle autonómiatervezet / Székelyföld / székely autonómia / politikai dokumentumok

Románia Kormányának Véleménye Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslattal kapcsolatban Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 304-311 old., mutatók: politikai dokumentumok / autonómia / Székelyföld / székely autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet

Románia Parlamentje Véleményezése a Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslatról Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 313-324 old., mutatók: politikai dokumentumok / autonómia / Székelyföld / székely autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet

BÁRDI Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. (A magyar elképzelések 1918-1940) Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 329-376 old., mutatók: politikatörténet / erdélyi kérdés / Erdély, 1918-1939 / magyar-román viszony / nemzetpolitika / Supplex Libellus Valachorum / hatalomváltás, 1918 / második bécsi döntés / TISZA István / JÁSZI Oszkár / transzilvanizmus / Székely Társaságok Szövetsége / Országos Magyar Szövetség / / Erdélyi Szövetség / BETHLEN István / román kisebbségpolitika / Román Központi Nemzeti Tanács / BÉKÉSI András / APPONYI Albert / kantonizáció / Trianon / JANCSÓ Benedek / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / Gyulafehérvári Határozatok / Magyar Revíziós Liga / GRANDPIERRE Emil / KÓS Károly / PAÁL Árpád / Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Nemzeti Szövetség / Magyar Néppárt (MNP) / JAKABFFY Elemér / székely közület / MANIU Iuliu

JAKABFFY Elemér Tervezet a "Kisebbségi törvény" javaslatához. {Magyar Kisebbség, 1940. január 16.] Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 377-423 old., mutatók: politikai dokumentumok / erdélyi kérdés / kisebbségi kérdés / Jakabffy-féle kisebbségi törvénytervezet

PAÁL Árpád Törvény a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban 1919. december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. {Országos Széchenyi Könyvtár] Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 424-465 old., mutatók: politikai dokumentumok / erdélyi kérdés / kisebbségi kérdés / Paál-féle önkormányzati törvénytervezet / székely közület / Párizsi Szerződés, 1919

BRUNNER Georg ; KÜPPER Herbert Európai autonómia megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 466-496 old., mutatók: politológia / közjog / egyenlőség / autonómia-modellek / kisebbség / kisebbség & többség / CAPOTORTI Francesco / DESCHENES Jules / magyar kisebbségi törvény / Európa Tanács (ET) / kisebbségi jogok / kisebbségi identitás / kisebbségi lojalitás / területi autonómia / személyi autonómia / képviselet / kisebbségi intézményrendszer / konfliktuskezelés

GYŐRI SZABÓ Róbert Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 497-525 old., mutatók: politikatörténet / politológia / katalánok / autonómia / Spanyolország / baszkok / galíciaiak / kisebbségi jogok / Európai Unió (EU)

MÁRTON János A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996-2002 közötti politikájában (2.) Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 529-572 old., mutatók: politikai szociológia / politológia / politikatörténet / RMDSZ-program / RMDSZ-politika / választások, romániai, 1996-2000 / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / Demokrata Konvenció (CDR) / RMDSZ-szövetségi Képviselők Tanácsa / FRUNDA György / választási küszöb / RMDSZ-program / RMDSZ-SZDP egyöttműködési megállapodás / / romániai magyar társadalom / romániai magyarok / RMDSZ-politika

WALLASEK Magdolna Márta Az 1918. évi egyesülést követő jogegyesítési folyamat kérdése Romániában Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 573-590 old., mutatók: jogtörténet / politikatörténet / Trianon / romániai jogegyesítés 1918-1939 / Erdély, 1918-1939 / Ardealul Juridic / román alkotmány, 1923

NICULESCU Tóni Románia Eu-csatlakozása Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 3-9 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / Románia / balkanizmus / román mentalitás / román gazdaság / korrupció / Európai Unió (EU) / EU-csatlakozás

ANDREESCU Gabriel Szkepticizmus és optimizmus vetélkedése Románia integrációja kapcsán Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 12-17 old., mutatók: politikai analízis / EU-csatlakozás / euroszkepticizmus / GALLAGHER Tom / NICULESCU Tóni / Románia / Törökország / EU-alkotmány / európai integráció / integrációs feltételek

BENKŐ Levente Önkép és tükörkép - Románia az EU-kapujában? Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 18-31 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-csatlakozás / csatlakozási feltételek / ROMAN Petre / NASTASE Adrian / GEOANA Mircea / román gazdaság / román mentalitás / korrupció / Románia / NICHOLSON Emma / VERHEUGEN Günter / csatlakozási feltételek / Európai Unió (EU) / NATO / GALLAGHER Tom / Szociáldemokrata Párt (PSD) / RMDSZ

BJOLA Corneliu A közösségi habitus és az európai integráció Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 32-35 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-közösségi habitus / EU-csatlakozás / Románia / RMDSZ

CSUTAK István Csendes optimizmussal - Románia EU-csatlakozásáról Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 36-43 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / csatlakozási feltételek / román mentalitás / balkanizmus / román gazdaság / korrupció / EU-csatlakozás / gazdasági integráció / Románia

DEMKÓ Attila Románia kül-, biztonság és szomszédságpolitikája és az Európai Uniós csatlakozás Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 44-52 old., mutatók: politikai analízis / EU-csatlakozás / román külpolitika / román biztonságpolitika / román szomszédságpolitika / NATO / Európai Unió (EU) / európai integráció / Moldovai Köztársaság / Románia / magyar-román viszony / román ukrán viszony

GORDOS Árpád István Az Európai Unió további kibővítése a 2004. május 1-i csatlakozás hatásainak fényében Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 53-62 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-alkotmány / csatlakozási feltételek / kisebbségi jogok

JAKAB Attila ; TÖRZSÖK Erika A NATO után az EU-ba. Románia euro-atlanti integrációja Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 63-66 old., mutatók: politikai analízis / román mentalitás / EU-csatlakozás / európai integráció / Románia / Európai Unió (EU) / Amerikai Egyesült Államok / romániai magyarok

ODOR Bálint Az Európai Unió jövője, azaz milyen Unióhoz csatlakozik Románia? Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 67-80 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / Európai Unió (EU) / Románia / csatlakozási feltételek / EU-közösségi együttműködés / európai értékek / kisebbségi jogok / EU-alkotmány

Szerződés az európai alkotmány létrehozásáról. (Részlet) Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 81-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / Eu-alkotmány / európai integráció

Csatlakozási kritériumok Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 113-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / csatlakozási feltételek / európai integráció

Az uniós befizetők és nettó felvevők sorrendje Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 115 old., mutatók: politikai dokumentumok / európai integráció

Románia pénzügyi csomagja Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 116-120 old., mutatók: politikai dokumentumok / európai integráció / Románia

CHILIAN Nona ; PLATON Victor Az Európai Unió régiófejlesztési politikája. Célkitűzések és eszközök Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 121-127 old., mutatók: gazdasági analízis / európai integráció / Európai Unió (EU) / Románia / Zöld Könyv

Következtetés Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 129-134 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-csatlakozás / Románia / csatlakozási feltételek

Az Európai Bizottság 2004. évi jelentése. Románia előrehaladása a csatlakozási folyamatban Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 135-138 old., mutatók: politikai dokumentumok / EU-csatlakozás / Románia / csatlakozási feltételek

A csatlakozási tárgyalások helyzete Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 139 old., mutatók: politikai dokumentumok / EU-csatlakozás / európai integráció / Románia

LIGETI Ernő Páneurópa és a kisebbségi kérdés {Korunk,1926/10-12] Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 140-142 old., mutatók: politikai publicisztika / kisebbségi kérdés / európai kultúra / páneurópa

BOTTONI Stefano A hontalan forradalmár Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 143-150 old., mutatók: politikatörténet / koncepciós perek / SZOBOSZLAY Aladár / Keresztény Dolgozók Pártja / FINTINARU Alexandru / Confederatio

SZOBOSZLAY Aladár Confederatio Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 151-160 old., mutatók: politikai dokumentumok / Confederatio / magyar-román viszony / erdélyi kérdés

MARKO Joseph Egyenlőség és különbözőség: Az etnikai csoportok közötti viszonyok politikai é jogi aspektusai Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 161-185 old., mutatók: politológia / politikai filozófia / összehasonlító jog / etnicitás / nacionalizmus / állam / nemzetépítés / SCHIEDER Theodor / szociobiológia / rasszizmus / különbözőség / TAGUUIEFF Pierre-André / szegregáció / asszimiláció / autonómia / egyéni jogok & kollektív jogok / pozitív diszkrimináció / egyenlőség

BAKK Miklós Politikai vízió és szakmai érvelés. Válaszok az autonómiavitában megfogalmazott kritikára Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 186-194 old., mutatók: politológia / autonómia / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / BORBÉLY László / VARGA Attila / TORÓ T. Tibor / regionalizmus / MÁRTON János

BERÉNYI Dénes ; EGYED Albert ; KULCSÁR SZABÓ Enikő A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát medence kisebbségi régióiban Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 195-208 old., mutatók: oktatásszociológia / magyar tudományos utánpótlás

HERÉDI Zsolt Balkán alulnézetből Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 209-222 old., mutatók: politológia / balkanizmus / RMDSZ / összeférhetetlenség / romániai magyar társadalom / SELIGMAN Adam B. / civil társadalom / támogatáspolitika / Illyés Közalapítvány (IKA) / politikai klientúra / civil szervezetek

KÉRI NAGY Zsolt A magyar nemzetpolitika szerepe a térség stabilitása tükrében Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 223-256 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / magyar külpolitika / magyar nemzetpolitika / rendszerváltás / magyar kisebbségpolitika / Magyarország

MAKKAI Béla Egy kisebbségi hetilap - a Bucuresti Híradó (1876-1882) Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 257-282 old., mutatók: sajtótörténet / művelődéstörténet / Bucuresti Híradó / VERESS Sándor / Magyar Társulat / VÁNDORY Lajos

VERESS Emőd A kormányzat ellenőrzése és a kormányzati hatalom korlátozása Magyarországon és Romániában (1) Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 283-320 old., mutatók: összehasonlító jog / alkotmányjog / kormányzás / hatalommegosztás / parlament / Magyarország / Románia

DEMETER János ; KLÁRIK László Attila Quo vadis Terra Siculorum? Gondolatok a Székelyföldi jövőképről Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 36-48 old., mutatók: területfejlesztés / közgazdaság / Székelyföld / régiók / európai integráció / Európai Unió (EU)

KEREKES Gábor Beszéljük meg! - kommentárok Kolumbán gábor "A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt" című vitaindítójához Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 51 old., mutatók: területfejlesztés / KOLUMBÁN Gábor / Székelyföld / RMDSZ

RÁDULY Róbert Kálmán Székelyföld, a belső gyarmat. Az elveszett világ nyomdokain, avagy honnan kell közelíteni a Székelyföld kérdéséhez Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 52-56 old., mutatók: politikai publicisztika / területfejlesztés / Székelyföld

SZÁSZ Jenő Regionális autonómia a Székelyföldön Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 57-61 old., mutatók: területfejlesztés / Székelyföld / KOLUMBÁN Gábor / GROSS Andreas / autonómia / Maastrichti Szerződés / régiók

VIRÁG György Székelyföld Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 62-74 old., mutatók: területfejlesztés / Székelyföld / KOLUMBÁN Gábor / Maros megye / RMDSZ

ZSOMBORI Vilmos ; CSUTAK István A Székelyföld regionális fejlôdési esélyei Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 75-81 old., mutatók: területfejlesztés / Székelyföld / RMDSZ

BALATON Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységéről (1902-1920) Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 82-89 old., mutatók: politikatörténet / gazdaságtörténet / területfejlesztés / Székelyföld / Székely Társaságok Szövetsége / Székely Kongresszus, 1902 / 

Az Udvarhely magyaei gazdasági egyesület folyó 1902. évi október 30-án 292/1902. szám alatt kelt és a m. kir. földművesügyi miniszterhez intézett felirata (Magyar Országos Levéltár, K 184} Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 90-92 old., mutatók: területrendezés / Udvarhely megye / gazdaságtörténet

BÁRDI Nándor Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Az Erdélyi Szövetség programváltozatai Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 93-105 old., mutatók: politikatörténet / Erdély, 1910-1918 / kisebbségi kérdés / erdélyi román nemzeti mozgalom / TISZA István / / Székely Társaságok Szövetsége / Országos Magyar Szövetség / BETHLEN István / Erdélyi Szövetség / APÁTHY István / UGRON Gábor / magyar kisebbségpolitika, 1910-1918 / JÁSZI Oszkár

Az Erdélyi szövetség munkaterve. [Kolozsvár, Lyceum, 1917] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 106-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdélyi Szövetség / Erdély, 1910-1918 / magyar kisebbségpolitika, 1910-1918

BÁRDI Nándor Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-ből Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 115-119 old., mutatók: politikatörténet / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / Erdély, 1918-1939 / hatalomváltás, 1918 / UGRON Gábor / Székely Köztársaság / PAÁL Árpád / Székely Közület

PAÁL Árpád Emlékirat a semleges, független székely államról [Haáz Rezső Múzeum, székelyudvarhely, Ms 7651/153.] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 120-133 old., mutatók: politikai dokumentumok / Székely Köztársaság / PAÁL Árpád

BÁRDI Nándor Az Erdélyi Párt és a regionális politika Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 134-137 old., mutatók: politikatörténet / Erdély, 1940-1945 / TELEKI Béla gr. / SZÁSZ Pál / Magyar Tanács (Kolozsvár) / ALBRECHT Dezső / Hitel / Magyar Néppárt (MNP) / Erdélyi Párt (EP)

TELEKI Béla gr. napirend előtti felszólalásában ismerteti az Erdélyi Párt programját. Az országgyűlés képviselőházának 195. ülése. [Az 1939. évi június 10-re hírdetett Országgyűlés képviselőházi Naplója X. köt] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 138-143 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdély, 1940-1945 / Erdélyi Párt-program

ALBRECHT Dezső felszólalása a felhatalmazási törvény vitájában, az Erdélyi Párt vezérszónókaként. Az országgyűlés képviselőházának 268. ülése 1942. június 17-én, szerdán. [Az 1939. évi június 10-re meghírdetett Országgyűlés képviselőházi naplója XIV köt. Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 144-162 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdélyi Párt (EP) / Erdély, 1940-1945 / magyar-román viszony

OLÁH Sándor A cukor ügyétől az Internácionálé elénekléséig. Egy falusi politikai szervezet színeváltozásai, 1944-1950 Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 163164 old., mutatók: politikatörténet / Sóvárad / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Erdély, 1944-1950

A Magyar Népi Szövetség sóváradi szervezetének jegyzőkönyvei (válogatás). [Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye, K410. sz] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 165-184 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdély, 1944-1950 / Sóvárad / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Maniu-gárdák / kollektivizálás

GAGYI József 1949-es jelentés az ellenségről Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 184-191 old., mutatók: politikatörténet / Erdély, 1944-1950 / Székelyföld / MÁRTON Áron / katolikusok / vallásszabadság / csíksomlyói búcsú

Jelentés a csíksomlyói búcsúról. [Arhiva nationala a judetului Mures, Fond 1073] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 192-197 old., mutatók: politikai dokumentumok / csíksomlyói búcsú / Erdély, 1944-1950 / MÁRTON Áron

BOTTONI Stefano Források a Magyar autonóm tartomány geneziséről Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 198-201 old., mutatók: politikatörténet / Magyar Autonóm Tartomány / Erdély, 1950-1964 / magyar-zsidó viszony

J.V. Sztálin távirata Gheorghiu-Dejnek az új román Alkotmány előkészítésében nyújtandó segítségről. [[RCHIDNI Fond 2, Opis 2] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 2002 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

A. Visinszkij észrevételei a Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 203-207 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

V.M. Molotov kísérőfeljegyzése J.V. Sztálinhoz, és észrevételek A Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban [RCHIDNI Fond 82., Opis 2] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 208 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Tervezet. A Román Munkáspárt Központi Bizottságának. Gheorghiu -Dej elvtársnak Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 209-211 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

LAVRENTYEV A. ; ANDROPOV Ju. tájékoztatója "A romániai helyzetről". Moszkva, 1953. július 4. szigorúan titkos. [AP RF Fond 3, Opis 66] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 212-218 old., mutatók: politikai dokumentumok / Románia, 1953 / román gazdaság, 1953

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i üléséről Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 219-225 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Tájékoztatás a nemzetiségi problémáról. Maros tartomány Pártbizottsága. A Pártvezető Szervek Osztálya. Szakszervezet és IMSZ. Pártdokumentáció Osztálya. {Arhivele Nationale dierectia Judeteana Mures, fond 1134, dosar 46/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 226--228 old., mutatók: politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / Maros megye / Erdély, 1945-1964

Jelentés "A tanulok kommmunista neveléséröl a hathonapos partsicolában" Magyar autonóm Tartományi Pártbizottsága 6 Honapos iskolája. [Arhivele Nationale Directia Judeteana Mures, fond 1134...dosar 44/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 229-235 old., mutatók: politikai dokumentumok / Magyar Autonóm Tartomány / Erdély, 1950-1964

Tájékoztató a propagandista-képző kurzus első évfolyamáról. A Román Munkáspárt Maros tartományi Bizottsága. Propaganda és Agitációs Osztály. [Arhivele nationale directia judeteana Mures, fond 1134, dosar 46/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 236-238 old., mutatók: politikai dokumentumok / propagandista-kurzus / Maros-megye

Tájékoztató. [Arhivele nationale Dierctia Judeteana Mures, fond 1134, dosar 73/1953] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 239-240 old., mutatók: politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / Magyar Autonóm Tartomány / Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet / Maros megye

de WITTE Bruno Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az Eu-ban: politika a jog ellenében Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 241-267 old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / politológia / kisebbségi kérdés / Európai Unió (EU) / EU-etnopolitika / Koppenhágai Dokumentum / Amszterdami Szerződés / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET) / Maastrichti Szerződés / kisebbségi jogok / autonómia / bevándorlók / etnikai diszkrimináció

BODÓ Barna Identitás, lokalitás, hálózatok Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 268-277 old., mutatók: szociálpszichológia / antropológia / önreprezentáció / modernitás / identitásválság / nyelv / közösség / csoport / CALHOUN Craig / CSEPELI György / ERIKSON Henrik / GEERTZ Clifford / TORDAI ZÁDOR / TÖNNIES Ferdinand

FÓRIKA Éva ; PETREA Bogdan Nemzeti szuveranitás és/vagy európai integráció? Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 278-349 old., mutatók: politológia / nemzetközi jog / szuveranitás / európai integráció / regionalizmus / Európai Közösségek Bírósága / Amszterdami Szerződés / Európai Unió (EU) / Románia / román közigazgatás / területfejlesztés

GÖRÖMBEI Sára A Gross-jelentés - Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 350-367 old., mutatók: politológia / autonómia / Gross-jelentés / Európa Tanács (ET) / Helsinki Nyilatkozat / pozitív diszkrimináció / EU-Kisebbségi Keretegyezmény, 1995 / Helyi Önkormányzatok Európai Chartája / Koppenhágai dokumentum / kisebbségi kérdés / szubszidiaritás

HORVÁTH Szabolcs Ferenc A romániai Országos Magyar Párt viszonya a jobboldali áramlatokhoz a harmincas években Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 368-386 old., mutatók: politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / zsidókérdés / Erdély, 1918-1939 / JAKABFFY Elemér / BETHLEN György / Romániai Zsidó Párt (RZSP) / Erdélyi Lapok / PAÁl Árpád / GYÁRFÁS Elemér / HEGEDÜS Nándor / JÁVOR Béla / Keleti Újság / KRENNER Miklós (Spectator) / OMP-politika / OMP-jobboldal / ALBRECHT Dezső / revizionizmus / antiszemitizmus (erdélyi magyar) / SULYOK István / nemzetiszocializmus / keresztényszocializmus

SZABÓ Máté Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus (2) Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 387-431 old., mutatók: politológia / civil társadalom / regionalizmus / globalizáció / európai integráció / regionális autonómia / pluralizmus / posztkommunizmus / globális mozgalmak / kommunikációs technológia / NGO-hálozat / nemzetállam / DEUTSCH Karl W. / ANHEIER Helmut / NAUGHTON K. John / internet / hatalom / politikai kommunikáció / virtualitás / KISS Balázs / LEGGEWIE Claus / társadalmi mozgalmak / Európai Unió (EU) / konfliktuskezelés / TARROW Sidney / érdekérvényesítés (transznacionális) / EU-bürokrácia / KEATING Michael / regionális identitás / LAFFAN Brigid / EU-regionalizmus

OWEN Karen Fórum. A román kormány törvénytervezete. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 103-112 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

TAMÁS Sándor Tisztelt olvasó! Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 3-5 old., mutatók: sajtótörténet / sajtó / Magyar Kisebbség

VARGA Attila Vitaindító. A kisebbségi törvények helye és szerepe a nemzetiségi kérdés rendezésében. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 110-115 old., mutatók: közjog / kisebbségi jogok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi kérdés / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia

KOVÁCS Miklós A kárpátaljai magyar politika. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 128-148 old., mutatók: politikatörténet / sajtó / magyarok (kárpátaljai) / magyar politika (kárpátaljai) / elit / kisebbség & többség / Kárpátalja / FODÓ Sándor / Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) / Kárpátaljai Kisebbségi Szervezetek Ligája{KKSZL) / Kárpáti Igaz Szó

Dokumentumok. Jószomszédsági, baráti és együttműködési egyezmény Ukrajna és a Lengyel Köztársaság között (részletek). Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 109 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / lengyel-ukrán alapszerződés

SORBÁN Angella A vállalkozás mint cselekvési és létforma. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 249-269 old., mutatók: szociológia / alapítványok / vállalkozók / Erdély / Teleki László Alapítvány

KÓSA András László A Maros megyei ifjúság politikai szocialiációja. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 432-447 old., mutatók: ifjúságszociológia / politika-szociológia / intézménytörténet / diákszervezetek / iskolák / szocializáció / ifjúság / Maros megye / Marosvásárhely / Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) / MADISZ-Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség

DEMÉNY Lajos Fórum. A romániai magyarság a központosított nemzetállam kelepcéjében. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 3-9 old., mutatók: politikai analízis / politikai rendszer (román) / román politikai rendszer / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Románia / TORÓ T. Tibor / CAMPEANU Radu / TŐKÉS László / FUNAR Gheorghe / CONSTANTINESCU Emil / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Demokrata Konvenció (CDR)

FAZAKAS János Archívum. A kisebbségi jogvédelem útjai.(1936). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 58-66 old., mutatók: jogtörténet / kisebbségtörténet / Trianon / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Románia

Dokumentumok. Szerződés a Lengyel Köztársaság és az Orosz Föderáció között a baráti és szomszédi együttműködésről (részletek). Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 108 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / lengyel-orosz alapszerződés

Dokumentumok. Szerződés a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről (részletek). Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 97-100 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / magyar-horvát alapszerződés

BALÁZS Sándor Fórum. Nemzetközi garanciák - kisebbségi jogok. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 33-41 old., mutatók: politikatörténet / politológia / kisebbségvédelem / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / nacionalizmus / magyarok (romániai) / Nemzetiségi Statutum / nemzetállam / társnemzet / autonómia / Románia / JAKABFFY Elemér / KOVÁCS Péter / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Román Kommunista Párt (PCR)

CSAPÓ I. József Fórum. Az erdélyi(romániai) magyar nemzeti közösség önkormányzata. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 42-48 old., mutatók: politológia / alkotmányjog / nemzetközi jog / Gyulafehérvári Határozatok / magyarok (romániai) / autonómia / kisebbségi kérdés / Helyi Önkormányzat Európai Chartája / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)

KOVÁCS Péter Fórum. A kisebbségi jogok nemzetközi garanciái. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 20-27 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / kisebbségvédelem / emberi jogok / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / UNESCO / Európa Tanács (ET)

JAKABFFY Elemér Archívum. Az erdélyi magyarság helyzete nemzetközi vonatkozásaiban (1928). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 54-57 old., mutatók: politikai publicisztika / sajtó / Trianon / magyarok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Erdély, 1918-1939 / Erdély / Magyar Szövetség (MSZ) / Országos Magyar Párt (OMP) / Népszövetség / Magyar Kisebbség

TAKÁCS Imre Vitaindító. Gondolatok Románia alkotmányáról. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 81-92 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány (1991) / nemzetállam / szuveranitás / kollektív jogok / kisebbségi jogok / nyelvhasználati jog / Románia

Az RMDSZ nyilatkozata a nemzeti kérdésről. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 17-18 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

SORBÁN Angella Emigrációs potenciál a határon túl élő közösségek körében (1997). Elvándorlók, az elvándorlás gondolatával foglalkozók és szülőföldjükön maradók. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 329-354 old., mutatók: szociológia / metodológia / politika-szociológia / migráció / emigráció / magyarok / család / magyar emigráció / kivándorlás / Erdély / Kárpátalja / Vajdaság

FÁBIÁN Ernő Fórum. Meditáció a kisebbségi jogok garanciáiról. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 28-32 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Gyulafehérvári Határozatok / kollektív jogok / Románia / BIBÓ István / Európa Tanács (ET)

TABAJDI Csaba Fórum. A nemzetközi kisebbségvédelem időszerű kérdései 1994. végén. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 49-53 old., mutatók: politológia / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / kisebbségi kérdés / kisebbségvédelem / autonómia / Európa / Magyarország / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)

Eskütétel az önrendelkezésre. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 19 old., mutatók: politikatörténet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BAKK Miklós ; HORVÁTH Andor ; SALAT Levente A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 373-391 old., mutatók: politológia / magyarok (romániai) / román társadalom / elit / politikai elit / román politikai elit / politikai elit (román) / magyar-román kapcsolatok / magyarellenesség (román) / kisebbségi kérdés / autonómia / politika / román elit / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Dokumentum. A szövetséges és társult főhatalmak és Románia között Párizsban 1919. évi december hó 9.-én aláírt szerződés. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 67-72 old., mutatók: politikatörténet / nemzetközi jog / politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / párizsi béketárgyalások, 1919 / Párizsi Szerződés, 1919

Dokumentum. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Negyvennegyedik rendes ülésszak 1201/1993. számú ajánlás az Emberi Jogok Európai Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvére a nemzeti kisebbségek jogairól. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 73-80 old., mutatók: nemzetközi jog / politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET) / Emberi Jogok Európai Egyezménye

FÁBIÁN Ernő Egyenes beszéd a kapcsolatokről. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 392-397 old., mutatók: politológia / magyarellenesség (román) / magyarok (romániai) / román nacionalizmus / közösség / európai integráció / magyar sajtó (romániai) / állampolgárság (kettős) / mass-media / sajtó / Románia / SZILÁGYI Zsolt / ORBÁN Viktor / KONRÁD György / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európai Unió (EU)

VINCZE Gábor A kisebbségpolitikus Márton Áron. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 93-108 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / bécsi döntés (második, 1940) / Maniu-gárdák / Erdély, 1944-1950 / magyarok (romániai) / koncepciós perek / magyar memorandisták / Románia / Kolozsvár / MÁRTON Áron / GROZA Petru / VENCZEL József / NAGY Géza / Erdélyi Párt (EP) / MADOSZ-Magyar Dolgozók Országos Szövetsége / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

SZŐCS Géza Előszó, fél évszázad múlva. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 6 old., mutatók: sajtótörténet / sajtó / Magyar Kisebbség

KÓS Károly Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához! Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 9-14 old., mutatók: kisebbségtörténet / politikai publicisztika / Kiáltó szó / magyarok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Erdély

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. (1994). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 109-110 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

KUKORELLY István Románia alkotmányáról. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 3-7 old., mutatók: alkotmányjog / pártállam / román alkotmány (1991) / nemzetállam / Románia

PODHRÁDSZKY László Fórum. Hozzászolás a Magyar Kisebbség első számában megjelent vitaindítóhoz. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 8-18 old., mutatók: jogtörténet / politikatörténet / alkotmányjog / balázsfalvi gyűlés, 1911 / román alkotmány (1866) / román alkotmány (1923) / román alkotmány (1991) / Gyulafehérvári Határozatok / Románia / NAGY Lajos / CEAUSESCU Nicolae / IORGA Nicolae / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Nemzeti Megmentési Front (FSN)

TÓTH Sándor Fórum. A francia típusú polgári alkotmányok retrográd alapjairól. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 19-29 old., mutatók: politikatörténet / politika-filozófia / alkotmány (francia, 1793) / francia alkotmány (1793) / polgári társadalom / demokrácia / nemzet (politikai & kultúr-) / nemzetállam / dunai-konföderáció / francia forradalom / állam & egyén & társadalom / franciák / polgárság / Franciaország / TAKÁCS Imre / ROUSSEAU Jean-Jacques / ANDRÁSSY Gyula

NAGY Lajos Archívum. A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. (Fejezetek). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 30-48 old., mutatók: politikatörténet / alkotmányjog / Gyulafehérvári Határozatok / román alkotmány (1923) / román alkotmány (1938) / kisebbségi kérdés / Románia / MANIU Iuliu / GUSTI Dimitrie / MIRON Cristea / WILSON Woodrow / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Országos Magyar Párt (OMP)

TŐKÉS László Elveszett és megtaláltatott. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 7-8 old., mutatók: sajtótörténet / sajtó / JAKABFFY Elemér / Magyar Kisebbség

Könyvészet. Nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1922-1952). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 114-117 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

VINCZE Gábor A Magyar Népi Szövetség válsága. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 398-431 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / intézménytörténet / sajtó / Erdély, 1944-1950 / választások (romániai, 1946) / párizsi béketárgyalások, 1945 / magyarok (romániai) / marosvásárhelyi kiáltvány (1945) / CASBI-törvény / Románia / Erdély / Kolozsvár / Marosvásárhely / KURKÓ Gyárfás / LUKA László (Vasile Luca) / DEMETER János / BALOGH Edgár / SIMÓ Gyula / GROZA Petru / JORDÁKY Lajos / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Magyar Népközösség / Erdélyi Párt (EP) / Román Kommunista Párt (PCR) / MADOSZ-Magyar Dolgozók Országos Szövetsége / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Déli Hírlap / Román Antirevizionista Liga (LAR) / Erdélyi Magyar Tanács (EMT) / Kolozsvári Tízes Szervezet (KTSZ) / Romániai Szociáldemokrata Párt (PSDR)

SÁNDOR József Archívum. Sándor József képviselő beszéde a kamara 1923 márc. 17-iki ülésén az Alkotmány-javaslathoz. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 49-78 old., mutatók: politikatörténet / alkotmányjog / politikai dokumentumok / Trianon / Gyulafehérvári Határozatok / kisebbségi kérdés / román alkotmány (1923) / autonómia / magyarok (romániai) / erdélyi románok / szászok (romániai) / németek (romániai) / románok / németek / Románia / SÁNDOR József / IORGA Nicolae / WILSON Woodrow / Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Szövetség (MSZ)

Dokumentumok. A Gyulafehérvári Határozatok. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 79-80 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / Gyulafehérvári Határozatok

Dokumentumok. Románia 1991 évi Alkotmánya. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 118-157 old., mutatók: alkotmányjog / politikai dokumentumok / román alkotmány (1991) / Románia

Dokumentumok. Románia 1923. évi Alkotmánya. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 81-117 old., mutatók: alkotmányjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / román alkotmány (1923) / Románia

TORÓ T. Tibor Vitaindító. "Eredeti" demokrácia vagy "liberalizált" diktatúra. A politikai rendszer néhány sajátossága a posztkommunista Romániában. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 158-169 old., mutatók: politika-szociológia / politológia / politikatörténet / politika / politikai kultúra / politikai elit / elit / rendszerváltás / politikai rendszer (román) / román politikai rendszer / kommunizmus & posztkommunizmus / Románia

ANKERL Géza Tézisek a különböző anyanyelvű, fajú és gazdálkodású(háztartású) népességek kölcsönösen hasznos együttéléséről. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 170-173 old., mutatók: politika-szociológia / faji homogenizálódás / népvándorlás / vegyes társadalmak

CSAPÓ I. József Székelyföld autonómia-statútuma. (Tervezet). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 174-200 old., mutatók: közjog / politikatörténet / autonómia (székely) / székely autonómia / székelyek / kisebbségi kérdés / Székelyföld

KATONA Ádám Tézisek a magyar-román alapszerződés ügyében. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 201-207 old., mutatók: politikai publicisztika / Trianon / magyarok (romániai) / emberi jogok / kollektív jogok / autonómia / Maniu-gárdák / Nemzetiségi Statutum / kisebbségi kérdés / Románia / ANTALL József / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

LŐRINCZ Csaba A román-magyar viszony rendezésének feltételeiről. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 208-211 old., mutatók: politikai publicisztika / magyar-román kapcsolatok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Románia / Magyarország

GÁL Mária Szemle. Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 212-214 old., mutatók: politikatörténet-recenzió / magyarok (romániai) / VINCZE Gábor

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1994). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 215-217 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1953-1963). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 218-222 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Dokumentumok. Szerződés a Német Szövetségi Köztársaság és a Cseh és Szlovák Köztársaság között a jószomszédi viszonyról és a baráti együttműködésről (részletek). Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 106-107 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / német-csehszlovák alapszerződés

SCURTU Ioan Fórum. Parlamenti választások Romániában (1919-1937). Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 71-82 old., mutatók: politika-szociológia / politikatörténet / választások (romániai, 1919-1937) / Románia / ZELEANU-CODREANU Corneliu / IORGA Nicolae / GOGA Octavian / Országos Magyar Párt (OMP) / Vasgárda / Nemzeti Parasztpárt (PNT) / Nemzeti Liberális Párt)PNL) / Zsidó Nemzeti Párt (ZSNP)

HANTOS László Archívum. Szlovenszkó és a szlovenszkói magyarság gazdasági helyzete (1935, 1937). Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 86-99 old., mutatók: kisebbségtörténet / gazdaságtörténet / politikatörténet / sajtó / szövetkezetek / magyarok (szlovákiai) / Szlovákia / Csehszlovákia / Hanza Szövetkezeti Központ (Galánta) / Gazdák Lapja

SOMAI József Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Egy nemzeti közösség makro- és mikrogazdaságpolitikai problémái. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 59-66 old., mutatók: gazdaságpolitika / bankok / magyarok (romániai) / globalizáció / regionalizmus / gazdasági érdekvédelem / falufejlesztés / kisebbségi érdekvédelem / magyar gazdaságpolitika (romániai) / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / Románia / Erdély

SZILÁGYI N. Sándor Fórum. Az 1992. szeptember 27-i választások néhány tanulsága. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 83-124 old., mutatók: politika-szociológia / választások (romániai, 1992) / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Demokrata Konvenció (CDR) / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) / Nagy-Románia Párt (PRM)

KEREKES Gábor Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Észrevételek Birtalan Ákos a Magyar Kisebbség 1999/2-3 számában megjelent tanulmánya kapcsán. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 16-18 old., mutatók: gazdaságpolitika / bankok / magyarok (romániai) / privatizáció / önkormányzat / BIRTALAN Ákos

BARA Gyula Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Versenyző gazdaságfejlesztési stratégiák. Kiegészítő gondolatok Birtalan Ákos Vitaindítójához. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 3-9 old., mutatók: gazdaságpolitika / politika / magyarok (romániai) / rendszerváltás / privatizáció / globalizáció / munkamorál / politika & gazdaság / gazdaság & politika / gazdaság / magyar gazdaságpolitika (romániai) / Románia / BIRTALAN Ákos

KERESKÉNYI Sándor Fórum. A közéleti hitvallástól a politikai szociológiáig. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 10-14 old., mutatók: politika-szociológia / román politikai rendszer / politikai rendszer (román) / választások (romániai, 1996) / Románia / TORÓ T. Tibor / CEAUSESCU Nicolae /

SZÉKELY István Fórum. Választottunk... Az 1990-es és 1992-es parlamenti, valamint az 1992-es önkormányzati választások megyei eredményeinek értékelése. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 15-70 old., mutatók: politika-szociológia / választások (romániai, 1992) / választások (romániai, 1990) / Románia / RATIU Ion / CAMPEANU Radu / ILIESCU Ion / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Nemzeti Megmentési Front (FSN) / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) / Román Demokrata Konvenció (CDR)

PROHÁSZKA László Archívum. Quo vadis Romania...? (1932). Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 150-159 old., mutatók: politikatörténet / románok / erdélyi románok / magyarok (romániai) / Románia / MANIU Iuliu / IORGA Nicolae /

Dokumentumok. Az 1990. évi parlamenti választások eredménye. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 160-177 old., mutatók: politika-szociológia / választások (romániai, 1990) / Románia

TAKÁCS F. László Fórum. Integrálodás vagy kiszorulás a peremre? Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 125-149 old., mutatók: politológia / liberalizmus / kommunizmus / nácizmus / európai integráció / rendszerváltás / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Románia / Magyarország / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Nemzeti Megmentési Front (FSN)

TISMANEANU Vladimir ; TUDORAN Dorin A Bukarest szindróma. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 135-149 old., mutatók: politológia / Marosvásárhely, 1990 március / rendszerváltás / bányászjárás / politikai kultúra / választások (romániai, 1992) / román nacionalizmus / nacionalizmus / politika / Románia / CEAUSESCU Nicolae / CONSTANTINESCU Emil / ILIESCU Ion / ROMAN Petre / Nemzeti Megmentési Front (FSN) / Román Demokrata Konvenció (CDR) / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR)

Dokumentumok. Az 1990. évi elnökválasztás eredménye. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 178-179 old., mutatók: politika-szociológia / választások (romániai, 1990) / Románia

Dokumentumok. A Románia alkotmányáról 1991-ben tartott népszavazás eredménye. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 180-181 old., mutatók: politika-szociológia / román alkotmány (1991) / Románia

Dokumentumok. Románia kormányai 1989-1995. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 224-234 old., mutatók: politikatörténet / román kormányok (1989-1995) / Románia / ROMAN Petre / STOLOJAN Teodor / VACAROIU Nicolae

Dokumentumok. Az 1992. évi parlamenti választások eredménye. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 182-223 old., mutatók: politika-szociológia / választások (romániai, 1992) / Románia

KARDOS Gábor Vitaindító. Egyéni vagy kollektív kisebbségi jogok? Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 235-204 old., mutatók: politológia / nemzetközi jog / kollektív jogok / Emberi Jogok Európai Egyezménye / egyéni jogok / kisebbségi jogvédelem / kisebbségi jogok / etnikai pártok / autonómia

GÁL Kinga Kisebbségvédelmi rendelkezések a nemzetközi intézmények tükrében. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 259-277 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET) / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete

TABAJDI Csaba A részelemeiben működő modelltől a teljes körű működésig - és tovább. (Helyzetkép és közös teendőink számbavétele fél évvel az önkormányzati választások után). Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 278-285 old., mutatók: politológia / kisebbségi önkormányzat (magyarországi) / magyar kisebbségpolitika / cigányok / választások (magyarországi, 1996) / kisebbségpolitika / Magyarország

TŐKÉS László A román-magyar történelmi megbékélésről. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 286-292 old., mutatók: politikai publicisztika / magyar-román kapcsolatok / kisebbségi kérdés / ILIESCU Ion / MARKÓ Béla / CEAUSESCU Nicolae / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

VINCZE Gábor Román belpolitika - magyar szemmel. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 293-312 old., mutatók: politikatörténet / sajtó / Románia, 1944-1946 / Románia / GROZA Petru / MANIU Iuliu / LUPU Nicolae / Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Nemzeti Parasztpárt (PNT) / Demokrata Parasztpárt (PTD) / Nemzeti Néppárt (PNP) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

BAKK Miklós Kitekintő. A németországi szorb népcsoport jogai. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 313-328 old., mutatók: politikatörténet / közjog / szorbok / kisebbségvédelem / Németország

BORBÉLY Imre Külhoni állampolgárság vagy státustörvény? Az elszakított nemzetrészek magyarországi jogállásának rendezési lehetőségei. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 289-304 old., mutatók: közjog / politológia / állampolgárság / állampolgárság (kettős) / Kárpát-medence

TÓTH Zoltán József A magyarok alkotmányos jogállásáról és Szlovákia közigazgatási és területi átszervezéséről Komáromban 1994. január 8-án elfogadott dokumentumok elemzése. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 329-337 old., mutatók: nemzetközi jog / közjog / közigazgatás / magyarok (szlovákiai) / kisebbségi kérdés / Szlovákia

BORBÉLY Imre Szemle. Gál Gyula: A dél-tiroli kérdés. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 338-340 old., mutatók: politikatörténet-recenzió / kisebbségi kérdés / Olaszország / Dél-Tirol / GÁL Gyula

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája.(1985-1986). Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 451-456 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

BALÁZS Sándor Fórum. Egyéni és kollektív kisebbségi jogok. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 3-8 old., mutatók: jogfilozófia / emberi jogok / egyéni jogok / kollektív jogok / kisebbségi kérdés / KARDOS Gábor / ENACHE Smaranda / ANDREESCU Gabriel

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1964-1968). Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 356-359 old., mutatók: bibliográfia / politológia /

HUSZÁR Vilmos Fórum. Kollektív jogok - kollektív javakat illető jogok. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 9-16 old., mutatók: közjog / közösség / kollektív jogok / alapjogok / demokrácia / kisebbségi jogok

KOVÁCS Péter Fórum. Egyéni és kollektív kisebbségi jogok az alkotmányos fejlődésben - pozitivista szempontból. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 17-38 old., mutatók: közjog / nemzetközi jog / emberi jogok / egyéni jogok / kollektív jogok / kisebbségvédelem / kisebbségi jogok / nemzet / autonómia / személyi autonómia / kulturális autonómia / területi autonómia / területi autonómia / autonómia / Európa / RENAN Ernst / BIBÓ István / BUZA László

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1987). Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 375-379 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

ZSIGMOND Barna Fórum. A kollektív kisebbségi jogok szükségességéről. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 60-71 old., mutatók: nemzetközi jog / kollektív jogok / kisebbségi kérdés / demokrácia / állam / nemzetállam / kisebbség & többség / szuveranitás / autonómia / személyi autonómia / KARDOS Gábor

NÉMETH Tünde Szemle. Kisebbségkutatás. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 340-341 old., mutatók: sajtótörténet / sajtórecenzió / sajtó / magyarország / BENDA Kálmán / CHOLNOKY Győző / Kisebbségkutatás

DEMÉNY Lajos Szemle. Király Károly: Nyílt kártyákkal. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 342-354 old., mutatók: politikatörténet-recenzió / oral-history recenzió / KIRÁLY Károly / DOMOKOS Géza / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Nemzeti Megmentési Front (FSN)

Könyvészet. A magyar politkatudomány válogatott bibliográfiája. (1994). Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 355-356 old., mutatók: politológia / bibliográfia /

VÁRADY Tibor Fórum. A kollektív jogok kérdéséről. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 39-51 old., mutatók: közjog / nemzetközi jog / összehasonlító jog / emberi jogok / kollektív jogok / kisebbségi jogok / JÁSZI Oszkár

VARGA Attila Fórum. Nemzeti kisebbségek, az emberi jogok és a belső önrendelkezés között. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 52-59 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / kisebbségvédelem / kisebbségi jogok / emberi jogok / autonómia / demokrácia / nemzeti identitás / kisebbségi kérdés / Európa / JÁSZI Oszkár

Dokumentumok. A kollektív jogokkal kapcsolatos nemzetközi dokumentumok jegyzéke. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 90-91 old., mutatók: bibliográfia / nemzetközi jog / politikai dokumentumok / politológiai bibliográfia / kollektív jogok

BALOGH Arthur A kisebbségek és a kisebbségi jogok. (1928). Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 72-89 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbség / kisebbségi jogok / egyéni jogok / kollektív jogok / kisebbségvédelem

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1998). Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 372-375 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

Dokumentumok. A Velencei Bizottság véleménye az 1201-es Ajánlás(1993) 11. cikkét illető értelmezésre vonatkozóan. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 92-102 old., mutatók: nemzetközi jog / politikai dokumentumok / Európa Tanács (ET)

BAKK Miklós Vitaindító. Alapszerződés-paradigmák. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 103-110 old., mutatók: politikatörténet / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / határkérdés / magyar-román kapcsolatok / Románia / HORN Gyula / TŐKÉS László / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BORBÉLY Imre Gyarapodó magyarság. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 131-138 old., mutatók: politikai publicisztika / hatalom / elit / magyarok / patriotizmus / hazafiság

CHOLNOKY Győző Magyar kultúra - magyar kisebbségek. {Cultura maghiara - minoritate maghiara}. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 139-143 old., mutatók: művelődésszociológia / nemzeti identitás / nyelvhasználati jog / kisebbségi kultúra / magyarok / kultúra

ANDREESCU Gabriel ; WEBER Renate Transzilván prizma. Nacionalizmus és jogállami stabilitás Romániában. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 111-130 old., mutatók: politológia / politikatörténet / titkosszolgálatok / román nacionalizmus / kisebbségi kérdés / cigányok / jogállam / választások (romániai, 1992) / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) / Nagy-Románia Párt (PRM) / Legfelsőbb Honvédelmi Tanács / Román Hírszerző Szolgálat (SRI) / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR)

NÉMETH Zsolt Kisebbségvédelem az Európa Tanácsban és a Bindig jelentés. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 159-180 old., mutatók: nemzetközi jog / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / Emberi Jogok Európai Egyezménye / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET)

JESZENSZKY Géza Fórum. Magyarország és a kétoldalú szerződések. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 6-15 old., mutatók: politikatörténet / alapszerződések / nemzetállam / autonómia / magyar-román alapszerződés / magyar-román kapcsolatok / kisebbségi kérdés / Magyarország / Románia / Kelet-Európa / GORBACSOV Mihail Sz. / BAKK Miklós / HORN Gyula / ANTALL József / Magyar Demokrata Fórum (MDF)

PATAKI Gábor Zsolt Fórum. Az alapszerződés stratégiai háttere: kényszer és kompromisszum, avagy az euroatlanti integráció lehetősége. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 16-22 old., mutatók: politikatörténet / alapszerződések / európai integráció / kisebbségi kérdés / határkérdés / Kelet-Európa / Magyarország / Európai Unió (EU)

ZSIGMOND Barna Fórum. Az 1201-es Ajánlás 11. és 12. cikke és a román-magyar alapszerződés kapcsolata. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 30-33 old., mutatók: nemzetközi jog / magyar-román alapszerződés / alapszerződések / autonómia / kollektív jogok

SAMU Mihály Az emberi jogok - hatalomelméleti megközelítésben. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 170-181 old., mutatók: jogfilozófia / jogtudomány l.m: alkotmányjog, jogfilozófia, jogtörténet, közjog, nemzetközi jog, összehasonlító jog / nemzetközi jog / emberi jogok / állam / autonómia / személyi autonómia / hatalom / demokrácia / kollektív jogok

NEMES Árpád A magyar kisebbség és Románia NATO-integrációja. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 163-169 old., mutatók: politikai publicisztika / magyarok (romániai) / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / lojalitás / szeparatizmus / kisebbségi kérdés / Románia / Magyarország / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

TŐKÉS László Fórum. Tárcák az alapszerződésről. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 47-58 old., mutatók: politikai publicisztika / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / HORN Gyula / KOVÁCS László / KÁDÁR János / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR)

SIMON Sándor Regionalizmus és szövetkezés. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 305-308 old., mutatók: közgazdaság / szövetkezeti mozgalom / regionalizmus

Dokumentumok. Szerződés a Románia és Jugoszlávia Szövetségi Köztársaság közötti baráti, jószomszédsági és együttműködési kapcsolatokról}. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 83-89 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / román-jugoszláv alapszerződés

Dokumentumok. Szerződés a Lengyel Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között a közöttük lévő határok megerősítéséről. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 101-105 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / lengyel-német határszerződés

SZILÁGYI Zsolt Fórum. Egy alapszerződés tanulságai. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 23-26 old., mutatók: politikai publicisztika / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / autonómia / kisebbségi kérdés

VOGEL László Modernitás és kisebbség. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 181-203 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / politika-szociológia / morbus minoritatis / modernitás / kisebbségi fundamentalizmus / magyarok (jugoszláviai) / középosztály / asszimiláció / kisebbségi kérdés / nemzetállam / állam / nacionalizmus / Jugoszlávia / Szerbia / BIBÓ István / NÉMETH László / WEBER Max

ANDREESCU Gabriel Fórum. Az erdélyi kérdés. Az "erdélyi kérdéstől" az "európai kérdésig". Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 8- old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / integráció (európai) l: európai integráció / devolúció / etnicitás / választások (romániai, 1996) / románok / román értelmiség / erdélyi románok / ortodoxia / kereszténység / civilizációs konfliktusok / értelmiség / értelmiség (román) l: román értelmiség / Erdély / Románia / MOLNÁR Gusztáv / HUNTINGTON Samuel / Európai Unió (EU) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. (1994-1995). Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 204-205 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája (1969-1971). Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 205-208 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

ANKERL Géza Fórum. Bakk Miklós írása nyomán a hasznos alapszerződés néhány előfeltételéről. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., old., mutatók: politológia / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / Magyarország / Románia / BAKK Miklós

ZALA Tamás Fórum. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 27-29 old., mutatók: politikai publicisztika / alapszerződések / BAKK Miklós

STAN Valentin Fórum. A román-magyar alapszerződés. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 34-40 old., mutatók: politikatörténet / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / kollektív jogok / autonómia / Románia / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU)

TÖRZSÖK Erika Fórum. Kisebbségek és stabilitás. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 41-46 old., mutatók: politológia / rendszerváltás / európai integráció / modernizáció / kisebbségi kérdés / Kelet-Európa

Dokumentumok. Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között. {részletek). Magyar Kisebbség, 1996, 44 sz. sz., 90-96 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / magyar-ukrán alapszerződés / Magyarország / Ukrajna

VINCZE Gábor Gazdaságpolitika vagy kisebbségpolitika? Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 182-208 old., mutatók: politikatörténet / gazdaságtörténet / történeti demográfia / németek (romániai) / román földreform, 1945 / gazdaságpolitika & kisebbségpolitika / kisebbségpolitika / Erdély, 1944-1950 / magyarok (romániai) / szászok (romániai) / zsidók / "abszentisták" / svábok (romániai) / CASBI-törvény / erdélyi agrárkérdés, 1945 / agrárkérdés (Erdély, 1945) / román kisebbségpolitika / Románia / Erdély / Székelyföld / VENCZEL József / KÓS Károly / GROZA Petru / Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) / Zsidó Demokrata Népközösség (ZSDNK) / MADOSZ-Magyar Dolgozók Országos Szövetsége / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Ekésfront (FP) / Román Kommunista Párt (PCR) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Nemzeti Parasztpárt (PNT)

BAKK Miklós Szemle. A politika mint társadalompszichológiai stressz. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 209-213 old., mutatók: politikatörténet-recenzió / szociálpszichológia-recenzió / románok / rendszerváltás / Románia / MUNGIU Alina

VARGA György Az orosz nyelv Ukrajnában. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 235-247 old., mutatók: politika-szociológia / oroszok (ukrajnai) / oroszok / nyelvhasználati jog / kisebbségi kérdés / Ukrajna

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1995). Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 214-215 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1972-1973). Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 215-218 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

VINCZE Gábor Magyar vagyon román kézen. A második világháború utáni magyar-román vagyonjogi vita, különös tekintettel a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek kérdésére. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 309-370 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / gazdaságtörténet / bankok / CASBI-törvény / romanizálás / zsidók / Románia / OERIU Simon / PATRASCANU Lucreiu / GROZA Petru / NÉKÁM Nándor / GHEORGHIU-DEJ Gheorghe / Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

CSAPÓ József Fórum. Törvényes keret a belső önrendelkezéshez. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 3-13 old., mutatók: közjog / nemzetközi jog / magyarok (romániai) / közösség / nemzeti identitás / szubszidiaritás / autonómia / egyéni jogok / kollektív jogok / kisebbségvédelem / területi autonómia / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / autonómia / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európa Tanács (ET)

Dokumentumok. Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 59-69 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / magyar-román alapszerződés

Dokumentumok. Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 70-82 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / politikai dokumentumok / alapszerződések / magyar-szlovák alapszerződés

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. (1998). Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 449-451 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

IJGYÁRTÓ István Fórum. A kisebbségi jogok kodifikációjának esélyei Közép- és Kelet-Európában. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 14-21 old., mutatók: nemzetközi jog / politikatörténet / nacionálkommunizmus / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / dezintegráció / integráció / kisebbségvédelem / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / nemzetállam / autonómia / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / kommunizmus & nacionalizmus / Kelet-Európa / Európa Tanács (ET)

KOVÁCS Péter Fórum. Hozzászólás a magyar Kisebbség autonómiavitájához. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 22-25 old., mutatók: nemzetközi jog / közjog / Trianon / autonómia / kisebbségi intézményrendszer / szubszidiaritás / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács / Európa Tanács (ET)

MARKÓ Attila Fórum. Kisebbségi törvény - értelmezési prizmában. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 28-32 old., mutatók: közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi kérdés / közösség / kollektív jogok / kisebbségi jogok / alapjogok / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

DECKER Eileen M. Fórum. Memorandum. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 78-93 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

Fórum. Amrikai Ügyvédi Egyesület ; Közép- és Kelet-Európai Törvénykezdeményezés: A nemzeti kisebbségekre vonatkozó két román törvénytervezet elemzése (zárótanulmány). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 55-71 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

GUEDELSBERGER John Fórum. Romániai kisebbségi törvénytervezetekkel kapcsolatos megjegyzések. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 96-102 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

TAMÁS Sándor Fórum. Elemek a kisebbségi törvény puzzle-táblájához. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 33-47 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / román alkotmány (1991) / nyelvhasználati jog / román tanügyi törvény, 1995 l: tanügyi törvény (román, 1995) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / tanügyi törvény (román, 1995) / Románia

ZSIGMOND Barna Fórum. Rövid hozzászólás a kisebbségi törvénytervezetekhez. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 48-54 old., mutatók: politológia / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / nyelvhasználati jog / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU) / Polgári Szövetség Pártja (PAC)

BAKK Miklós Fórum. A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) kisebbségi koncepciója. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 186-199 old., mutatók: politológia / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / közösség / autonómia / identitás (nemzeti) l: nemzeti identitás / nemzeti identitás / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / ANDREESCU Gabriel / STAN Valentin / WEBER Renate / Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

ARTZ Donna E. Fórum. A Román Kisebbségi Bizottság Nemzeti kisebbségi törvényének és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nemzeti kisebbségekre és autonóm közösségekre vonatkozó törvénytervezetének szemléje. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 72-77 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / közösség / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

WIESSNER Siegfried Fórum. Kisebbségi jogokat védő törvénytervezetek. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 117-150 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / autonómia / kisebbségi jogok / nyelvhasználati jog / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia / CEAUSESCU Nicolae / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

DIJK Pieter van Fórum. A különböző nemzeti kisebbségi törvénytervezetek értékelése a témakörre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel való megfelelés szempontjából. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 255-264 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / kisebbség / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi tanács

PETHŐ Sándor Fórum. Kisebbségi autonómia és nemzetállam. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 209-233 old., mutatók: nemzetközi jog / közjog / politológia / közösség / belső önrendelkezés / kisebbség & többség / nép / állam / állam & nemzet / szuveranitás / nemzet & állam / ANDREESCU Gabriel / STAN Valentin / WEBER Renate / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

REITER József ; REITER Szilvia A szlovákiai magyar Koalíció Pártja kormányzati tevékenységének első éve. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 190-202 old., mutatók: politikatörténet / magyarok (szlovákiai) / kormányzati szerepvállalás (SZMKP) / Szlovákia / Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia) / CSEMADOK

GÁL Kinga Fórum. A Román Parlament elé terjesztett kisebbségi törvénytervezetek összehasonlítása. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 244-264 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / kisebbségi jogok / autonómia / nyelvhasználati jog / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Polgári Szövetség Pártja (PAC) / Kisebbségi tanács

KNECHTLE John C. Fórum. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 113-116 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács / Európa Tanács (ET)

KUIPERS J. E. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által a román parlamentbe benyújtott, a nemzeti kisebbségekre és a nemzetiségi oktatásra vonatkozó két törvénytervezet értékelése. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 265-280 old., mutatók: nemzetközi jog / összehasonlító jog / belső önrendelkezés / közösség / autonómia / nyelvhasználati jog / vétójog (korlátozott) / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európa Tanács (ET)

Fórum. A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) álláspontja a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó törvényes keretekről Romániában. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 234-243 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (APADOR-CH) / román alkotmány (1991) / tanügyi törvény (román, 1995) / nyelvhasználati jog / Románia / Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH)

ANDREESCU Gabriel ; STAN Valentin ; WEBER Renate Fórum. Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 154-184 old., mutatók: közjog / politológia / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / közösség / autonómia / személyi autonómia / nép / nemzetiségi jogok l: kisebbségi jogok / pozitív diszkrimináció / kisebbségi jogok / autonómia (személyi) l: személyi autonómia / diszkrimináció / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BÁRDI Nándor Archívum. Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére (1918-1940). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 281-283 old., mutatók: politológia / bibliográfia / erdélyi kérdés

Dokumentumok. A Kisebbségi Tanács Tervezete. Törvény a nemzeti kisebbségekről. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 330-343 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (Kisebbségi Tanács) / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Kisebbségi Tanács

Dokumentumok. Romániai Németek Demokrata Fóruma. Törvény a Romániában élő nemzeti kisebbségek védelméről. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 303-313 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (RDDF) / nyelvhasználati jog / Románia / Romániai Németek Demokrata Fóruma (RDDF)

SZŐCS Géza Dokumentumok. Törvénytervezet a nemzeti, etnikai nyelvi közösségekről és az ezekhez tartozó személyekről. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 292-302 old., mutatók: közjog / politikatörténet / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / nemzeti identitás / nyelvhasználati jog / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / közösség / autonómia / kollektív jogok / személyi jogok / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet

Archívum. Nemzetiségi Statutum. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 286-291 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / Nemzetiségi Statutum / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / Erdély, 1944-1950

ANDREESCU Gabriel ; STAN Valentin ; WEBER Renate Fórum. Megjegyzések Bakk Miklós tanulmányához. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 200-208 old., mutatók: politológia / autonómia / belső önrendelkezés / nemzetállam / közösség / Románia / BAKK Miklós / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete / Európa Tanács (ET)

Dokumentumok. Törvény a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről. tervezet. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 314-329 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / nyelvhasználati jog / autonómia / személyi autonómia / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Polgári Szövetség Pártja. Törvény a nemzeti kisebbségekről. Tervezet. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 344-351 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (PAC) / nyelvhasználati jog / kisebbségvédelem / Polgári Szövetség Pártja (PAC)

Dokumentumok. A kormány Kisebbségi Tanács tervezete, 1996. Törvény a nemzeti kisebbségekről. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (Kisebbségi Tanács) / kisebbségvédelem / nyelvhasználati jog / vallásszabadság / vallás / Kisebbségi Tanács

FARAGÓ József Fórum. A Bolyai-ügy 1997 tavaszán. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 29-35 old., mutatók: intézménytörténet / / egyetemek / diákszervezetek / magyar felsőoktatás (romániai) / multikulturalizmus / magyar egyetem (romániai) / felsőoktatás / Románia / CIORBEA Victor / MAGYARI Nándor László / GYÍMESI CS. Éva / MAGYARI VINCZE Enikő / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Bolyai Társaság / Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) / Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága / Társadalmi Dialogus Csoport (GDS)

MIRNICS Károly A magyar kisebbség ellenzéki magatartása, mint az alakuló civil társadalom tényezője Jugoszláviában. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 165-173 old., mutatók: politikatörténet / politológia / politika-szociológia / sajtó / magyarok (jugoszláviai) / kisebbségpolitika (jugoszláv) / asszimiláció / kommunizmus / kisebbségpolitika / Jugoszlávia / Vajdaság / TITO Joszip Broz / Jugoszláv Kommunista Párt / Új Symposion / Magyar Szó

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. (1995). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 415-417 old., mutatók: politológia / bibliográfia /

VINCZE Gábor A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944-1948 között. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 393-412 old., mutatók: oktatáspolitika / intézménytörténet / művelődéstörténet / politikatörténet / iskolatörténet / iskolák / egyetemek / "romanizálás" / oktatásügyi diszkrimináció / román kisebbségpolitika / igazoló bizottságok / képesítési vizsga / Erdély, 1944-1950 / magyar felsőoktatás (romániai) / nemzetiségpolitika l. m: kisebbségpolitika / kisebbségpolitika / felsőoktatás / Románia / Erdély / Kolozsvár / GROZA Petru / VOITEC Stefan / VENCZEL József / JORDÁKY Lajos / GAÁL Gábor / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / I. Ferdinánd Tudományegyetem (Kolozsvár) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Magyar Tannyelvű Állami Tudományegyetem (Kolozsvár) / Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár) / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Erdélyi Tudományos Intézet (ETI) / Magyar Zene és Színművészeti Főiskola (Kolozsvár)

GYŐRI SZABÓ Róbert Kisebbségi oktatási rendszerek a példaértékű kisebbségpolitikai gyakorlatú európai államokban - Finnországban és Olaszországban. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 203-234 old., mutatók: oktatásszociológia / politika-szociológia / pedagógia / oktatás (finnországi, svéd) / kisebbségi lét / oktatás (kisebbségi) / lappok / oktatás (olaszországi) / kisebbségi kérdés / oktatás / Finnország / Olaszország / Dél-Tirol / kisebbségi oktatás

TÁNCZOS Vilmos Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 370-390 old., mutatók: történeti demográfia / kisebbségtörténet / sajtó / magyarságtudat / csángók / székelyek / nyelvi asszimiláció / magyarságtudat (csángó) / Moldva / Csángó Magyarok Szövetsége / Moldvai Magyarság / Csángó Újság

KÖTŐ József Vitaindító. Kiművelt fők közössége. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 361-369 old., mutatók: művelődéspolitika / művelődéstörténet / intézményszociológia / egyetemek / alapítványok / romániai magyar egyetem / Románia / KLEBERSBERG Kúno

162. számú Törvény bizonyos kategóriákhoz tartozó lakosok állampolgárságának szabályozásáról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 205-208 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / román állampolgárság / állampolgárság (román) / Románia

KOZMA Tamás Fórum. Magánegyetem. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 57-59 old., mutatók: intézménytörténet / magyar felsőoktatás (romániai) / felsőoktatás

BÍRÓ Sándor Archívum. A kolozsvári egyetem a román uralom alatt (1941). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 101-127 old., mutatók: intézménytörténet / politikatörténet / oktatásszociológia / Erdély, 1918-1939 / Gyulafehérvári Határozatok / Kolozsvár / Románia / IORGA Nicolae / GHIBU Onisifor / BRANISTE Valeriu / Neamul Românesc / Gazeta Transilvaniei / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Vasgárda

DEMÉNY Lajos Fórum. Természetes nemzetiségi és anyanyelvi adottságunkból fakadó feladat. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 12-21 old., mutatók: intézménytörténet / politikai publicisztika / egyetemek / magyarok (romániai) / szeparatizmus / kisebbségi kérdés / magyar felsőoktatás (romániai) / magyar egyetem (romániai) / felsőoktatás / Kolozsvár / MAGYARI VINCZE Enikő / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

GARDA Dezső Fórum. Főiskola a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 36-41 old., mutatók: intézménytörténet / egyetemek / magyar egyetem (romániai) / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / Székelyföld / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

SIDÓ Zoltán Fórum. Szlovákiai vészhelyzet. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 84 old., mutatók: intézménytörténet / oktatásszociológia / iskolák / egyetemek / szlovákiai magyar felsőoktatás / felsőoktatás / Szlovákia

TORÓ T. Tibor Vitaindító. Szövetségi belső választások: egyszerű tisztújítás vagy az "erdélyi magyar parlamentarizmus" rehabilitációjának kísérlete. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 153-164 old., mutatók: politológia / RMDSZ-belső választások / önkormányzat / magyarok (romániai) / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / Szövetségi Képviselők Tanácsa l; RMDSZ-

Dokumentumok. Referátum a kolozsvári "V. Babes" és "Bolyai J." egyetemek egyesítésére vonatkozólag (1959). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 146-148 old., mutatók: intézménytörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / egyetem-egyesítés, 1959 / felsőoktatás / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / V. Babes Tudományegyetem (Kolozsvár)

HORVÁTH Andor Fórum. Tanulságok, menet közben. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 42-47 old., mutatók: intézménytörténet / politikatörténet / egyetemek / magyarok (romániai) / magyar felsőoktatás (romániai) / szeparatizmus / felsőoktatás / CIORBEA Victor / Bolyai Társaság / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája (1974-1975). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 417-419 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

OROSZ Ildikó Fórum. Esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola születéséről. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 60-83 old., mutatók: intézménytörténet / intézményszociológia / politikatörténet / oktatásszociológia / egyetemek / alapítványok / Kárpátalja / Ukrajna / Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola / Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) / Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) / Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

Dokumentumok. 1945/407-es számú törvény a kolozsvári magyar tannyelvű egyetem létesítéséről. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 128-129 old., mutatók: intézménytörténet / közjog / politikai dokumentumok / egyetemek / / magyar felsőoktatás (romániai) / felsőoktatás

BALÁZS Sándor Fórum. A Bolyai Egyetem... Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 3-11 old., mutatók: intézménytörténet / politikatörténet / egyetemek / Erdély, 1944-1950 / Erdély, 1956 / magyar felsőoktatás (romániai) / felsőoktatás / Kolozsvár / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

DOLNIK Erzsébet Fórum. A szlovákiai magyar oktatási rendszer időszerű kérdései - 1997. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 22-28 old., mutatók: intézményszociológia / iskolák / magyarok (szlovákiai) / oktatás (szlovákiai magyar) / oktatás / Szlovákia / KÖTŐ Jozsef

VINCZE Gábor Dokumentumok. Mozaikok a Bolyai Tudományegyetem életéből. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 128 old., mutatók: intézménytörténet / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Dokumentumok. A kolozsvári magyar egyetem ideiglenes vezetőségének javaslata az intézmény tanszemélyzetére vonatkozóan (1945. augusztus 24.) Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 130-140 old., mutatók: intézménytörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Dokumentumok. Ismeretlen szerző jelentése a Bolyai Tudományegyetem 1946. évi tavaszi helyzetéről. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 141-142 old., mutatók: intézménytörténet / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Dokumentumok. Széll Jenő bukaresti követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a romániai magyar felsőoktatást hátrányosan érintő intézkedésekről (1945. november 2.). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 143-145 old., mutatók: intézménytörténet / politikatörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / SZÉLL Jenő / RAJK László

Dokumentumok. Az 1995-ös 84.számú (tanügyi) törvény és az azt módosító és kiegészítő 1977-es 36. számú sürgősségi kormányrendelet. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 149-207 old., mutatók: közjog / intézménytörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás

MOLNÁR Gusztáv Vitaindító. Az erdélyi kérdés. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 208-232 old., mutatók: politika-filozófia / geopolitika / politikatörténet / magyarok (romániai) / erdélyi románok / választások (romániai, 1996) / devolúció / ortodoxia / identitás (regionális) / regionális identitás / Schengeni Egyezmény / európai integráció / civilizációs konfliktusok / kereszténység / erdélyi kérdés / románok / regionalizmus / Románia / Erdély / Kelet-Európa / HUNTINGTON Samuel / BEHAR Pierre / PATAPIEVICI Horia-Roman / SZÉKELY István

ÁRDAY Lajos Magyarok a szerb-jugoszláv Vajdaságban. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 233-257 old., mutatók: politikatörténet / politika-szociológia / / magyarok (jugoszláviai) / Jugoszlávia / Vajdaság

MÁK Ferenc Magyarok Horvátországban. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 258-278 old., mutatók: politikatörténet / politika-szociológia / magyarok (horvátországi) / horvátországi magyarok l: magyarok (horvátországi) / Horvátország

BIRTALAN Ákos Vitaindító. Belső választásokról és másokról, "eretnek" megközelítésben. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 147-152 old., mutatók: politológia / RMDSZ-belső választások / magyarok (romániai) / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa

KOVÁCS Péter A kisebbségvédelem nemzetközi jogi kordinátái a 90-es években. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 359-374 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségvédelem / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezménye / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / Európa Tanács (ET) / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete / Európai Unió (EU)

BORSI-KÁLMÁN Béla Mitteleurópa" és egy "Integrált Európa" határmezsgyéjén. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 324-334 old., mutatók: geopolitika / politológia / politikatörténet / európai integráció / kisebbségi kérdés / Európa

SZOBONYA László Archívum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. A gazdasági kérdés (1936). {Problema economica (1936) Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 118-122 old., mutatók: gazdaságpolitika / agrárpolitika / magyarok (jugoszláviai) / magyarok / magyar gazdaságpolitika (romániai) / Jugoszlávia

SORBÁN Angella ; DOBOS Ferenc Szociológiai felmérés a határon túl élő magyar közösségek körében az asszimiláció folyamatairól. (I.) Iskolaválasztás és anyanyelvhasználat. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 293-323 old., mutatók: családszociológia / iskolaszociológia / etnoszociológia / iskolák / magyarok / magyarok (romániai) / nemzeti identitás / család / családi nyelvhasználat / asszimiláció / iskolaválasztás / vegyesházasságok / társadalmi státus / asszimiláció / társadalom / Kárpát-medence / Erdély

GRUBER Károly Összeegyeztethető-e a szabadság és a közösség eszménye? Etnonacionalizmus és demokrácia az ezredforduló Európájában. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 335-357 old., mutatók: politológia / politikatörténet / politika-filozófia / nacionalizmus / demokrácia / demokrácia & nacionalizmus / jugoszláv konfliktus / nacionalizmus & demokrácia / nacionalizmus (skót) / skótok / liberalizmus & nacionalizmus / nacionalizmus & liberalizmus / magyar nemzettudat / kádárizmus / posztmodern & modern / liberalizmus / BIBÓ István / KOHN Hans / DYKER David / CSEPELI György / MOLNÁR Gusztáv / TAMIR Yael / KYMLICKA Will

Dokumentumok. A Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. bemutatása. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 144-146 old., mutatók: intézménytörténet / vállalkozásfejlesztés / Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.

VINCZE Gábor A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között: 1948-1965. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 377-401 old., mutatók: politikatörténet / intézménytörténet / iskolatörténet / oktatáspolitika / iskolák / egyetemek / titkosszolgálatok / tanügyi reform / magyar felsőoktatás (romániai) / román kisebbségpolitika / Erdély, 1956 / iskolai "tagozatosítás" / romanizálás / titkosszolgálatok / román titkosszolgálatok / kisebbségpolitika / felsőoktatás / Románia / Kolozsvár / Marosvásárhely / BÁNYAI László / GHEORGHIU-DEJ Gheorghe / ILIESCU Ion / CEAUSESCU Nicolae / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) / Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia (Kolozsvár) / Erdélyi Magyar Ifjúsági Szövetség (EMISZ) / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Securitate

NEMÉNYI József Nándor Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. A gazdasági átmenet paradoxonai a mai Romániában. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., institutii economice/banci old., mutatók: gazdaságpolitika / politika / magyarok (romániai) / rendszerváltás / infláció / politika & gazdaság / gazdaság & politika / gazdaság / magyar gazdaság (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / Románia / Nemzetközi Valutaalap (FMI)

Dokumentumok. Határon túli vállalkozásfejlesztési központok. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 141-143 old., mutatók: intézménytörténet / vállalkozásfejlesztés

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1996). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 402-404 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1976-1977. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 404-408 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

PETROVAY Tibor Archívum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika (1936). Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 100-117 old., mutatók: gazdaságpolitika / gazdaságtörténet / szövetkezetek / bankok / magyarok (romániai) / Erdély, 1918-1939 / magyar gazdaságpolitika (romániai) / Románia / Erdély

BORBÉLY Imre Fórum. Az erdélyi kérdés. Az erdélyi kérdés magyar szempontból. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 38- old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / Trianon / magyarok / románok / multikulturalizmus / ortodoxia / devolúció / erdélyi románok / Erdély-modellek / kereszténység / szubszidiaritás / magyarok (romániai) / nemzet / Erdély / Románia / MOLNÁR Gusztáv / BOIA Lucian / ANDREESCU Gabriel / PARETO Vilfredo / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BAKK Miklós Fórum. Az erdélyi kérdés. Románia és Közép-Európa - két kiegyezés. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 18-31 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / ortodoxia / nacionalizmus / román nacionalizmus / nacionalizmus (politikai & kulturális) / nemzetállam / európai integráció / magyar-román kapcsolatok / devolúció / autonómia / civilizációs konfliktusok / kereszténység / Erdély / HUNTINGTON Samuel / MOLNÁR Gusztáv / ANTOHI Sorin / ANDREESCU Gabriel / PALER Octavian / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európai Unió (EU)

BÍRÓ Béla Fórum. Az erdélyi kérdés. Inkompatibilitás vagy csupán másság? Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 34-37 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / ortodoxia / oroszok / értelmiség / románok / kereszténység / civilizációs konfliktusok / Erdély / HUNTINGTON Samuel / MOLNÁR Gusztáv

FÁBIÁN Ernő Fórum. Az erdélyi kérdés. Észrevételek az erdélyi kérdésről. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 48-55 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / civilizációs konfliktusok / nemzettudat / nemzetállam / románok / magyarok / autonómia / román alkotmány (1923) / kisebbségi kérdés / Erdély / MOLNÁR Gusztáv / HUNTINGTON Samuel

MIRNICS Károly A vajdasági magyarok politikai önszerveződése éa a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 279-291 old., mutatók: politikatörténet / magyarok (jugoszláviai) / Jugoszlávia / Vajdaság / Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK)

LENGYEL László Fórum. Az erdélyi kérdés. Az európai civilizáció és határai. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 56-69 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / máltai megállapodás / civilizációs konfliktusok / régiók / rendszerváltás / Erdély / Románia / Kelet-Európa / HUNTINGTON Samuel / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU)

CAPELLE-POGACEAN Antonela Fórum. Az erdélyi kérdés. Észrevételek Molnár Gusztáv Az erdélyi kérdés cimű tanulmánya kapcsán. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 70-75 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / civilizációs konfliktusok / régiók / románok / magyarok / magyar-román kapcsolatok / elit / román elit / modernizáció / Erdély / Románia / Magyarország / MOLNÁR Gusztáv / HUNTINGTON Samuel / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség

ANDRÁS Péter Fórum. Az erdélyi kérdés. Hozzászólás Molnár Gusztáv Vitaindítójához. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 3-7 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / európai integráció / németek / magyarellenesség (román) / magyarok (romániai) / románok / erdélyi románok) / románok (erdélyi) l: erdélyi románok / civilizációs konfliktusok / Erdély / HUNTINGTON Samuel / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU) / Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) / Nagy-Románia Párt (PRM) / Moldvai Párt (PM)

SZILÁGYI Zsolt Fórum. Az erdélyi kérdés. Megkapaszkodni egy elképzelt Közép-Európában. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 76-81 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / európai integráció / modernizáció / régiók / információ / szubszidiaritás / elit / román elit / nemzetállam / románok / közép-európaiság / Erdély / Románia / Közép-Európa / TOFFLER Alvin / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BÁRDI Nándor Archívum. Az erdélyi kérdés. Az erdélyi kérdés mint közigazgatási probléma. (Három rendezési terv az első világháború után). {Transilvania ca problem administrativ). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 114-122 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / Erdély-modellek / kisebbségi kérdés / románok / magyarok (romániai) / németek (romániai) / autonómia / Erdély, 1918-1939 / erdélyi kérdés / Erdély / RomániaGOLDIS Vasile / MANIU Iuliu / GYÁRFÁS Elemér / MÜLLER Hermann / BOILA Romulus / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Nemzeti Parasztpárt (PNT) / Román Nemzeti Tanács (CNR) / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Román Nemzeti Párt (PNR) / Országos Magyar Párt (OMP)

Dokumentumok. A magyar-magyar csúcstalálkozó Közös Nyilatkozata (Budapest, 1996.július 5). Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 143-145 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / magyar-magyar viszony

TAKÁCS Ferenc Fórum. Az erdélyi kérdés. Mérsékelt magyar optimizmus a XX. század végén. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 82-92 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / európai integráció / nacionalizmus / kisebbségi kérdés / globalizáció / gazdasági neokorporatizmus / románok / magyarok (romániai) / Erdély / Románia / BUDUCA Ion

TÓTH Sándor Fórum. Az erdélyi kérdés. Néhány román paradoxonról. (Széljegyzetek Molnár Gusztáv tanulmányához). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 93-101 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / civilizációs konfliktusok / Gyulafehérvári Határozatok / románok / autonómia / revizionizmus / magyar revizionizmus / Erdély / Románia / MOLNÁR Gusztáv / HUNTINGTON Samuel / SZŐCS Jenő

BOILA Romul Archívum. Az erdélyi kérdés. Tanulmány a területileg kiegészült román állam újjászervezéséről. Előzetes alkotmánytervezettel és rövid indoklással. (1931). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 138-156 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / erdélyi kérdés / Erdély-modellek

A pápai magyar-magyar konzultáció közleménye (1996. szeptember 4.). Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 146-147 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / magyar-magyar viszony

ASZTALOS Lajos Dokumentumok. A spanyolországi önkormányzati és nyelvtörvények. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 157-174 old., mutatók: kisebbségtörténet / politikatörténet / spanyolok / autonómia / nyelvhasználati jog / Spanyolország

KÖTŐ József Fórum. Az erdélyi kérdés. Hazánk, Európa. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 102-109 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / haza / európai integráció / globalizáció / dunai-konföderáció / nemzetállam / szubszidiaritás / nemzet / kultúra / Erdély / ROMSICS Ignác / FÁBRY Zoltán

Dokumentumok. Spanyolország Alkotmánya (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 175-185 old., mutatók: alkotmányjog / spanyolok / Spanyolország

SCHÖPFLIN György Fórum. Az erdélyi kérdés. Interetnikus kapcsolatok Erdélyben - retorika és valóság. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 110-113 old., mutatók: politológia / politikatörténet / kisebbségtörténet / erdélyi kérdés / románok / magyarok (romániai) / etnikumközi kapcsolatok / Erdély / Románia / CEAUSESCU Nicolae / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Dokumentumok. Spanyolország. Autonómiatörvények. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 186-218 old., mutatók: alkotmányjog / közjog / politikai dokumentumok / autonómia / nyelvhasználati jog / spanyolok / Spanyolország / Galícia

ZAKOTA Zoltán Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Önállo gazdasági élet kisebbségi létfeltételek közepette? Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 81-85 old., mutatók: gazdaságpolitika / magyarok (romániai) / kisebbség / BIRTALAN Ákos

AGRANOFF Robert A föderalizmus kialakulása Spanyolországban. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 265-283 old., mutatók: politikatörténet / spanyolok / föderalizmus / autonómia / jóléti állam / állam / demokrácia / Spanyolország

GYÁRFÁS Elemér Archívum. Az erdélyi három nemzet uniójának alapelvei (1923). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 123-130 old., mutatók: politikatörténet / Erdély-modellek / Erdély, 1918-1939 / kisebbségi kérdés / erdélyi kérdés / Erdély / Románia / MANIU Iuliu

TÖRÖK Zoltán Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Nekünk befűtenek? Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., old., mutatók: gazdaságpolitika / gazdaságpolitika (romániai magyar) l: magyar gazdaságpolitika (romániai) / magyar gazdaságpolitika (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / gazdaság

MÜLLER Hermann Archívum. Erdélyi kérdés. Erdély lehetséges jövője. (1926). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 131-137 old., mutatók: politikatörténet / autonómia / kisebbségi kérdés / Erdély-modellek / erdélyi kérdés / Erdély, 1918-1939 / Románia / Erdély

HÓDI Sándor A magyar kisebbségpolitika bukása. Az 1997-es Szerbiai választások tanulságai. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 252-264 old., mutatók: politológia / politika-szociológia / politikatörténet / magyarok (jugoszláviai) / választások (szerbiai, 1997) / kisebbségi kérdés / Szerbia / Vajdaság / MILOSEVICS Svobodan / Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) / Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) / Vajdasági Koalíció (VK) / Szerb Megújhodás

Dokumentumok. Új Kézfogás Közalapítvány. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 123-140 old., mutatók: intézménytörténet / alapítványok / vállalkozásfejlesztés / Új Kézfogás Közalapítvány

TORÓ T. Tibor Vitaindító. Az RMDSZ kormánykoalíciós szerepvállalása: zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb politikai érdekképviselet felé? Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 222-251 old., mutatók: politológia / politikatörténet / politikai publicisztika / egyetemek / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / magyarok (romániai) / választások (romániai, 1996) / magyar-magyar viszony / Románia / FRUNDA György / MARKÓ Béla / SZÉKELY István / SZAKÁCS Csaba / TOKAY György / CONSTANTINESCU Emil / CIORBEA Victor / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU)

VINCZE Gábor A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között: 1965-1989. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 289-317 old., mutatók: politikatörténet / intézménytörténet / kisebbségtörténet / iskolaszociológia / oktatáspolitika / iskolatörténet / iskolák / egyetemek / titkosszolgálatok / magyar oktatás (romániai) / magyar felsőoktatás (romániai) / homogénizáció / románosítás / kisebbségi kérdés / / titkosszolgálatok / román titkosszolgálatok / felsőoktatás / oktatás / Románia / CEAUSESCU Nicolae / TAKÁCS Lajos / SÜTŐ András / BALOGH Edgár / DEMETER János / Román Kommunista Párt (PCR) / Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Securitate / Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)

BAKK Miklós Szemle. A föderalizmus kialakulása. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 319-323 old., mutatók: politológia / sajtó / Gyulafehérvári Határozatok / föderalizmus / MARINO Adrian / HERAUD Guy / ELAZAR Daniel J. / PHILIPPI Paul / KARNOOUH Claude / ALTERA

BÍRÓ Béla Szemle. Az idő rostáján. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 323-331 old., mutatók: politológia-recenzió / románok / PATAPIEVICI Horia-Roman

SZŐCS Géza Fórum. A kormányzás dilemmái. Az RMDSZ faszadizmusáról és egyebekről hét tételben. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 116-132 old., mutatók: politikai publicisztika / sajtó / / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / MARKÓ Béla / KOZSOKÁR Gábor / DEMÉNY Lajos / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Romániai Magyar Szó

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája.(1978-1979). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 333-337 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. (1996). Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. sz., 332-333 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

TAMÁS Sándor Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. A tulajdonviszonyok rendezése -az ezredvégi Románia egyik próbaköve. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 67- old., mutatók: gazdaságpolitika / közjog / magyarok (romániai) / privatizáció / magyar gazdaságpolitika (romániai) / gazdaság / gazdaság (romániai magyar) / román gazdaság / gazdaság (román) l: román gazdaság / román gazdaság l.m: magyar gazdaság (romániai) / Románia

SOMAI József Fórum. A kormányzás dilemmái. Nézőpont a kormánykoalícióról, különös tekintettel az RMDSZ struktúrájára, programjára és működésére. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 90-108 old., mutatók: politológia / politikatörténet / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / magyar-román kapcsolatok / RMDSZ-program / kisebbségi érdekvédelem / európai integráció / kisebbségi kérdés / magyarok (romániai) / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-platformok / Románia / TORÓ T. Tibor / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

NICULESCU Antal Fórum. A kormányzás dilemmái. Legalább megprobáltuk! Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 88-89 old., mutatók: politológia / / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

SZATMÁRI Tibor Fórum. A kormányzás dilemmái. Együtt sikerülni fog. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 109-115 old., mutatók: politológia / politikatörténet / alapszerződések / magyarok (romániai) / kisebbség & többség / magyar-román alapszerződés / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / TORÓ T. Tibor / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Román Demokrata Konvenció (CDR)

KÁNTOR Zoltán Fórum. A kormányzás dilemmái. Gondolatok egy aktuális kérdés kapcsán. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 81-87 old., mutatók: politológia / politikatörténet / / magyarok (romániai) / kisebbségi nacionalizmus / kisebbség & többség / etnikai konfliktusok / nemzetépítés / Erdély / TORÓ T. Tibor / SMITH Anthony D. / BRUBAKER Rogers / BÁRDI Nándor / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

CSAPÓ I. József Fórum. A kormányzás dilemmái. Nemzeti közösség autonómiája, avagy nemzeti kisebbség kiszolgáltatottsága. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 60-68 old., mutatók: politológia / politikatörténet / színházak / / magyarok (romániai) / kisebbség & többség / autonómia / területi autonómia / kulturális autonómia / szubszidiaritás / önkormányzat / pozitív diszkrimináció / multikulturalizmus / diszkrimináció / autonómia (törvényhozási) / törvényhozási autonómia / autonómia / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / Románia / Magyarország / TŐKÉS László / FRUNDA György / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / RMDSZ-Szociáldemokrata Tömörülés / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

RÁDULY Róbert Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Romániában magyar gazdaságról gondolkodni, avagy a felhívástól a kihívásig. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 52-58 old., mutatók: gazdaságpolitika / magyarok (romániai) / nyelvhasználati jog / közösség / kisebbségi intézményrendszer / gazdaság & politika / politika & gazdaság / politika / gazdaság / magyar gazdaságpolitika (romániai) / BIRTALAN Ákos / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BODÓ Barna Fórum. A kormányzás dilemmái. Oktatási reálpolitika, avagy mennyire beteg az RMDSZ állatorvosi lova? Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 15-22 old., mutatók: politológia / politikatörténet / oktatáspolitika / / nyelvhasználati jog / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / CIORBEA Victor / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

VINCZE Gábor A Groza-kormányt támogató Magyar Népi Szövetség. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 142-153 old., mutatók: politikatörténet / Trianon / Románia, 1944-1946 / CASBI-törvény / GROZA Petru / LUKA László (Vasile Luca) / BÁNYAI László / BALOGH Edgár / KURKÓ Gyárfás / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB)

BORBÉLY László Fórum. A kormányzás dilemmái. "Őszinteség". Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 55-59 old., mutatók: politológia / politikatörténet / / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / FRUNDA György / TORÓ T. Tibor / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Archívum. Mit hozott az erdélyi magyarság számára az 1944. augusztus 23-i fordulat? (részletek). Budapest, 1946. január 4. 41.219./Be.-1945. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 155-170 old., mutatók: politikatörténet / magyar-román kapcsolatok / kisebbségi kérdés / Erdély, 1944-1950 / CASBI-törvény / Románia / Erdély / GROZA Petru / PATRASCANU Lucretiu / JORDÁKY Lajos / GEORGESCU Teohari / LUKA László (Vasile Luca) / KURKÓ Gyárfás / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA)

PÉTER Pál Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Gondolatok gazdasági lehetőségeinkről és annak csapdáiról. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 46-51 old., mutatók: gazdaságpolitika / bankok / magyarok (romániai) / önkormányzat / gazdasági érdekvédelem / kisebbségi érdekvédelem / magyar gazdaság (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / gazdaság / Románia / BIRTALAN Ákos

Dokumentumok. A Romániai magyar Demokrata Szövetség Programja (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 197-206 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / RMDSZ-program / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Archívum. Az erdélyi magyar szociáldemokraták javaslata egy közös magyar választási lista létrehozásáról (részletek). Bukarest, 1946. március 10. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 171-177 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / választások (romániai, 1946) / Erdély, 1944-1950 / Erdély / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Országos Demokrata Arcvonal (ODA) / Romániai Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága (RSZDP - OMB)

Dokumentumok. Frunda György, az RMDSZ államelnökjelöltjének Választási Programja (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 191-194 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / emberi jogok / választások (romániai, 1996) / kisebbségi jogok / autonómia / FRUNDA György / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Dokumentumok. A Romániai magyar Demokrata Szövetség kormánykoalíciós cselekvési prioritásai (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 207-208 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

VERESS Károly Vitaindító. Kisebbségilét-elemzés. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 235-254 old., mutatók: politika-filozófia / kisebbségi lét / kisebbség & többség / múlt

ORBÁN Viktor Dokumentumok. Orbán Viktor miniszterelnök "Magyarország és a határon túli magyarság - 1999" konferencián elhangzott beszéde. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 151-154 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / európai integráció / Magyarország / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség

MÁTIS Jenő Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Az önálló gadasági alrendszer megvalósításának lehetőségei. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 32-36 old., mutatók: gazdaságpolitika / bankok / alapítványok / magyarok (romániai) / kisebbségi intézményrendszer / romániai magyar beruházások / privatizáció / magyar gazdaság (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / gazdaság / BIRTALAN Ákos / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) / Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) / Új Kézfogás Közalapítvány

Dokumentumok. A Ciorbea-kormány Programja (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 195-196 old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / kisebbségvédelem / CIORBEA Victor / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Dokumentumok. A Vasile Kormány programja 1998-2000-re (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 209-213 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségvédelem / VASILE Radu / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

TÓTH István Fórum. A kormányzás dilemmái. Kinn vagy benn? Néhány gondolat Toró T. Tibor Vitaindítójához. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 133-141 old., mutatók: politológia / politikatörténet / magyarellenesség / magyarok / kisebbségi kérdés / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / Románia / Szlovákia / Magyarország / TORÓ T. Tibor / ANTALL József / HORN Gyula / Független Magyar Kezdeményezés (Szlovákia) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Dokumentumok. Az RMDSZ választási programja (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 181-190 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / emberi jogok / választások (romániai, 1996) / pozitív diszkrimináció / kisebbségi jogok / szubszidiaritás / autonómia / pozitív diszkrimináció / diszkrimináció / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európa Tanács (ET)

Dokumentumok. Nyilatkozat. RMDSZ Tájékoztató (1996). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 178-180 old., mutatók: politikatörténet / választások (romániai, 1996) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

NABI-KHAN Rahat A kisebbségek kulturális jogainak és identitásának védelme Ázsia egyes alkotmányaiban. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 255-279 old., mutatók: összehasonlító jog / nemzetközi jog / alkotmányjog / kisebbségvédelem / Ázsia

BORBÉLY Imre ; BORBÉLY Zsolt Attila Fórum. A kormányzás dilemmái. RMDSZ: érték, érdek és hatalom, 1989-1998. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 23-54 old., mutatók: politológia / politikatörténet / / kommunikáció / közösség / szubszidiaritás / autonómia / etnikai diszkrimináció / nemzet / hatalom / asszimiláció / emancipáció / kultúra (nemzeti) / nemzeti kultúra / kultúra / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / TORÓ T. Tibor / DEUTSCH Karl W. / RENAN Ernst / DOMOKOS Géza / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BALÁZS Sándor Fórum. A kormányzás dilemmái. A hatalomban vagy a hatalomból. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 3-14 old., mutatók: politológia / politikatörténet / hatalom / magyarok (romániai) / autonómia / Románia / IORGA Nicolae / BITAY Árpád / CONSTANTINESCU Emil / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

Dokumentumok. A Vasile-kormány rövid távú programja (részletek). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 214-216 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / román kormányok (1996- ) / VASILE Radu / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

TŐKÉS László Dokumentumok. Előterjesztés az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról. SZKT, Bukarest, 1996. november 28. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 217-226 old., mutatók: politikatörténet / / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

TŐKÉS László Dokumentumok. Visszatekintés másfél év távlatában. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 226-229 old., mutatók: politikatörténet / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

VINCZE Gábor Archívum. Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére (1945-1946). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 283-285 old., mutatók: politológia / bibliográfia / erdélyi kérdés

Dokumentumok. Románia kormányai 1996-1998 április 17. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 230-234 old., mutatók: politikatörténet / román kormányok (1996- ) / Románia / CIORBEA Victor / VASILE Radu

SORBÁN Angella ; DOBOS Ferenc Adalékok az erdélyi magyarság közéleti és politikai értékrendjéhez. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 280-300 old., mutatók: politika-szociológia / értékrend / magyarok (romániai) / kisebbségi érdekvédelem / értelmiség / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / Erdély / Balázs Ferenc Intézet / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

GRUBER Károly Regionalizmus, nemzetállamok, európai integráció, közép-kelet- és nyugat európai távlatok. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 301-323 old., mutatók: politológia / politikatörténet / regionalizmus / európai integráció / globalizáció / Kelet-Európa / Európa / Erdély / Skócia / HARVIE Cristopher / SCHÖPFLIN György / Európai Unió (EU) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Skót Nemzeti Párt (SNP)

TÁNCZOS Vilmos Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 339-362 old., mutatók: politológia / politikatörténet / románok / magyarok (romániai) / erdélyi románok / magyar-román kapcsolatok / hatalom / nyelvhasználati jog / székelyek / nemzetállam / Székelyföld

LŐRINCZ Csaba Fórum. Az erdélyi kérdés. Erdély a magasban? Megjegyzések Molnár Gusztáv Az Erdélyi kérdés cimű tanulmányához. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 326-338 old., mutatók: politológia / erdélyi kérdés / civilizációs konfliktusok / ortodoxia / kereszténység / katolikusok / románok / erdélyi románok / magyarok (romániai) / nemzetállam / devolúció / etnicitás / Erdély / Románia / HUNTINGTON Samuel / MOLNÁR Gusztáv

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1996-1997). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 365 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1980-1981). Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. sz., 367-372 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

BAKK Miklós Fórum. Öndefiníciós kísérletek. Kisebbségi léthorizont és modernitás. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 3-9 old., mutatók: politológia / politika-filozófia / kisebbségi lét / csoport / nacionalizmus / etnocentrizmus / modernitás / egyéni jogok / kollektív jogok / közösség / kultúra / esszencializmus / epokalizmus / nyelvezet & elmélet / elmélet & nyelvezet / VERESS Károly / GADAMER Hans-Georg / LEVI-STRAUSS Claude / GEERTZ Clifford

VASS Csaba Fórum. Öndefinícios kísérletek. Az egyéni és közösségi identitáshoz való jogról és az identitásválasztás egyéni és közösségi szabadságjogáról. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 41-54 old., mutatók: politológia / kisebbségi lét / kisebbségpolitika / kisebbségi kérdés / nemzeti identitás / stigmatizáció / zsidók / cigányok / identitás (kettős) / identitásválasztás / közösség / etnikai konfliktusok / konfliktus / emberi jogok / kisebbségpolitika / Magyarország

MESTER Béla Fórum. Öndefinícios kísérletek. Többség, kisebbség, filozófia. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 34-40 old., mutatók: politológia / kisebbségi lét / nemzettudat / nyelvi közösség / filozófia / VERESS Károly / MÉSZÁROS András

LÁZÁR Imre Fórum. Öndefinícios kísérletek. A kisebbségi lét környezeti gúlája. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 22-33 old., mutatók: humán ökológia / bioszociológia / ökológia / kisebbségi lét / ökologia / tér / narratív tér / tér / nemzeti identitás

BOÉR Hunor Fórum. Öndefinícios kísérletek. A kisebbségi lét fogalma. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 17-21 old., mutatók: politológia / politika-filozófia / kisebbségi lét / magyarok (romániai) / kisebbség & többség / Székelyföld / HAMVAS Béla / BIBÓ István

BALÁZS Sándor Fórum. Öndefinícios kísérletek. Tézisek és antitézisek a kisebbségi létről. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 10-16 old., mutatók: politika-filozófia / kisebbségi lét / magyarok (romániai) / közösség / kisebbség & többség / nemzetállam / VERESS Károly

BÁRDI Nándor Archívum. A kisebbségi értelmiség önképe a második világháború előtt. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 55-59 old., mutatók: politikatörténet / művelődéstörténet / sajtó / magyar értelmiség (romániai) / Trianon / kisebbségi kérdés / kisebbség & többség / kisebbségi szellem / értelmiség / NÁNAY Béla / VENCZEL József / DÉKÁNY István / KENDE Ferenc / LIGETI Ernő / SZVATKÓ Pál / Látóhatár / Sarló / Hitel / Társadalom kör (Kolozsvár) / Erdélyi Fiatalok / Független Újság

KRAMMER Jenő Archívum. A kisebbségi ember lelkivilága. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 118-127 old., mutatók: politika-filozófia / szociálpszichológia / politikai publicisztika / kisebbségi lét / kisebbségi szellem / Trianon / magyarok / MAKKAI Sándor

SZVATKÓ Pál Archívum. Új szellem Szlovenszkón (1937). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 71-80 old., mutatók: politikatörténet / politikai publicisztika / sajtó / kisebbségi lét / magyarok (szlovákiai) / kisebbségi szellem / Szlovákia / Hlas / Új Szellem

MIRNICS Károly Várható hanyatlás a vajdasági magyar tannyelvű általános iskolai hálózatban. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 203-221 old., mutatók: iskolaszociológia / demográfia / iskolák / magyarok (jugoszláviai) / Jugoszlávia / Vajdaság

LAMPL Zsuzsanna Szeretetben szolgáljatok egymásnak", avagy tények és gondolatok a szlovákiai magyar értelmiség rétegidentitásáról. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 222-223 old., mutatók: szociológia / demográfia / politika-szociológia / értelmiség / értelmiség (szlovákiai magyar) / magyar értelmiség (szlovákiai) / értékrend / magyarok (szlovákiai) / Szlovákia

BORSODY István Archívum. Magyarország és a csehszlovákiai magyarság. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 81-89 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségi lét / magyarok (csehszlovákiai) / Csehszlovákia / Magyarország

KENDE Ferenc Archívum. Magyar szellem - kisebbségi szellem (1940). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 90-100 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségi lét / magyarok (jugoszláviai) / kisebbségi szellem

NÁNAY Béla Archívum. A kisebbségi magyar lélek (1937). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., old., mutatók: politikatörténet / szociálpszichológia / kisebbségi kérdés / morbus minoritatis / kisebbségi lét / kisebbségi szellem / kisebbségkép / NÉMETH László / MAKKAI Sándor / SZVATKÓ Pál

VENCZEL József Archívum. Metamorphosis Transilvaniae. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., old., mutatók: politikatörténet / kisebbségi lét / közszellem (erdélyi) / erdélyi közszellem / politika / kultúra / Erdély / APOR Péter / MAKKAI Sándor

BÁRDI Nándor Archívum. Pártpolitika és kisebbségpolitika. A romániai Országos magyar Párt javaslata és annak visszhangja 1934-35-ben. (Dokumentumösszeállítás). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 128-184 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / sajtó / magyarok (romániai) / magyar-román kapcsolatok / románok / antirevizionizmus (román) / román antirevizionizmus / Erdély, 1918-1939 / Románia / Erdély / WILLER József / GYÁRFÁS Elemér / AVERESCU Alexandru / IAMANDI Victor / THEIL Karl Hermann / MANIU Iuliu / Országos Magyar Párt (OMP) / Universul / Erdélyi Lapok / Ellenzék / Keleti Újság / Román Antirevizionista Liga (LAR)

MIKÓ Imre Archivum. Erdélyi politika (1940-1941). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 110-117 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / bécsi döntés (második, 1940) / Trianon / kisebbségi lét / csúcsai-paktum / magyarok (romániai) / Erdély, 1918-1939 / Erdély / JÓSIKA Samu / BETHLEN György / BÁNFFY Miklós / KRENNER Miklós (Spectator) / Magyar Szövetség (MSZ) / Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Népközösség

SZILÁGYI Zsolt Vitaindító. Külpolitika, határon túli magyarok és jószomszédság. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 185-202 old., mutatók: politológia / politikatörténet / magyar-magyar viszony / magyar-román kapcsolatok / alapszerződések / magyar-román alapszerződés / európai integráció / kisebbségi kérdés / magyarok (romániai) / Magyarország / Erdély / Románia / CIORBEA Victor / SEVERIN Adrian / ORBÁN Viktor / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európa Tanács (ET) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európai Unió (EU)

DEÁK András Többségben és kisebbségben: az észtországi oroszok jogi helyzete a kilencvenes években. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 234-251 old., mutatók: politikatörténet / politológia / észtek / oroszok / kisebbségi kérdés / nyelvhasználati jog / privatizáció / Észtország / Oroszország

KÓNYA-HAMAR Sándor Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 23-31 old., mutatók: gazdaságpolitika / magyarok (romániai) / neoliberalizmus / privatizáció / gazdaság & politika / magyar gazdaság (romániai) / politika & gazdaság / piacgazdaság / gazdaság / magyar gazdaságpolitika (romániai) / román gazdaság / politika / Románia / CIORBEA Victor / WILLIAMSON John / RICARDO David / SMITH Adam / FUKUYAMA Francis / RADU Vasile / Román Demokrata Konvenció (CDR) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

PAPP Z. Attila A romániai magyar oktatás helyzete 1989 után. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 277-303 old., mutatók: iskolaszociológia / intézményszociológia / oktatáspolitika / iskolák / egyetemek / / magyar oktatás (romániai) / magyar felsőoktatás (romániai) / tanügyi törvény (román, 1995) / oktatás (európai) / európai oktatás / felsőoktatás / oktatás / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

GRUBER Károly Néhány megjegyzés Magyarország önkormányzati rendszeréről az Európai Unió keleti bővítése kapcsán. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 254-276 old., mutatók: politológia / európai integráció / önkormányzat / Magyarország / Kelet-Európa / BIBÓ István / PHARE-program / Európai Közösség / INTERREG

SZATMÁRI Tibor Koszovo. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 304-330 old., mutatók: politikatörténet / jugoszláv konfliktus / szerbek / albánok / román-szerb kapcsolatok / Koszovó / Jugoszlávia / MILOSEVICS Svobodan / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Koszovoi Felszabadítási Hadsereg (UCK)

TAKÁCS Ferenc Románia Erdély politikája 1989 után. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 312-330 old., mutatók: politológia / politikatörténet / mentalitástörténet / románok / erdélyi románok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / román nacionalizmus / magyar-román kapcsolatok / multikulturalizmus / ortodoxia / görögkatolikusok / szászok (romániai) / zsidók / román társadalom / erdélyi kérdés / németek (romániai) / Románia / Erdély / ILIESCU Ion / CONSTANTINESCU Emil / CIORBEA Victor / TANASE Stelian / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Magyar Demokrata Fórum (MDF) / Pro Európa Liga

VARGA E. Árpád Erdély magyar népessége 1870-1995 között. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 331-357 old., mutatók: demográfia / történeti demográfia / Erdély népessége / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / erdélyi románok / románok / Románia / Erdély

MÉDER Zsolt Az erdélyi magyar egyetem ügye - román szemszögből. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 409-411 old., mutatók: intézménytörténet / egyetemek / sajtó / magyar felsőoktatás (romániai) / magyar egyetem (romániai) / felsőoktatás / Románia / SORA Mihai / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / 22 (a GDS hetilapja)

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1997). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 413-415 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája.(1892-1983). Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. sz., 415-419 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

BENYHE István Fórum. Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció. Kisebbségi regionalizmus, magyar nemzeti érdekek, kelet-európai esélyek. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 3-14 old., mutatók: politológia / politikatörténet / geopolitika / európai integráció / Trianon / kereszténység / magyarok / magyar-román kapcsolatok / kisebbségi kérdés / regionalizmus / Magyarország / Kárpát-medence / Európa / HUNTINGTON Samuel / ORBÁN Viktor / SZILÁGYI Zsolt / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség / Európai Unió (EU)

KEREKES Jenő Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Gondolatok Birtalan Ákos Vitaindítónak szánt, a Magyar Kisebbség 1999/2-3-as számában megjelent tanulmányában foglaltakhoz. {Consideratii pe marginea studiului lui Birtalan Ákos} Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 19-22 old., mutatók: gazdaságpolitika / bankok / szövetkezetek / magyarok (romániai) / közösség / kisebbségi intézményrendszer / szövetkezeti mozgalom / magyar gazdaság (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / BIRTALAN Ákos / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)

GRUBER Károly Fórum. Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció. Hozzászolás Szilágyi Zsolt Külpolitika, határon túli magyarok és jószomszédság című írásához. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 35-43 old., mutatók: politológia / európai integráció / magyarok (romániai) / magyar-román kapcsolatok / kisebbségi kérdés / Magyarország / Románia / SZILÁGYI Zsolt / SCHÖPFLIN György / CIORBEA Victor / SEVERIN Adrian / VASILE Radu / ORBÁN Viktor / Európa Tanács (ET) / Európai Unió (EU) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BORBÉLY Imre Fórum. Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció. A nemzet hiányzó paradigmája. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 14-34 old., mutatók: politológia / politika-filozófia / európai integráció / alapszerződések / magyarok / nemzet / nemzetállam / globalizáció / metaparadigma / szubszidiaritás / Magyarország / SZILÁGYI Zsolt / HORN Gyula / ANTALL József

PATAKI Gábor Zsolt Fórum. Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció. Kis "magyar-magyar" geopolitika. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 61-75 old., mutatók: politológia / geopolitika / európai integráció / kisebbségi kérdés / magyar-magyar viszony / közösség / lojalitás / autonómia / asszimiláció / állampolgárság / devolúció / határ / Magyarország / SZILÁGYI Zsolt

JESZENSZKY Géza Fórum. Külpolitika, euró-atlanti és összmagyar integráció. Magyarország és a román-magyar kiegyezés. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 44-50 old., mutatók: politológia / politikai publicisztika / európai integráció / magyarok (romániai) / románok / kisebbségvédelem / európai integráció / Magyarország / Románia / SZILÁGYI Zsolt

KÁNTOR Zoltán Fórum. Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció. integráció, stabilitás és konfliktus. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 51-60 old., mutatók: politológia / európai integráció / stabilitás / magyar-magyar viszony / állampolgárság / magyar-román kapcsolatok / nemzet / magyarok (romániai) / Magyarország / Románia / SZILÁGYI Zsolt

MIRNICS Károly Fórum. Külpolitika, euró-atlanti és összmagyar integráció. Magyarország külpolitikája Jugoszlávia(Szerbia) felé és a vajdasági magyarság. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 57-60 old., mutatók: politológia / európai integráció / jugoszláv konfliktus / magyarok (jugoszláviai) / magyar-szerb kapcsolatok / szerbek / / Magyarország / Jugoszlávia / Vajdaság / Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) / Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)

ZILAHI Tibor Búcsú a mítoszoktól. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 142-148 old., mutatók: politikatörténet / politikai mítosz / mítosz (politikai) / szerbek / nacionalizmus / nacionalizmus (szerb) / szerb nacionalizmus / jugoszláv konfliktus / Jugoszlávia / TITO Joszip Broz / COSIC Dobrica / SZTÁLIN J.V.

VOGEL Sándor Fórum. Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció. Az euroatlanti integráció és a román Közép-Európa-felfogás. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 76-85 old., mutatók: politológia / európai integráció / civilizációs konfliktusok / közép-európaiság / románok / román politikai rendszer / politikai rendszer (román) / Magyarország / Románia / Balkán / Erdély / Közép-Európa / HUNTINGTON Samuel / ILIESCU Ion / ZAMFIRESCU Elena / HUREZEANU Emil

KORHERCZ Tamás Nemzetiségi konfliktusok esélyei a Vajdaságban. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 174-189 old., mutatók: politológia / etnikai konfliktusok / magyarok (jugoszláviai) / kisebbségi kérdés / jugoszláv konfliktus / Jugoszlávia / Vajdaság / MILOSEVICS Svobodan / Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) / Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség

VARGA Andrea ; VINCZE Gábor Archívum. Kállay Gyula nemhivatalos látogatása Bukarestben, 1959 nyarán. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 89-92 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségi kérdés / magyar-román kapcsolatok / KÁLLAY Gyula / KÁDÁR János / CEAUSESCU Nicolae / RAUTU Leonte

Archívum. Gyorsírásos feljegyzés a Nicolae Ceauescu, Leonte Rutu, Vass Gizella, Josif Ardeleanu, valamint Kállay Gyula között 1959. július 16-17-én sorra került megbeszélésről (részletek). Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 93-142 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / Trianon / kisebbségi kérdés / nacionalizmus / Erdély, 1945-1964 / Erdély / Magyarország / Románia / KÁLLAY Gyula / CEAUSESCU Nicolae / RAUTU Leonte / PETŐFI Sándor / KOSSUTH Lajos / BALCESCU Nicolae / Kiadói Főigazgatóság

Magyarország és a határon túli magyarság - 1999" konferencia nyilatkozata. (Budapest, 1999. február 20.). Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 148-154 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / magyar-magyar viszony

Dokumentumok. A magyar Állandó Értekezlet megalakulásához kapcsolódó feladatokról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és határozathozatala. 57. ülésnap - 1999.03.23. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 155-168 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / magyarok / Trianon / Magyarország / Kárpát-medence / Magyar Állandó Értekezlet (MAÉ)

TAMÁS Sándor Vitaindító. Pro és kontra a kettős állampolgárságról. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 169-181 old., mutatók: alkotmányjog / nemzetközi jog / állampolgárság (kettős) / magyarok (romániai) / eredetvizsgálat / magyarok / Kárpát-medence

REITER József A szlovákiai magyar Koalíció pártja kormányzati tevékenységének első négy hónapja. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 182-193 old., mutatók: politikatörténet / kormányzati szerepvállalás (MKP) / magyarok (szlovákiai) / Szlovákia / Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia)

DEMETER Attila Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Gazdagok vagy különcök legyünk? Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 13-15 old., mutatók: gazdaságpolitika / magyarok (romániai) / európai integráció / BIRTALAN Ákos

PÓSA Krisztián Szandzsák, a rejtett tartomány. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 194-230 old., mutatók: kisebbségtörténet / történeti demográfia / politikatörténet / szandzsáki bosnyákok / bosnyákok / Balkán / Szandzsák / Jugoszlávia / Novi Pazar

VALLASEK Magdolna Márta A 118/1990 számú törvényereju rendelet értelmezése és alkalmazása közti eltérések néhány erdélyi megyében, kölönös tekintettel Kolozs megyére. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 267-280 old., mutatók: közjog / román földtörvény, 1990 / Erdély

ZSIGMOND Attila A Petőfi-Schiller egyetem megjelenítése az országos román sajtóban. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 281-292 old., mutatók: médiaszociológia / sajtórecenzió / politika-szociológia / sajtó / magyar felsőoktatás (romániai) / román sajtó / mass-media / sajtó / felsőoktatás / Adevarul / Curierul National / Ziua / Evenimentul Zilei

SIMON Sándor A szövetkezeti törekvések múltja és jelene. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 249-259 old., mutatók: intézménytörténet / gazdaságtörténet / szövetkezetek / szövetkezeti mozgalom / Európa / Magyarország / Erdély / Raiffeiseni Szövetkezetek Szövetsége / Marosvásárhelyi Hitelszövetkezet / Kolozsvári Gondoskodó Társaság / Hangya (szövetkezet) / ICECÓP (szövetkezeti központ) / UCECOM (szövetkezeti központ)

BAKK Miklós Szemle. Diskurzus és valóság: a román paradoxon. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 295-299 old., mutatók: politika-filozófia recenzió / románok / BOIA Lucian / ALEXANDRESCU Sorin

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1997-1998). Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 300-302 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

LAMPL Zsuzsanna ; SORBÁN Angella A szlovákiai és erdélyi magyarok médiapreferenciái és fogyasztói szokásai. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 231-248 old., mutatók: médiaszociológia / sajtó / rádió / televízió / mass-media / magyarok (romániai) / magyarok (szlovákiai) / Szlovákia / Erdély / Duna Tv / Romániai Magyar Szó

STIPKOVITS Ferenc A szlovén külpolitika aktuális jellemzőiről. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 260-266 old., mutatók: politikatörténet / politika-szociológia / szlovén külpolitika / Szlovénia

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1984). Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. sz., 303-304 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

BENYHE István Fórum. A kettős állampolgárságról. Kettős állampolgárság a Kárpát-medencében? Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 3-8 old., mutatók: politológia / kettős állampolgárság l: állampolgárság (kettős) / állampolgárság (kettős) / Trianon / zsidók / magyarok / európai integráció / Románia / Európa / TAMÁS Sándor

BORBÉLY Imre Fórum. A kettős állampolgárságról. Pro vagy kontra. A magyar állampolgárság alanyi jogának kiterjesztése minden magyarra. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 9-26 old., mutatók: politológia / állampolgárság (kettős) / európai integráció / Trianon / magyarok / németek / TAMÁS Sándor / Magyarok Világszövetsége (MVSZ) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BÁN Tamás A kisebbségvédelem szolgálatába állítható nemzetközi egyezményekről. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 149-162 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségvédelem / emberi jogok / egyéni jogok / kollektív jogok / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete

CSAPÓ I. József Fórum. A kettős állampolgárságról. Szabadon választott nemzeti önazonosság, önként vállalt kettős állampolgárság. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 27-31 old., mutatók: nemzetközi jog / politológia / állampolgárság (kettős) / magyarok (romániai) / Európai Egyezmény Az Állampolgárságról / identitásválasztás / TAMÁS Sándor

COLTEA Tibor Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Mire alapozhat egy kisebbség, ha önálló intézményrendszert akar kiépíteni. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 10-12 old., mutatók: gazdaságpolitika / intézményszociológia / magyarok (romániai) / kisebbségi intézményrendszer / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Tulipán Kft.

HARRACH Gábor Fórum. A kettős állampolgárságról. Különleges státus és nemzetgyarapodás. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 32-39 old., mutatók: demográfia / politológia / állampolgárság (kettős) / identitásválasztás / nemzet (politikai & kultúr-) / TAMÁS Sándor

PATAKI Gábor Zsolt Fórum. A kettős állampolgárságról. Közép-európaiság és többes állampolgárság. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 32-39 old., mutatók: közjog / politológia / állampolgárság (kettős) / magyarok / közép-európaiság / Kárpát-medence / Közép-Európa

Archívum. 261. számú törvény. Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 197-199 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / román állampolgárság / állampolgárság (román) / Erdély, 1944-1950 / Románia / Erdély

KOKES János Fórum. A kettős állampolgárságról. Európai integráció, Schengen és a határon túli magyarság. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 50-56 old., mutatók: közjog / politológia / állampolgárság (kettős) / Schengeni Egyezmény / Európai Egyezmény az Állampolgárságról / Kárpát-medence / CSOÓRI Sándor / ORBÁN Viktor / PATRUBÁNY Miklós / MARKÓ Béla / Magyarok Világszövetsége (MVSZ) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Erdélyi Magyar Kezdeményezés (EMK) / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / Független Kisgazda Párt (FKGP) / Magyar Demokrata Fórum (MDF)

VINCZE Gábor Archívum. Allampolgárság és kisebbségpolitika Romániában a II. világháborút követő években. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 191-196 old., mutatók: politikatörténet / román kisebbségpolitika / állampolgárság (román) / román állampolgárság / Erdély, 1944-1950 / kisebbségpolitika / Románia / Erdély / GROZA Petru / PATRASCANU Lucreiu / Magyar Népi Szövetség (MNSZ)

KOVÁCS Péter Fórum. A kettős állampolgárságról. Schengen és a határon túli magyarság. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 57-70 old., mutatók: nemzetközi jog / politológia / állampolgárság (kettős) / Schengeni Egyezmény / Maastrichti Szerződés / Trianon / Magyarország / Kárpát-medence / Európai Unió (EU) / Európa Tanács (ET)

Archívum. Igazságügyi Minisztérium 12. számú Rendelet. Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 200-204 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / román állampolgárság / állampolgárság (román) / Erdély, 1944-1950 / Románia

TÓTH Judit Fórum. A kettős állampolgárságról. A diaszpora jogállása a magyar Köztársaság jogrendjében. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 71-92 old., mutatók: közjog / politológia / nemzetközi jog / állampolgárság (kettős) / magyar diaszpora l: magyar emigráció / alapszerződések / kisebbségvédelem / magyarok / emigráció / Magyarország / Kárpát-medence

Európa Tanács, Strassbourg, 1997. május 14. Európai konvenció az állampolgárságról és magyarázó jelentés. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 141-190 old., mutatók: nemzetközi jog / politikai dokumentumok / Európai Egyezmény az Állampolgárságról / állampolgárság (kettős) / Európa Tanács (ET)

Dokumentumok. Törvény a román állampolgárságról(1991). Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 119-127 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / román állampolgárság / állampolgárság (román) / Románia

Dokumentumok. 1980. évi 2. számú Törvényerejű rendelet a magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárság eseteinek megoldásáról és megelőzéséről Bukarestben, az 1979. évi június hó 13. napján aláírt Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 113-118 old., mutatók: nemzetközi jog / politikai dokumentumok / állampolgárság (kettős) / Románia / Magyarország

Megállapodás a Vajdaság és a vajdasági nemzeti közösségek önkormányzatának politikai és jogi kereteiről (tervezet). Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 316-328 old., mutatók: közjog / politológia / politikai dokumentumok / magyarok (vajdasági) l: magyarok (jugoszláviai) / magyarok (jugoszláviai) / önkormányzat / vajdasági magyarok l: magyarok (jugoszláviai) / Jugoszlávia / Vajdaság

Dokumentumok. 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 129-135 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / magyar állampolgárság / állampolgárság (magyar) / Magyarország

Dokumentumok. 125/1993(IX. Korm. rendelet) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 136-140 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / állampolgárság (magyar) / magyar állampolgárság / Magyarország

VARGA Attila Fórum. A kettős állampolgárságról. Néhány észrevétel a kettős állampolgárság vitájához. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 45-49 old., mutatók: közjog / nemzetközi jog / állampolgárság (kettős) / állam & egyén & társadalom / Európai Egyezmény az Állampolgárságról / TAMÁS Sándor

Fórum. A kettős állampolgárságról. Románia Parlamentje. Parlamenti Információs Főosztály. Tanulmányi és Kutató Központ. A kettős állampolgárság. Dokumentumtanulmány. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 93-112 old., mutatók: összehasonlító jog / politológia / politikai dokumentumok / állampolgárság (kettős) / Németország / Belgium / Spanyolország / Olaszország / Hollandia / Portugália / Svájc / Anglia / Franciaország / Románia

KÓNYA Sándor Fórum. Legyen hazánk ha már volt! Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 48-56 old., mutatók: politika-filozófia / kultúra & politika / nemzetállam / lojalitás / romániai magyar egyetem / magyar felsőoktatás (romániai) / politika / ideológia / kultúra / politika / felsőoktatás / KÖTŐ József / KLEBERSBERG Kúno / ORTEGA Y GASSET Jose / ARON Raymond / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

LÁZÁR Imre Kisebbségben a modern idők után. Az organikus szabadelvűség előfeltevései és a kisebbségi lét ökológiája. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. sz., 144-157 old., mutatók: humán ökológia / ökológia / / kisebbségi lét / empátia / szeretet / tolerancia / kisebbség & többség / posztmodern & modern / KARÁCSONY Sándor / CHOMSKY Noam / DERRIDA Jacques / LYOTARD Jean Francois

ANDRÁS Péter A kisebbségi probléma játékelméleti-gazdasági megközelítése. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. sz., 241-258 old., mutatók: játékelmélet / politológia / nemzetiségi kérdés l: kisebbségi kérdés / kisebbség & többség / kisebbségi kérdés / diszkrimináció / asszimiláció

BERNÁDY György Archívum. Megjegyzések az "Első kísérlet"-hez. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 264-283 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / oral-history / sajtó / csúcsai-paktum / "liberális-paktum" l: csúcsai paktum / Csúcsa / GYÁRFÁS Elemér / BERNÁDY György / JÓSIKA Sámuel / BRATIANU Ionel / SÁNDOR József / AVERESCU Alexandru / GRANDPIERRE Emil / GROZA Petru / GOGA Octavian / UGRON István / BETHLEN György / Országos Magyar Párt (OMP) / Néppárt (PP) / Magyar Kisebbség / Lupta

GYÁRFÁS Elemér Archívum. Válaszom Bernády György barátomnak. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 284-285 old., mutatók: politikatörténet / oral-history / csúcsai-paktum / BERNÁDY György / GYÁRFÁS Elemér / BRATIANU Ionel

BIRTALAN Ákos Vitaindító. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Gondolatok az önnálló gazdasági életről kisebbségi létfeltételek közepette. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 286-292 old., mutatók: gazdaságpolitika / közgazdaság / magyarok (romániai) / privatizáció / rendszerváltás / önkormányzat / magyar gazdaság (romániai) / gazdaság (romániai magyar) / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás

BODÓ Barna Sajtó és regionalizmus. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. sz., 271-288 old., mutatók: médiaszociológia / sajtó / sajtó / regionalizmus / mass-media / mass-media & politika / politika & mass-media / politika / Temesvári Új Szo / Heti Új Szó / Renasterea Banateana / Adevarul / Timisoara

MOLNÁR Gusztáv Még egyszer az erdélyi kérdésról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 293-315 old., mutatók: geopolitika / politikatörténet / politika-filozófia / erdélyi kérdés / európai integráció / magyarok (romániai) / románok / erdélyi románok / politikai elit / román nacionalizmus / választások (romániai, 1996) / elit / politika / Románia / Erdély / ANDREESCU Gabriel / MARINO Adrian / BARBU Daniel / GHERMAN Sabin / ALEXANDRESCU Sorin / Román Demokrata Konvenció (CDR) / Demokrata Párt (PD) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNTCD) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / Nagy-Románia Párt (PRM)

ANTOHI Sorin Transzilván prizma. A románok 1995-ben: szimbolikus földrajz és társadalmi identitás. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. sz., 116-127 old., mutatók: politológia / kultúrfilozófia / politika-filozófia / román nemzeti önkép / románok / közép-európaiság / román értelmiség / értelmiség / román autochtonizmus / autochtonizmus (román) / homogénizáció / mítosz (politikai) / politikai mítosz / román társadalom / Európa / Kelet-Európa / Közép-Európa / ANDREESCU Gabriel / PALER Octavian / PATAPIEVICI Horia-Roman / NEMOIANU Virgil / POPPER Karl R.

WILETS James Fórum. Romániai kisebbségi törvények. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 151-153 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

GYÁRFÁS Elemér Archívum. Az első kísérlet. Az Averescu-paktum előzményei, megkötésének indokai, szövege, módosításai, következményei, felbomlása és tanulságai. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 217-263 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / oral-history / csúcsai-paktum / Csúcsa / GOGA Octavian / AVERESCU Alexandru / GYÁRFÁS Elemér / BERNÁDY György / JÓSIKA Sámuel / MANIU Iuliu / ANGHELESCU Constantin / SÁNDOR József / UGRON István / GRANDPIERRE Emil / BRATIANU Ionel / GROZA Petru / BETHLEN György / Magyar Szövetség (MSZ) / Magyar Néppárt (MNP) / Magyar Nemzeti Párt (NP) / Országos Magyar Párt (OMP) / Román Néppárt (PPR)

Archívum. A Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlésének Elnöksége. 125. számú rendelet a román állampolgárságról. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. sz., 209-216 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / állampolgárság (román) / román állampolgárság / Románia

BAKK Miklós ; SZÁSZ Alpár Zoltán ; SZÉKELY István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 3-52 old., mutatók: politikaszociológia / politológia / román választási rendszer / román pártrendszer / választások (romániai, 2004) / RMDSZ / Szociáldemokrata Párt(PSD) / Nagy-Románia Párt (PRM) / D.A. Szövetség (PD +PNL) / Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNTCD) / ÚJ Genráció Pártja (PNG) / Demokrata Párt (PD) / Nmezeti Liberális Párt (PNL) / GALLAGHER Michael / NASTASE Adrian / BASESCU Traian / TUDOR Corneliu Vadim / MARKÓ Béla

BUTI Daniel A román pártrendszer egy funkcionális forma keresésében Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 53-61 old., mutatók: politológia / politikai szociológia / politikai analízis / román pártrendszer / Demokrata Párt(PD) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / D.A. Szövetség (PD+PNL) / Román Humanista Párt (PUR) / Szociáldemokrata Párt (PSD) / Nemzeti Unió (PSD+PUR) / Nagy-Románia Párt / RMDSZ / választások (romániai, 2004)

FLONTA Vlad A harmadik Románia Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 63-73 old., mutatók: politikai analízis / politológia / politikai szociológia / NASTASE Adrian / BASESCU Traian / választások (romániai, 2004) / választási abszenteizmus / politikai kultúra / ALMOND Gabriel / VERBA Sydney / román társadalom / román választási rendszer / Nemzeti Unió (PSD=PUR) / D.A. Szövetség (PD=PNL) / választási programok / / választási kampány / STOLOJAN Theodor / ILIESCU Ion / Pro Democratia / PARVULESCU Cristian / Nagy-Románia Párt (PRM) / TUDOR Corneliu Vadim / román pártrendszer

RADU Alexandru A pártrendszerről Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 74-82 old., mutatók: politológia / román pártrendszer / LIJPHART Arend / választások (romániai, 2004) / román parlament / Románia / PARVULESCU Cristian / PREDA Cristian

Dokumentumok. A 2004. november 28-i és december 12-i elnökválasztások eredményei Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 83-92 old., mutatók: politikai dokumentumok / választások (romániai, 2004)

GERENCSÉR Balázs Nyelvi jogok - törvények (1). Az 1920. évi csehszlovák nyelvtörvény Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 93-104 old., mutatók: politikatörténet / összhesonlító jog / nyelvi jogok / kisebbségi jogok / nyelvtörvény (1920., csehszlovák) / Népszövetség / Sain-Germain-en-Laye-i szerződés / FLACHBARTH Ernő / Kárpátalja / Csehszlovákia

NETTL John Peter Az állam mint fogalmi változó Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 105-137 old., mutatók: politológia / politikai filozófia / állam / államiság / szuverenitás / nemzetállam / hatalom / állami autonómia / állam & nemzet / állam & kormányzat / társadalomtudomány / konszenzuális társadalom / állam & politikai rendszer / európai államok / WATKINS Frederick / MARX Karl / LENIN V.I. / HEGEL G.W.F.

FÓRIKA Éva Hitelek és tévhitek eloszlatásáért: az Európai Unió és a kisebbségvédelem Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 138-197 old., mutatók: politológia / politikatörténet / nemzeti kisebbség & etnikai kisebbség / kisebbségvédelem / Európai Unió (EU) / Egységes Európai Okmány / Maastrichti Szerződés / Amszterdami Szerződés / Nizzai Szerződés / Európai Alkotmányos Szerződés / EU-bővítés / romániai magyarok / Románia

HORVÁTH Tamás - RÍZ Ádám Kárpát-medencei magyarok támogatásának új lehetőségei az Európai Unióban Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 198 old., mutatók: közigazgatás / támogatáspolitika / határon túli magyarok / Magyarország / Európai Unió / Nemzet Fejlesztés Terv / magyar nemzetpolitika / magyar-magyar viszonykisebbségi kérdés / nemzeti fejlesztési programok

KOVÁCS Péter Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 220-252 old., mutatók: jogtörténet / politológia / kisebbségvédelem / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Emberi Jogok Európai Bírósága / nyelvi jogok / jogelemzés / kazuisztika / cigánykérdés

PÉNTEK János ; KÁSA Zoltán ; NÉDA Árpád ; SÁRKÁNY-KIS Endre Tervezet a BBTE két önálló, magyar oktatási nyelvű karának létrehozására Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 253-271 old., mutatók: romániai magyar felsőoktatás / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)) / romániai magyar egyetem

SZAVÁRI Attila Magyar berendezkedés Észak-Erdélyben (1940. szeptember - 1941. április) Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 272-304 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / bécsi döntés (második, 1940) / Erdély, 1940-1944 / Észak-Erdély / TELEKI Pál / magyar-román kapcsolat / Magyarország / Románia / atrocitások (Erdély, 1940-1944) / észak-erdélyi katonai köigazgatás / WERTH Henrik / erdélyi értekezlet / Erdélyi Párt (EP)erdélyi kérdés / BETHLEN István / észak-erdélyi nyelvpolitika / észak erdélyi polgári közigazgatás

TORÓ Tibor Erdélyi törésvonalak - a romániai magyar politika megjelenése a magyar sajtóban Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 305-331 old., mutatók: sajtóanalízis / sajtószociológia / romániai magyar politika / magyarországi sajtó / politikai diszkurzus / autonómia / erdélyi kérdés / Magyar Nemzet / Népszabadság / FOUCOULT Michel / RMDSZ / Magyar Polgári Szövetség (Románia) / Erdélyi Magyar Nemzeti tanács (EMNT) / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / magyar-román kapcsolat / MARKÓ Béla

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék