meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    2004: 71 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-71
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


Románia Parlamentje Véleményezése a Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslatról Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 313-324 old., mutatók: politikai dokumentumok / autonómia / Székelyföld / székely autonómia / Csapó-féle autonómiatervezet

Szerződés az európai alkotmány létrehozásáról. (Részlet) Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 81-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / Eu-alkotmány / európai integráció

Csatlakozási kritériumok Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 113-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / csatlakozási feltételek / európai integráció

Az uniós befizetők és nettó felvevők sorrendje Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 115 old., mutatók: politikai dokumentumok / európai integráció

Románia pénzügyi csomagja Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 116-120 old., mutatók: politikai dokumentumok / európai integráció / Románia

Következtetés Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 129-134 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-csatlakozás / Románia / csatlakozási feltételek

Az Európai Bizottság 2004. évi jelentése. Románia előrehaladása a csatlakozási folyamatban Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 135-138 old., mutatók: politikai dokumentumok / EU-csatlakozás / Románia / csatlakozási feltételek

A csatlakozási tárgyalások helyzete Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 139 old., mutatók: politikai dokumentumok / EU-csatlakozás / európai integráció / Románia

Dokumentumok. A 2004. november 28-i és december 12-i elnökválasztások eredményei Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 83-92 old., mutatók: politikai dokumentumok / választások (romániai, 2004)

AGOSTON András Autonómia, nemzeti integráció Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 30-38 old., mutatók: politikai analízis / autonómia / nemzeti integráció / politikai elit / ORBÁN Viktor / multietnikus társadalom / állampolgárság (kettős) / státustörvény / Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP)

ANDREESCU Gabriel Szkepticizmus és optimizmus vetélkedése Románia integrációja kapcsán Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 12-17 old., mutatók: politikai analízis / EU-csatlakozás / euroszkepticizmus / GALLAGHER Tom / NICULESCU Tóni / Románia / Törökország / EU-alkotmány / európai integráció / integrációs feltételek

BAKK Miklós Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 39-60 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / politológia / autonómia-tervezetek 1990-2004 / Nemzetiségi Statútum / RMDSZ-kongresszusok / RMDSZ-Kolozsvári Nyilatkozat / CSAPÓ József / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / SZILÁGYI N. Sándor / autonómia-statútumok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / BODÓ Barna / SZÁSZ Alpár Zoltán / RMDSZ-program / regionalizmus / Székelyföld / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / TŐKÉS László / Székely Nemzeti Tanács (SZNT) / európai integráció

BAKK Miklós Kerettörvény a régiókról. Tervezet Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 236-246 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / régió-kerettörvény (tervezet)

BAKK Miklós Törvény Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról. Tervezet Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 246-249 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / Székelyföld / régiók

BAKK Miklós Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma. Tervezet Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 250-260 old., mutatók: közjog / politikai dokumentumok / autonómia / Székelyföld / Bakk- féle autonómiatervezet / székely autonómia

BAKK Miklós Politikai vízió és szakmai érvelés. Válaszok az autonómiavitában megfogalmazott kritikára Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 186-194 old., mutatók: politológia / autonómia / KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / BORBÉLY László / VARGA Attila / TORÓ T. Tibor / regionalizmus / MÁRTON János

BAKK Miklós ; SZÁSZ Alpár Zoltán ; SZÉKELY István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 3-52 old., mutatók: politikaszociológia / politológia / román választási rendszer / román pártrendszer / választások (romániai, 2004) / RMDSZ / Szociáldemokrata Párt(PSD) / Nagy-Románia Párt (PRM) / D.A. Szövetség (PD +PNL) / Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNTCD) / ÚJ Genráció Pártja (PNG) / Demokrata Párt (PD) / Nmezeti Liberális Párt (PNL) / GALLAGHER Michael / NASTASE Adrian / BASESCU Traian / TUDOR Corneliu Vadim / MARKÓ Béla

BÁRDI Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. (A magyar elképzelések 1918-1940) Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 329-376 old., mutatók: politikatörténet / erdélyi kérdés / Erdély, 1918-1939 / magyar-román viszony / nemzetpolitika / Supplex Libellus Valachorum / hatalomváltás, 1918 / második bécsi döntés / TISZA István / JÁSZI Oszkár / transzilvanizmus / Székely Társaságok Szövetsége / Országos Magyar Szövetség / / Erdélyi Szövetség / BETHLEN István / román kisebbségpolitika / Román Központi Nemzeti Tanács / BÉKÉSI András / APPONYI Albert / kantonizáció / Trianon / JANCSÓ Benedek / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / Gyulafehérvári Határozatok / Magyar Revíziós Liga / GRANDPIERRE Emil / KÓS Károly / PAÁL Árpád / Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Nemzeti Szövetség / Magyar Néppárt (MNP) / JAKABFFY Elemér / székely közület / MANIU Iuliu

BAUER Tamás Az autonómia dilemmái Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 61-66 old., mutatók: politológia / kisebbségi lét / szovjet autonómia modell / svájci autonómia modell / többség & kisebbség / etnikai autonómia / autonómia modellek / Kárpát-medence / belga autonómia modell

BENKŐ Levente Önkép és tükörkép - Románia az EU-kapujában? Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 18-31 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-csatlakozás / csatlakozási feltételek / ROMAN Petre / NASTASE Adrian / GEOANA Mircea / román gazdaság / román mentalitás / korrupció / Románia / NICHOLSON Emma / VERHEUGEN Günter / csatlakozási feltételek / Európai Unió (EU) / NATO / GALLAGHER Tom / Szociáldemokrata Párt (PSD) / RMDSZ

BERÉNYI Dénes ; EGYED Albert ; KULCSÁR SZABÓ Enikő A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát medence kisebbségi régióiban Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 195-208 old., mutatók: oktatásszociológia / magyar tudományos utánpótlás

BJOLA Corneliu A közösségi habitus és az európai integráció Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 32-35 old., mutatók: politikai analízis / európai integráció / EU-közösségi habitus / EU-csatlakozás / Románia / RMDSZ

BODÓ Barna Autonómia-paradoxonok Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 67-72 old., mutatók: politikai analízis / autonómia / BAKK Miklós / SALAT Levente / félelem / BIBÓ István / többség & kisebbség / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / etnikai szavazás / érdekképviselet

BORBÉLY Imre A magyar állampolgárság odaítélése minden azt igénylő magyarnak és az erdélyi magyar autonómia Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 73-80 old., mutatók: politológia / politikai analízis / autonómia / nemzeti integráció / kisebbségi lojalitás / állampolgárság (kettős) / elvándorlás / HORTHY Miklós / európai integráció

BORBÉLY László A mindennapok jövőbe vezető hosszú útja Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 81-87 old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / székely autonómia / CSAPÓ József / BAKK Miklós / asszimiláció / POPA-LISSEANU Gheorghe / ANGHELESCU Constantin / CALIANI August / CEAUSESCU Nicolae / Trianon / székelyek / romániai magyarok / autonómia / kisebbségi jogok / Székelyföld

BORBÉLY Zsolt Attila Az autonómia mint nemzetpolitikai imperativus Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 88-105 old., mutatók: KÁNTOR Zoltán / MAJTÉNYI Balázs / autonómia / Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) / RMDSZ / RMDSZ-Kolozsvári Nyilatkozat / BORBÉLY Imre / RMDSZ-belső ellenzék / / MARKÓ Béla / Reform Tömörülés / RMDSZ-kongresszusok / RMDSZ-Szövetségi Képviselők Tanácsa / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) / RMDSZ-politika

BOTTONI Stefano A hontalan forradalmár Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 143-150 old., mutatók: politikatörténet / koncepciós perek / SZOBOSZLAY Aladár / Keresztény Dolgozók Pártja / FINTINARU Alexandru / Confederatio

BRUNNER Georg ; KÜPPER Herbert Európai autonómia megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája Magyar Kisebbség, 2004, 1-2 sz., 466-496 old., mutatók: politológia / közjog / egyenlőség / autonómia-modellek / kisebbség / kisebbség & többség / CAPOTORTI Francesco / DESCHENES Jules / magyar kisebbségi törvény / Európa Tanács (ET) / kisebbségi jogok / kisebbségi identitás / kisebbségi lojalitás / területi autonómia / személyi autonómia / képviselet / kisebbségi intézményrendszer / konfliktuskezelés

BUTI Daniel A román pártrendszer egy funkcionális forma keresésében Magyar Kisebbség, 2004, 4 sz., 53-61 old., mutatók: politológia / politikai szociológia / politikai analízis / román pártrendszer / Demokrata Párt(PD) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / D.A. Szövetség (PD+PNL) / Román Humanista Párt (PUR) / Szociáldemokrata Párt (PSD) / Nemzeti Unió (PSD+PUR) / Nagy-Románia Párt / RMDSZ / választások (romániai, 2004)

CHILIAN Nona ; PLATON Victor Az Európai Unió régiófejlesztési politikája. Célkitűzések és eszközök Magyar Kisebbség, 2004, 3 sz., 121-127 old., mutatók: gazdasági analízis / európai integráció / Európai Unió (EU) / Románia / Zöld Könyv

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék