meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    2003: 81 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-81
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


IRATOK az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról. Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 85-131 old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / támogatáspolitika / Erdély, 1918-1939 / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Társadalmi Szervezetek Központja

IRATOK a szomszédos szocialista országok magyarságának kulturális támogatásáról Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 132-166 old., mutatók: politikai dokumentumok / támogatáspolitika / politikatörténet / Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / kisebbségi kérdés

REGIONÁLIS és helyi dimenziók Európában Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / területfejlesztés / regionalizmus / Európai Unió (EU) / régiók / Régiók Bizottsága / EU Alkotmány / EU-közösségi jog / regionális politika /

ROMÁNIA állásfoglalása Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: területfejlesztés / regionális politika / politikai dokumentumok / Románia / Európai Unió (EU) / regionális intézményrendszer (Románia)

A Magyar Párt igen tisztelt elnökségének! [Krenner Miklós magánhagyatéka, OSZK] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Erdély, 1918-1939 / Országos Magyar Párt-reformcsopot

Az Elnöki Tanács kommünikéje az emlékiratról [1926 október 3. Krenner Miklós magánhagyatéka OSZK] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Erdély, 1918-1939 / Országos Magyar Párt-reformcsopot

KRENNER Miklós a reformcsoport céljairól {Keleti Újság, 1926 október 13] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Erdély, 1918-1939 / Országos Magyar Párt-reformcsopot

Nagyságos Krenner Miklós Úrnak [Tabéry Géza, Nagyvárad, 1926 november 16} Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / TABÉRY Géza / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

Dr. Kecskeméthy István Nyilatkozata a Krenner csoportról, a pártegységről és a Magyar Párt mai vezetőségéről [Nagyvárad, 1926 november 28] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

KRENNER Miklós megállapítja, hogy a reformcsoport kiegyenlítő munkáját mindenben meghiúsították [Keleti Újság, 1927 május 8] Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / Országos Magyar Párt (OMP) / Országos Magyar Párt-reformcsopot / Erdély, 1918-1939

Az Udvarhely magyaei gazdasági egyesület folyó 1902. évi október 30-án 292/1902. szám alatt kelt és a m. kir. földművesügyi miniszterhez intézett felirata (Magyar Országos Levéltár, K 184} Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 90-92 old., mutatók: területrendezés / Udvarhely megye / gazdaságtörténet

Az Erdélyi szövetség munkaterve. [Kolozsvár, Lyceum, 1917] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 106-114 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdélyi Szövetség / Erdély, 1910-1918 / magyar kisebbségpolitika, 1910-1918

A Magyar Népi Szövetség sóváradi szervezetének jegyzőkönyvei (válogatás). [Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye, K410. sz] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 165-184 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdély, 1944-1950 / Sóvárad / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Maniu-gárdák / kollektivizálás

Jelentés a csíksomlyói búcsúról. [Arhiva nationala a judetului Mures, Fond 1073] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 192-197 old., mutatók: politikai dokumentumok / csíksomlyói búcsú / Erdély, 1944-1950 / MÁRTON Áron

J.V. Sztálin távirata Gheorghiu-Dejnek az új román Alkotmány előkészítésében nyújtandó segítségről. [[RCHIDNI Fond 2, Opis 2] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 2002 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

A. Visinszkij észrevételei a Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 203-207 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

V.M. Molotov kísérőfeljegyzése J.V. Sztálinhoz, és észrevételek A Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban [RCHIDNI Fond 82., Opis 2] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 208 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Tervezet. A Román Munkáspárt Központi Bizottságának. Gheorghiu -Dej elvtársnak Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 209-211 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i üléséről Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 219-225 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1952

Tájékoztatás a nemzetiségi problémáról. Maros tartomány Pártbizottsága. A Pártvezető Szervek Osztálya. Szakszervezet és IMSZ. Pártdokumentáció Osztálya. {Arhivele Nationale dierectia Judeteana Mures, fond 1134, dosar 46/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 226--228 old., mutatók: politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / Maros megye / Erdély, 1945-1964

Jelentés "A tanulok kommmunista neveléséröl a hathonapos partsicolában" Magyar autonóm Tartományi Pártbizottsága 6 Honapos iskolája. [Arhivele Nationale Directia Judeteana Mures, fond 1134...dosar 44/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 229-235 old., mutatók: politikai dokumentumok / Magyar Autonóm Tartomány / Erdély, 1950-1964

Tájékoztató a propagandista-képző kurzus első évfolyamáról. A Román Munkáspárt Maros tartományi Bizottsága. Propaganda és Agitációs Osztály. [Arhivele nationale directia judeteana Mures, fond 1134, dosar 46/1952] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 236-238 old., mutatók: politikai dokumentumok / propagandista-kurzus / Maros-megye

Tájékoztató. [Arhivele nationale Dierctia Judeteana Mures, fond 1134, dosar 73/1953] Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 239-240 old., mutatók: politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / Magyar Autonóm Tartomány / Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet / Maros megye

ALBRECHT Dezső felszólalása a felhatalmazási törvény vitájában, az Erdélyi Párt vezérszónókaként. Az országgyűlés képviselőházának 268. ülése 1942. június 17-én, szerdán. [Az 1939. évi június 10-re meghírdetett Országgyűlés képviselőházi naplója XIV köt. Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 144-162 old., mutatók: politikai dokumentumok / Erdélyi Párt (EP) / Erdély, 1940-1945 / magyar-román viszony

BAKK Miklós ; HORVÁTH Andor ; SALAT Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon Magyar Kisebbség, 2003, 1 sz., old., mutatók: politikai analízis / politikatörténet / RMDSZ-program / RMDSZ-stratégia / RMDSZ-politika / RMDSZ-struktúra / magyar-román viszony / romániai magyar társadalom / civil szervezetek / politikai közösség / konszociáció / autonómia / LIJPHART Arend / BÁRDI Nándor / BIBÓ István

BALATON Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységéről (1902-1920) Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 82-89 old., mutatók: politikatörténet / gazdaságtörténet / területfejlesztés / Székelyföld / Székely Társaságok Szövetsége / Székely Kongresszus, 1902 / 

BÁRDI Nándor Látszat és való - a budapesti kormányzatok támogatáspolitikája Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 3-35 old., mutatók: politikatörténet / támogatáspolitika / magyarságpolitika / státustörvény / kisebbségi intézményrendszer / magyar-magyar viszony / támogatási rendszer / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) / Duna Tv / alapítványok / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Illyés Közalapítvány (IKA) / kisebbségtörténet

BÁRDI Nándor Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 83-84 old., mutatók: támogatáspolitika / ANGYAL Béla / SAJTI A. Enikő / BETHLEN István / Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Népies Irodalmi társaság (NIT)

BÁRDI Nándor Kiegészítés a vitaindítóhoz Magyar Kisebbség, 2003, 4 sz., 218-222 old., mutatók: támogatáspolitika / magyar-magyar viszony / Magyar Kisebbség / erdélyi magyar közélet / közjó / SALAT Levente / MARKÓ Béla / oral-history / BÁRDI Nándor

BÁRDI Nándor Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Az Erdélyi Szövetség programváltozatai Magyar Kisebbség, 2003, 3 sz., 93-105 old., mutatók: politikatörténet / Erdély, 1910-1918 / kisebbségi kérdés / erdélyi román nemzeti mozgalom / TISZA István / / Székely Társaságok Szövetsége / Országos Magyar Szövetség / BETHLEN István / Erdélyi Szövetség / APÁTHY István / UGRON Gábor / magyar kisebbségpolitika, 1910-1918 / JÁSZI Oszkár

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék