meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    1997: 65 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-65
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


Fórum. A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) álláspontja a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó törvényes keretekről Romániában. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 234-243 old., mutatók: közjog / alkotmányjog / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (APADOR-CH) / román alkotmány (1991) / tanügyi törvény (román, 1995) / nyelvhasználati jog / Románia / Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH)

Dokumentumok. A Kisebbségi Tanács Tervezete. Törvény a nemzeti kisebbségekről. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 330-343 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (Kisebbségi Tanács) / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Kisebbségi Tanács

Dokumentumok. Romániai Németek Demokrata Fóruma. Törvény a Romániában élő nemzeti kisebbségek védelméről. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 303-313 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (RDDF) / nyelvhasználati jog / Románia / Romániai Németek Demokrata Fóruma (RDDF)

Archívum. Nemzetiségi Statutum. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 286-291 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / Nemzetiségi Statutum / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / Erdély, 1944-1950

Dokumentumok. Törvény a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről. tervezet. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 314-329 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / nyelvhasználati jog / autonómia / személyi autonómia / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Polgári Szövetség Pártja. Törvény a nemzeti kisebbségekről. Tervezet. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 344-351 old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (PAC) / nyelvhasználati jog / kisebbségvédelem / Polgári Szövetség Pártja (PAC)

Dokumentumok. A kormány Kisebbségi Tanács tervezete, 1996. Törvény a nemzeti kisebbségekről. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., old., mutatók: közjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / kisebbségi törvénytervezet (Kisebbségi Tanács) / kisebbségvédelem / nyelvhasználati jog / vallásszabadság / vallás / Kisebbségi Tanács

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. (1995). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 415-417 old., mutatók: politológia / bibliográfia /

Dokumentumok. Referátum a kolozsvári "V. Babes" és "Bolyai J." egyetemek egyesítésére vonatkozólag (1959). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 146-148 old., mutatók: intézménytörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / egyetem-egyesítés, 1959 / felsőoktatás / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / V. Babes Tudományegyetem (Kolozsvár)

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája (1974-1975). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 417-419 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Dokumentumok. 1945/407-es számú törvény a kolozsvári magyar tannyelvű egyetem létesítéséről. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 128-129 old., mutatók: intézménytörténet / közjog / politikai dokumentumok / egyetemek / / magyar felsőoktatás (romániai) / felsőoktatás

Dokumentumok. A kolozsvári magyar egyetem ideiglenes vezetőségének javaslata az intézmény tanszemélyzetére vonatkozóan (1945. augusztus 24.) Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 130-140 old., mutatók: intézménytörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Dokumentumok. Ismeretlen szerző jelentése a Bolyai Tudományegyetem 1946. évi tavaszi helyzetéről. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 141-142 old., mutatók: intézménytörténet / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Dokumentumok. Széll Jenő bukaresti követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a romániai magyar felsőoktatást hátrányosan érintő intézkedésekről (1945. november 2.). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 143-145 old., mutatók: intézménytörténet / politikatörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás / SZÉLL Jenő / RAJK László

Dokumentumok. Az 1995-ös 84.számú (tanügyi) törvény és az azt módosító és kiegészítő 1977-es 36. számú sürgősségi kormányrendelet. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 149-207 old., mutatók: közjog / intézménytörténet / politikai dokumentumok / egyetemek / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1996). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 402-404 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. 1976-1977. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 404-408 old., mutatók: politológiai bibliográfia / bibliográfia /

ANDREESCU Gabriel ; STAN Valentin ; WEBER Renate Fórum. Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 154-184 old., mutatók: közjog / politológia / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / közösség / autonómia / személyi autonómia / nép / nemzetiségi jogok l: kisebbségi jogok / pozitív diszkrimináció / kisebbségi jogok / autonómia (személyi) l: személyi autonómia / diszkrimináció / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

ANDREESCU Gabriel ; STAN Valentin ; WEBER Renate Fórum. Megjegyzések Bakk Miklós tanulmányához. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 200-208 old., mutatók: politológia / autonómia / belső önrendelkezés / nemzetállam / közösség / Románia / BAKK Miklós / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete / Európa Tanács (ET)

ÁRDAY Lajos Magyarok a szerb-jugoszláv Vajdaságban. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 233-257 old., mutatók: politikatörténet / politika-szociológia / / magyarok (jugoszláviai) / Jugoszlávia / Vajdaság

ARTZ Donna E. Fórum. A Román Kisebbségi Bizottság Nemzeti kisebbségi törvényének és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nemzeti kisebbségekre és autonóm közösségekre vonatkozó törvénytervezetének szemléje. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 72-77 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / közösség / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

BAKK Miklós Fórum. A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) kisebbségi koncepciója. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 186-199 old., mutatók: politológia / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / közösség / autonómia / identitás (nemzeti) l: nemzeti identitás / nemzeti identitás / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / ANDREESCU Gabriel / STAN Valentin / WEBER Renate / Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

BALÁZS Sándor Fórum. A Bolyai Egyetem... Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 3-11 old., mutatók: intézménytörténet / politikatörténet / egyetemek / Erdély, 1944-1950 / Erdély, 1956 / magyar felsőoktatás (romániai) / felsőoktatás / Kolozsvár / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

BÁRDI Nándor Archívum. Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére (1918-1940). Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 281-283 old., mutatók: politológia / bibliográfia / erdélyi kérdés

BÍRÓ Sándor Archívum. A kolozsvári egyetem a román uralom alatt (1941). Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 101-127 old., mutatók: intézménytörténet / politikatörténet / oktatásszociológia / Erdély, 1918-1939 / Gyulafehérvári Határozatok / Kolozsvár / Románia / IORGA Nicolae / GHIBU Onisifor / BRANISTE Valeriu / Neamul Românesc / Gazeta Transilvaniei / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Vasgárda

BORSI-KÁLMÁN Béla Mitteleurópa" és egy "Integrált Európa" határmezsgyéjén. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 324-334 old., mutatók: geopolitika / politológia / politikatörténet / európai integráció / kisebbségi kérdés / Európa

CSAPÓ József Fórum. Törvényes keret a belső önrendelkezéshez. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 3-13 old., mutatók: közjog / nemzetközi jog / magyarok (romániai) / közösség / nemzeti identitás / szubszidiaritás / autonómia / egyéni jogok / kollektív jogok / kisebbségvédelem / területi autonómia / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / autonómia / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európa Tanács (ET)

DECKER Eileen M. Fórum. Memorandum. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 78-93 old., mutatók: összehasonlító jog / közjog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi Tanács

DEMÉNY Lajos Fórum. Természetes nemzetiségi és anyanyelvi adottságunkból fakadó feladat. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. sz., 12-21 old., mutatók: intézménytörténet / politikai publicisztika / egyetemek / magyarok (romániai) / szeparatizmus / kisebbségi kérdés / magyar felsőoktatás (romániai) / magyar egyetem (romániai) / felsőoktatás / Kolozsvár / MAGYARI VINCZE Enikő / Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

DIJK Pieter van Fórum. A különböző nemzeti kisebbségi törvénytervezetek értékelése a témakörre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel való megfelelés szempontjából. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. sz., 255-264 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ) / RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet / kisebbség / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kisebbségi tanács

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék