meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    2002: 94 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-94
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


A Velencei Bizottság jelentése a nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes bánásmódról. Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 134157 old., mutatók: politikai dokumentumok / Velencei Bizottság

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1990 Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 313-316 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

Az alkotmány-javaslat főbb szakaszai {Magyar Kisebbség, 1923. 114-115} Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 93-95 old., mutatók: román alkotmány, 1923 / politikai dokumentumok

2.2. Az 1991-es Alkotmány vitája. [Geneza Constitutiei Românesti, Regia Autonoma Monitorul Oficial, 1998] Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 102-135 old., mutatók: politikai dokumentumok / román alkotmány, 1991 / DOMOKOS Géza / HAJDÚ Gábor / HOSSZÚ Zoltán

A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1990 - folytatás - Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 339-342 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia

Dokumentumok. A lakosság megoszlása nemzetiség szerint a 2002-es népszámlálási adatok alapján Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 204-221 old., mutatók: demográfia / románia népessége, 2002 / népszámlálás, romániai, 2002

A Népies Irodalmi Társaság Politikai Osztályának Tájékoztatója a romániai magyarság megszervezéséről és a népkisebbség helyzetének tanulmányozásáról (1924) Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 66-75 old., mutatók: politikatörténet / intézménytörténet / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Erdély, 1918-1939

ALT Mónika ; BOGA Emese Se vele, se nélküle. A Nemzetközi Valutaalap és Romániai kapcsolata 1989-1999 között (2000) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 242-259 old., mutatók: közgazdaság / Nemzetközi Valutaalap (FMI) / román gazdaság / Románia / hitelmechanizmusok (NVA)

BAKK Miklós A menetközbeni paradigma Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 21-26 old., mutatók: magyar nemzetpolitika / kisebbségvédelem / státustörvény / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / nemzet (politikai & kulturális) / KÁNTOR Zoltán / BAUER Tamás / SCHÖPFLIN György / modernizáció / magyarország / nemzetállam / etnicitás / magyar-román viszony / TAMÁS Pál / magyar szomszédságpolitika

BALÁZS Sándor Hatvanéves a "Huszonkét év Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 191 old., mutatók: művelődéstörténet / kisebbségtörténet / politikatörténet / MIKÓ Imre / GYÁRFÁS Elemér

BÁRDI Nándor Önszerveződés és önreflexió a két világháború közötti magyar kisebbségtörténetben. Társadalmi önszerveződés mint nemzeti önösszeszedés Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 63-65 old., mutatók: politikatörténet / művelődéstörténet / önszerveződés / Erdély, 1918-1939 / BÖHM Károly / TAVASZY Sándor / JANCSÓ Benedek / SULYOK István / Országos Magyar Párt (OMP) / Népies Irodalmi Társaság (NIT) / Tanulmányi Bizottság / Ellenzék / Keleti Újság

BÁRDI Nándor ; KOVÁCS Éva ; MISOVICZ Tibor Politikai attitüdök, nemzeti önképek az erdélyi magyarság körében (1997) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 177-201 old., mutatók: politikai szociológia / nemzeti önkép (magyarok) / sztereotípiák / romániai magyarok / politikai attitüd / románságkép (romániai magyar) / cigányságkép (romániai magyar) / romániai magyar társadalom

BAUER Tamás A státustörvény: kisebbségvédelem helyett "nemzetpolitika Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 27-44 old., mutatók: politológia / nemzetpolitika / státustörvény / Trianon / kisebbségi jogok / DURAY Miklós / CSOÓRI Sándor / CSURKA István / ANTALL József / HORN Gyula / alapszerződések / kisebbségvédelem / autonómia / magyar igazolvány / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / NÉMETH Zsolt / magyar-román viszony / magyar szomszédságpolitika / Európai Unió (EU) / Európa Tanács (ET) / Velencei Bizottság / Orbán-Nastase megállapodás / RMDSZ

BENEDEK Gyula Vélemény Varga E. Árpád: A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól c. tanulmányáról. Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 17-23 old., mutatók: demográfia / népszámlálás, romániai, 2002 / VARGA E. Árpád

BERECZKI Kinga Hozzászólás Somai József: Rendszert teremteni a civil szférában című írásához Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 12-15 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szervezetek / RMDSZ-civil szervezetek / támogatáspolitika / közösségépítés

BÍRÓ Béla Megkülönböztetett diszkrimináció? Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 40-44 old., mutatók: politikai analízis / nemzetpolitika / politológia / státustörvény / diszkrimináció / magyar igazolvány / magyar-román viszony /

BODÓ Barna Eseménytörténet és szellemrajz Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 45-53 old., mutatók: politikai szociológia / közvéleménykutatás / politikai analízis / magyar-román viszony / státustörvény / Szórvány Alapítvány

BODÓ Barna Civil önépítkezés Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 16-26 old., mutatók: intézményszociológia / támogatáspolitika / romániai magyar civil szervezetek / ARATÓ András / SALAT Levente / közösségépítés / SOMAI József / RMDSZ-civil szervezetek / VETÉSI László / szórvány-magyarok / Iskola Alapítvány / Apáczai Csere János Közalapítvány

BORBÉLY Zsolt Attila A státustörvény: magyar nemzetstratégiai alapvetés és nemzetpolitikai lakmuszpapír Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 54-667 old., mutatók: politikatörténet / politikai analízis / magyar nemzetpolitika / magyar nemzetstratégia / HORN Gyula / RMDSZ / ORBÁN Viktor / nemzet (politikai &kulturális) / KÁNTOR Zoltán / Magyarok Világszövetsége (MVSZ) / státustörvény / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / Orbán-Nastase megállapodás / SZDSZ / BAUER Tamás / EÖRSI Mátyás / NADREESCU Gabriel / MOLNÁR Gusztáv / TAMÁS GÁSPÁR Miklós / Magyar Szocialista Párt (MSZP) / magyar-román alapszerződés

CSÁSZÁR Melinda A kedvezménytörvény megjelenítése a központi román sajtóban Magyar Kisebbség, 2002, 4 sz., 291-309 old., mutatók: médiapszichológia / politikai szociológia / státustörvény / román sajtó / Cotidianul / Curentul / Evenimentul Zilei / magyar-román viszony

CSATA Zsombor A politikai adminisztratív elit változásai Csíkszeredában (1968-2000) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 260-286 old., mutatók: politikai szociológia / hatalom / elit / rendszerváltás / posztkommunizmus / ceausizmus / Csíkszereda / elit / RMDSZ / helyi tanács / BOURDIEU Pierre / SZALAY Erzsébet / SZELÉNYI Iván / TAKÁCS Károly / BÍRÓ A. Zoltán / BODÓ Julianna / GAGYI József / OLÁH Sándor

DEMÉNY Gyöngyvér Kisebbségek oktatási jogai és a magyar nyelvű felsőfokú oktatás Romániában Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 256-274 old., mutatók: oktatáspolitika / intézménytörténet / intézményszociológia / romániai magyar nyelvű oktatás / romániai magyar felsőoktatás / anyanyelvű oktatás / kisebbségi jogok / romániai magyar magánegyetem / multikulturalizmus / KYMLICKA Will / Sapientia Alapítvány / Erdélyi Magyar Tudományegyetem / Partiumi Keresztény Egyetem / MARGA Andrei / HORVÁTH Andor / KÁSA Zoltán / NÉDA Árpád / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

DUCULESCU Victor Az Alkotmány felülvizsgálatának néhány elméleti és gyakorlati szempontja Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 72-87 old., mutatók: alkotmányjog / alkotmánymódosítás / román alkotmány, 1991 / Európai Unió (EU) / európai integráció / EU-alkotmány

FARKAS Éva Civilek együtt Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 27-30 old., mutatók: intézményszociológia / romániai magyar civil szervezetek / RMDSZ-civil szervezetek

FARKAS Miklós Az érdekegyeztetés, érdekérvényesítési szolidaritás és partnerségi kapcsolatok kialakításának jelentősége a civil szerveződésben Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 31-32 old., mutatók: romániai magyar civil szervezetek / Gaudeamus Alapítvány (Segesvár) / SOMAI József

FLEISZ János Hozzászólás Magyar Kisebbség, 2002, 3 sz., 33-34 old., mutatók: intézménytörténet / civil szféra / civil szervezetek / BINCISZ

FOWLER Brigid Hozzászólás Kántor Zoltán vitaindító írásához Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 68-73 old., mutatók: politológia / állam & nemzet / posztmodern állam / státustörvény / KÁNTOR Zoltán / / Velencei bizottság / Európai Unió (EU) / Magyarország

FRÁTER Olivér Kivándorlás és menekültügyi kérdés a székelyudvarhelyi református egyházközség számadatai tükrében (1908-1936) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 202-207 old., mutatók: történeti demográfia / politikai szociológia / Erdély, 1918-1939 / kivándorlás / kiutasítás, Erdély, 1919 / reformátusok / Székelyudvarhely / Székelyudvarhelyi Református Egyházközség

GÁTI Attila ; ORBÁN Márta Privatizáció és vállalatértékelés Magyar Kisebbség, 2002, 2 sz., 275-291 old., mutatók: közgazdaság / román gazdaság / privatizáció / vállalatértékelés

GERENCSÉR Balázs ; JUHÁSZ Albin A kisebbségvédelem megvalósulása a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, ET, EBESZ, KEK) Magyar Kisebbség, 2002, 1 sz., 287-309 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségvédelem / Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) / kisebbségi jogok

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék