meister róbert
magyar kisebbség 1995-2004

 

       bibliográfiák   » magyar kisebbség repertórium 1995-2004
    év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    1995: 35 tétel lapozás: 1-30 | 31-35
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 


Eskütétel az önrendelkezésre. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 19 old., mutatók: politikatörténet / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Dokumentum. A szövetséges és társult főhatalmak és Románia között Párizsban 1919. évi december hó 9.-én aláírt szerződés. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 67-72 old., mutatók: politikatörténet / nemzetközi jog / politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / párizsi béketárgyalások, 1919 / Párizsi Szerződés, 1919

Dokumentum. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Negyvennegyedik rendes ülésszak 1201/1993. számú ajánlás az Emberi Jogok Európai Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvére a nemzeti kisebbségek jogairól. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 73-80 old., mutatók: nemzetközi jog / politikai dokumentumok / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Európa Tanács (ET) / Emberi Jogok Európai Egyezménye

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája. (1994). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 109-110 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Könyvészet. Nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1922-1952). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 114-117 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Dokumentumok. A Gyulafehérvári Határozatok. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 79-80 old., mutatók: politikatörténet / politikai dokumentumok / Gyulafehérvári Határozatok

Dokumentumok. Románia 1991 évi Alkotmánya. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 118-157 old., mutatók: alkotmányjog / politikai dokumentumok / román alkotmány (1991) / Románia

Dokumentumok. Románia 1923. évi Alkotmánya. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 81-117 old., mutatók: alkotmányjog / politikatörténet / politikai dokumentumok / román alkotmány (1923) / Románia

Könyvészet. A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája (1994). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 215-217 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

Könyvészet. A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája. (1953-1963). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 218-222 old., mutatók: bibliográfia / politológiai bibliográfia /

ANKERL Géza Tézisek a különböző anyanyelvű, fajú és gazdálkodású(háztartású) népességek kölcsönösen hasznos együttéléséről. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 170-173 old., mutatók: politika-szociológia / faji homogenizálódás / népvándorlás / vegyes társadalmak

BALÁZS Sándor Fórum. Nemzetközi garanciák - kisebbségi jogok. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 33-41 old., mutatók: politikatörténet / politológia / kisebbségvédelem / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / nacionalizmus / magyarok (romániai) / Nemzetiségi Statutum / nemzetállam / társnemzet / autonómia / Románia / JAKABFFY Elemér / KOVÁCS Péter / Magyar Népi Szövetség (MNSZ) / Román Kommunista Párt (PCR)

CSAPÓ I. József Fórum. Az erdélyi(romániai) magyar nemzeti közösség önkormányzata. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 42-48 old., mutatók: politológia / alkotmányjog / nemzetközi jog / Gyulafehérvári Határozatok / magyarok (romániai) / autonómia / kisebbségi kérdés / Helyi Önkormányzat Európai Chartája / Románia / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)

CSAPÓ I. József Székelyföld autonómia-statútuma. (Tervezet). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 174-200 old., mutatók: közjog / politikatörténet / autonómia (székely) / székely autonómia / székelyek / kisebbségi kérdés / Székelyföld

FÁBIÁN Ernő Fórum. Meditáció a kisebbségi jogok garanciáiról. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 28-32 old., mutatók: politikatörténet / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Gyulafehérvári Határozatok / kollektív jogok / Románia / BIBÓ István / Európa Tanács (ET)

FAZAKAS János Archívum. A kisebbségi jogvédelem útjai.(1936). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 58-66 old., mutatók: jogtörténet / kisebbségtörténet / Trianon / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / kisebbségi jogok / kisebbségvédelem / Románia

GÁL Mária Szemle. Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 212-214 old., mutatók: politikatörténet-recenzió / magyarok (romániai) / VINCZE Gábor

JAKABFFY Elemér Archívum. Az erdélyi magyarság helyzete nemzetközi vonatkozásaiban (1928). Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 54-57 old., mutatók: politikai publicisztika / sajtó / Trianon / magyarok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Erdély, 1918-1939 / Erdély / Magyar Szövetség (MSZ) / Országos Magyar Párt (OMP) / Népszövetség / Magyar Kisebbség

KATONA Ádám Tézisek a magyar-román alapszerződés ügyében. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 201-207 old., mutatók: politikai publicisztika / Trianon / magyarok (romániai) / emberi jogok / kollektív jogok / autonómia / Maniu-gárdák / Nemzetiségi Statutum / kisebbségi kérdés / Románia / ANTALL József / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség

KÓS Károly Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához! Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 9-14 old., mutatók: kisebbségtörténet / politikai publicisztika / Kiáltó szó / magyarok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Erdély

KOVÁCS Péter Fórum. A kisebbségi jogok nemzetközi garanciái. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 20-27 old., mutatók: nemzetközi jog / kisebbségi jogok / kisebbségi kérdés / kisebbségvédelem / emberi jogok / Emberi Jogok Európai Egyezménye / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / ENSZ-Egyesült Nemzetek Szervezete / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) / UNESCO / Európa Tanács (ET)

KUKORELLY István Románia alkotmányáról. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 3-7 old., mutatók: alkotmányjog / pártállam / román alkotmány (1991) / nemzetállam / Románia

LŐRINCZ Csaba A román-magyar viszony rendezésének feltételeiről. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 208-211 old., mutatók: politikai publicisztika / magyar-román kapcsolatok / magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / Románia / Magyarország

NAGY Lajos Archívum. A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. (Fejezetek). Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 30-48 old., mutatók: politikatörténet / alkotmányjog / Gyulafehérvári Határozatok / román alkotmány (1923) / román alkotmány (1938) / kisebbségi kérdés / Románia / MANIU Iuliu / GUSTI Dimitrie / MIRON Cristea / WILSON Woodrow / Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) / Országos Magyar Párt (OMP)

PODHRÁDSZKY László Fórum. Hozzászolás a Magyar Kisebbség első számában megjelent vitaindítóhoz. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 8-18 old., mutatók: jogtörténet / politikatörténet / alkotmányjog / balázsfalvi gyűlés, 1911 / román alkotmány (1866) / román alkotmány (1923) / román alkotmány (1991) / Gyulafehérvári Határozatok / Románia / NAGY Lajos / CEAUSESCU Nicolae / IORGA Nicolae / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Nemzeti Megmentési Front (FSN)

SÁNDOR József Archívum. Sándor József képviselő beszéde a kamara 1923 márc. 17-iki ülésén az Alkotmány-javaslathoz. Magyar Kisebbség, 1995, 2 sz. sz., 49-78 old., mutatók: politikatörténet / alkotmányjog / politikai dokumentumok / Trianon / Gyulafehérvári Határozatok / kisebbségi kérdés / román alkotmány (1923) / autonómia / magyarok (romániai) / erdélyi románok / szászok (romániai) / németek (romániai) / románok / németek / Románia / SÁNDOR József / IORGA Nicolae / WILSON Woodrow / Országos Magyar Párt (OMP) / Magyar Szövetség (MSZ)

SZŐCS Géza Előszó, fél évszázad múlva. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 6 old., mutatók: sajtótörténet / sajtó / Magyar Kisebbség

TABAJDI Csaba Fórum. A nemzetközi kisebbségvédelem időszerű kérdései 1994. végén. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 49-53 old., mutatók: politológia / Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája / kisebbségi kérdés / kisebbségvédelem / autonómia / Európa / Magyarország / Európa Tanács (ET) / Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ)

TAKÁCS Imre Vitaindító. Gondolatok Románia alkotmányáról. Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 81-92 old., mutatók: alkotmányjog / román alkotmány (1991) / nemzetállam / szuveranitás / kollektív jogok / kisebbségi jogok / nyelvhasználati jog / Románia

TAMÁS Sándor Tisztelt olvasó! Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. sz., 3-5 old., mutatók: sajtótörténet / sajtó / Magyar Kisebbség

kapcsolódó
» Magyar Kisebbség
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék